Sininauhasäätiö

Naapurustotyö

Haluamme aktiivisesti vahvistaa hyvää naapuruutta ja yhteisöllisyyttä.

Sininauhasäätiö tekee naapurustotyötä asumisyksiköidensä naapurustoissa. Naapurustotyön menetelmiä kehitetään jatkuvasti alue- ja asukaslähtöisesti. Aluelähtöistä naapurustotyötä kehitetään myös kaupunginosissa, joissa on runsaasti hajasijoitettuja tukiasuntoja.  Naapurustotyötä kehitetään myös kuntaan muuttavien kiintiöpakolaisten tai oleskeluluvan saaneiden ihmisten uuteen kotikuntaan kotoutumisen tueksi.

Naapurustotyön tavoitteena on uusien asukkaiden sopeutuminen asuinalueelle, ympäröivään yhteiskuntaan ja sen eri toimintoihin, sekä naapurustojen sopeutuminen uusiin asukkaisiin. Tavoitteena on edistää myönteistä asenneilmapiiriä hyvälle naapuruudelle. Naapurustotyö on parhaimmillaan ennaltaehkäisevää ja lisää asuinalueen asumisturvallisuutta ja asuinviihtyvyyttä.

Työhön kuuluu monenlaisia toimintamalleja ja menetelmiä, joilla tuetaan esimerkiksi päihde- ja mielenterveyskuntoutujien, tai muiden erityisryhmien, kuten pakolaisten integroitumista asuinalueelle. Integraatiolla tarkoitetaan esimerkiksi uusien asukkaiden sopeutumista naapurustoon ja laajemminkin ympäröivään yhteiskuntaan sekä sen eri toimintoihin. Lisäksi tavoitteena on levittää ajankohtaista tietoa naapuruston ennakkoluulojen purkamiseksi.

Olemme koonneet myös koulutusmateriaalia, jonka avulla käymme läpi asumiseen liittyviä sääntöjä ja hyviä tapoja: Naapurustotyon koulutusmateriaali: Järjestyssäännöt ja naapurisopu

Aluelähtöisyys on tärkeää kestävien tulosten saavuttamiseksi. Naapurustotyössä toimivat, paikalliset ja monimuotoiset verkostot ovat avainasemassa. Naapurustotyö sisältää yhteistyötä mm. asukkaiden, yrittäjien, koulujen, järjestöjen, kaupungin, seurakuntien ja poliisin ennaltaestävän toiminnon kanssa.

Sininauhasäätiön Koti kaikille- hankkeessa kehitetään uusia naapurustotyön malleja ja pyritään juurruttamaan ja levittämään toimivia malleja valtakunnallisesti. Ota rohkeasti yhteyttä naapurustotyöntekijäämme, jos haluat olla mukana kehittämässä tai levittämässä toimivia naapurustotyön malleja.

Seuraa toimintaamme Facebookissa:

https://www.facebook.com/kotikaikille/

Ota yhteyttä:

Paula Ahonen

Naapurustotyöntekijä

Puh. 046 603 1105
favicon

Sonja Varonen

Naapurustotyöntekijä

Puh. 046 6068 105