Lahjoita

Naapurustotyö

Tuttuus luo turvallisuutta!

Naapurustotyön kehittäminen

Sininauhasäätiö-konsernin asumisyksiköissä naapurustotyö on osa normaalia  arkea: haluamme olla hyviä naapureita. Tämän lisäksi kehitämme alue- ja asukaslähtöistä naapurustotyötä Koti kaikille -hankkeen osana. Aluelähtöisen naapurustotyön tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla voidaan vahvistaa hyvää naapuruussopua ja yhteisöllisyyttä. Toimintaa on suunnattu erityisesti alueille, joissa tarvetta yhteisöllisyyden kasvattamiseen on ilmennyt. Naapurustotyön menetelmiä on tuotu myös niihin kaupunginosiin, joissa on runsaasti hajasijoitettuja tukiasuntoja.  Naapurustotyötä kehitetään myös kuntaan muuttavien kiintiöpakolaisten tai oleskeluluvan saaneiden ihmisten uuteen kotikuntaan kotoutumisen tueksi.

Naapurustotyön tavoitteena on uusien asukkaiden sopeutuminen asuinalueelle, ympäröivään yhteiskuntaan ja sen eri toimintoihin, sekä naapurustojen sopeutuminen uusiin asukkaisiin. Tavoitteena on edistää myönteistä asenneilmapiiriä hyvälle naapuruudelle. Naapurustotyö on parhaimmillaan ennaltaehkäisevää  ja lisää asuinalueen asumisturvallisuutta ja asuinviihtyvyyttä.

Työhön kuuluu monenlaisia toimintamalleja ja menetelmiä, joilla tuetaan esimerkiksi päihde- ja mielenterveyskuntoutujien, tai muiden erityisryhmien, kuten pakolaisten integroitumista asuinalueelle. Integraatiolla tarkoitetaan esimerkiksi uusien asukkaiden sopeutumista naapurustoon ja laajemminkin ympäröivään yhteiskuntaan sekä sen eri toimintoihin. Lisäksi tavoitteena on levittää ajankohtaista tietoa naapuruston ennakkoluulojen purkamiseksi. Olemme mukana myös rakentamassa aluelähtöisiä naapuruusverkostoja muiden toimijoiden kanssa ja järjestämme erilaisia koulutuksia ja tapahtumia naapuruuteen ja yhteisöllisyyteen liittyen.

Olemme koonneet koulutusmateriaalia, jonka avulla käymme läpi asumiseen liittyviä sääntöjä ja hyviä tapoja: Hyvä naapuruus-esitys

Aluelähtöisyys on tärkeää kestävien tulosten saavuttamiseksi. Naapurustotyössä toimivat, paikalliset ja monimuotoiset verkostot ovat avainasemassa. Naapurustotyö sisältää yhteistyötä mm. asukkaiden, yrittäjien, koulujen, järjestöjen, kaupungin, seurakuntien ja poliisin ennaltaestävän toiminnon kanssa.

Sininauhasäätiön Koti kaikille- hankkeessa kehitetään uusia naapurustotyön malleja ja pyritään juurruttamaan ja levittämään toimivia malleja valtakunnallisesti. Ota rohkeasti yhteyttä Koti kaikille-hankkeen työntekijöihin, jos haluat olla mukana kehittämässä tai levittämässä toimivia naapurustotyön malleja.  Mikäli haluat ottaa yhteyttä suoraan jonkin asumisyksikkömme naapurustotyöhön, löydät yhteystiedot täältä: Asumisyksikkömme

Seuraa toimintaamme Facebookissa:

https://www.facebook.com/kotikaikille/