Lahjoita

Tutkimuksia

Koti kaikille -hanke on tutkinut tuetun asumisen laatua, asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja asukaslähtöisten menetelmien kehittämistä.

Koti kaikille -hanke on tutkinut tuetun asumisen laatua, asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja asukaslähtöisten menetelmien kehittämistä. Hankkeen tuottamissa tutkimuksissa ja selvityksissä asumisen laatua koskevista käsityksistään kertovat sekä tuetun asumisen työntekijät että asukkaat.

Asukkaiden kokemuksia tuetun asumisen laadusta asunto ensin -periaatteen mukaisessa ja päihteettömässä asumisessa:

Päivi Kivelä & Anna Leppo (2016): Asukkaan ääni

Millaisia näkemyksiä asumispalveluiden työntekijöillä on asukaslähtöisen laadun osatekijöistä?

Päivi Kivelä & Jenni Hakanpää (2015): Mistä on asumisen laatu tehty?

Mitä asumisen työntekijät kertovat asukkaiden elämäntilanteesta? Tutkittua tietoa tuen tarpeista, asumisen häiriöistä, päihteiden käytöstä, terveydentilasta, palveluiden piiriin hakeutumisesta sekä palveluiden saavutettavuudesta:

Riikka Perälä & Sari Jurvansuu (2015): Asukkaiden elämäntilanne asunto ensin -asumisyksiköissä.

Asukaslähtöisen laadunhallinnan kehittäminen:

Juhani Johansson (2015): Asukkaiden ja työntekijöiden arvioita päihteellisen asumisyksikön asumispalveluista.

Millaisia merkityksiä asumispalvelujen tuottajat ja palvelujen kilpailutuksesta vastaavat henkilöt antavat kolmannen sektorin yleishyödylliselle toiminnalle kilpailutekijänä?

Juhani Johansson (2012) Kansalaisyhteiskunta-lehdessä 1/2012: Kolmennen sektorin asumispalvelujen tuottajien palvelupuhe kilpailuttamisen yhteydessä

Asumisen kehittäminen:

Asumisen laatutähdet on tiivistelmä tutkija Juhani Johanssonin yhdessä koulutettujen, asunnottomuutta kokeneiden kokemusasiantuntijoiden kanssa selvittämistä asukaslähtöisen laadun osatekijöistä.

Asumisen laatutähdet – Viiden tähden asumispalvelu