Lahjoita

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Sininauhasäätiö tehtävänsä ja arvomaailmansa mukaisesti haluaa antaa äänen niille, joiden vaikutusmahdollisuudet tai resurssit osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan on haastavan elämäntilanteen myötä vaikeutunut.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Kuka kuuntelee?

Kenen ääni yhteiskunnassa kuuluu? Kuuntelemmeko niitä ihmisiä, jotka ovat kaikkein heikommassa asemassa? Kuka nostaa heidän äänensä kuuluuviin?

Usein vaikkapa asunnottomuudesta puhutaan ulkoa päin ja asunnottomista erilaisten toimenpiteiden kohteina tai numeroina  viivan alla.  Kuitenkin jokaisella tulisi olla mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja itseä koskevaan päätöksen tekoon.

Sininauhasäätiö tehtävänsä ja arvomaailmansa mukaisesti haluaa antaa äänen niille, joiden vaikutusmahdollisuudet tai resurssit osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan on haastavan elämäntilanteen myötä vaikeutunut.  Jokaiselle pitää olla mahdollisuus.

Koti kaikille -hanke keskittyy erityisesti tuomaan asunnottomien ja tuetun asumisen asiakkaiden ääntä esiin, kehittämään asukaslähtöisiä toimintamalleja ja menetelmiä sekä vahvistamaan haastavassa elämäntilanteessa olevien vaikutusmahdollisuuksia itseään koskevaan päätöksentekoon.

Omin sanoin kerrottuna:

Ota yhteyttä: