Lahjoita
Sydämen muotoon taiteltu sininen avainnauha, jossa lukee Sininauhasäätiö.

Tutustu työhömme

Sininauhasäätiö-konserni on arvopohjainen asunnottomuuden ja päihdetyön asiantuntija. Konsernin muodostavat vuonna 1957 perustettu yleishyödyllinen säätiö sekä asumis- ja päihdepalveluita tuottava Sininauha Oy. Olemme maamme suurin asunto ensin -toimija ja teemme vaikuttavaa työtä asunnottomuuden poistamiseksi ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi.

Miksi Sininauhasäätiö on olemassa?

Suomessa on yli 4 000 ihmistä, joilla ei ole avainta omaan kotiin.

Me Sininauhasäätiössä autamme ihmisiä, joilla on taustalla asunnottomuutta, päihde- ja mielenterveyspulmia. Vaikeita tilanteita, joita ei ratkota hetkessä. Siksi vaaditaan vahvaa asiantuntijuutta, jota meille on kertynyt yli 60 vuoden ajalta.

Tässä ei silti ole kyse meistä vaan asiakkaistamme. Heitä varten me olemme olemassa.

Olemme olemassa, jotta jokaisella olisi avain kotiin sekä tukea asumiseen ja elämään.

Säätiöstä konserniksi

Sininauhasäätiö perustettiin vuonna 1957 ratkomaan asunnottomuuden ja päihteiden käytön viheliäistä yhtälöä. Tänään olemme kasvaneet konserniksi, jonka tehtävänä on edelleen tarjota asiakkaillemme avain kotiin ja tukeen. Konserniin kuuluvat yleishyödyllinen säätiö sekä sen kokonaan omistama, asumis- ja päihdepalveluita tuottava Sininauha Oy.

Säätiön työ perustuu pitkälti erilaisiin hankkeisiin ja vakiintuneisiin toimintamuotoihin. Niillä on kaksi tehtävää: ensinnäkin niissä autetaan ihmisiä ruohonjuuritasolla ja toiseksi tehdään innovatiivista kehitystyötä. Lisäksi säätiö pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntaan, tekee varainhankintaa ja tarjoaa vapaaehtoisille mahdollisuuden merkitykselliseen tekemiseen.

Sininauha Oy puolestaan tuottaa asumis- ja päihdepalveluita, joita esimerkiksi kunnat hankkivat. Yhtiöllä on 6 asumispalveluyksikköä, satoja asuntoja ja yli 1 000 asiakasta. Päihdepalveluissa tuotetaan muun muassa korvaus- ja katkaisuhoitoa. Asiakaskeskeisyys ja arvopohjamme ovat kaiken työn lähtökohtana.

Yli 200 työntekijää

Yhteensä konsernissa työskentelee yli 200 alansa ykkösammattilaista usealla paikkakunnalla. Työtä tehdään pääkaupunkiseudulla, sen kehyskunnissa ja Turun alueella.

Sininauhasäätiö-konserni on myös Sininauhaliiton jäsenjärjestö. Lisäksi Sininauha Oy:llä on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki.

Toteutamme Asunto ensin -mallia

Me uskomme, että kaikki alkaa asunnosta: jokaisella on oikeus omaan kotiin, omalla ovellaan ja omalla nimellään. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, pitkäaikaisasunnottomat sekä taloudellisiin vaikeuksiin joutuneet ovat usein asumisen pudokkaita, joille ei helposti löydy sijaa asuntomarkkinoilla.

Konserni tarjoaa sekä Asunto ensin -periaatteen mukaista asumista että päihteettömyyteen tukevaa asumista. Asunto ensin -periaate tarkoittaa, että ilman asuntoa elävälle ihmiselle on ensin varmistettava pysyvä asumisratkaisu, asunto, ja vasta sen jälkeen voidaan alkaa ratkoa elämän muita haasteita, esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmia.

Kadulla kuntoutuminen on mahdotonta. Siellä voimat menevät pelkkään selviytymiseen.

Asunto ensin -mallilla on saavutettu viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa hienoja tuloksia: ainoana maana koko maailmassa olemme onnistuneet vähentämään asunnottomuutta.

Kun asuminen on turvattu, ihmiselle jää voimia keskittyä myös muuhun kuntoutumiseen.

Perustehtävä, missio ja arvot

Konsernin perustehtävänä on tarjota asunnottomuutta kohdanneille koti ja tuki. Myös päihdetyö on osa perustehtäväämme. Lisäksi puolustamme heikommassa asemassa olevien ihmisten oikeuksia.

Sininauhasäätiö keskittyy oman perustehtävänsä mukaisesti asunnottomuuden poistamiseen, asukaslähtöisen tuen antamiseen sekä palveluiden kehittämiseen. Lisäksi tarjoamme monipuolista päiväkeskus- ja työtoimintaa ja toimintakykyä vahvistavia ryhmiä. Asiakkaiden perusoikeuksien puolustaminen on tärkeä osa asiakastyötä. Sekä säätiö että Sininauha Oy tekevät laajaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat muut järjestöt, yritykset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä seurakunnat.

Missiomme on mennä sinnekin, minne muut eivät mene.

Toimintamme perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen:

  • Jokaisen elämä on ainutlaatuinen ja arvokas.
  • Kaikilla on oikeus toivoon, armoon ja anteeksiantoon.
  • Tehtävämme on auttaa avuntarvitsijoita ja toimia ja vaikuttaa rohkeasti.

 

Sininauhasäätiön hallituksen jäsenet:

Kari Lahti (puheenjohtaja)
Kristian Seemer
Kristian Vilkman
Leea Hiltunen
Juha Kaakinen
Marianne Heikkilä
Martti Nakari

Sininauhasäätiön säännöt perustamisasiakirjasta:
Sininauhasäätiön säännöt