Toimekas-osahanke

Sininauhasäätiö koordinoi Toimekas-hanketta kahteen otteeseen, ensin 1.9.2018-28.2.2019 ja seuraavan kerran loppuvuodesta 2019.

Toimekas-hanke on osa asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa (AUNE 2016-2019). Tavoitteena on kehittää mielekästä arkea asukkaille, jotka asuvat Asunto ensin periaattella toimivissa asumisyksiköissä.
Tämä on meillä jo ennestään todella hyvissä kantimissa päiväkeskuksen, asumisohjaajien ja työvalmennustiimin loistavan työn ansiosta! Niinpä Toimekas meillä keskittyykin kehittämään asiakasohjausta asumisyksiköistä Sosiaalisen työllistämisen hankkeisiin sekä hankkeiden tarjontaa vastaamaan paremmin asukkaiden tarpeita. Tähän mennessä on haastateltu niitä asumisyksiköiden asukkaita, jotka ovat osallistuneet Sinivalossa työkokeiluun tai Askel kerrallaan ryhmään, ja näin ollen otettu heidät mukaan kehittämään ja ideoimaan yhteisiä rajapintoja.

Toimekasta koordinoi Y-Säätiö, ja Toimekas-ryhmään kuuluvat Sininauhasäätiön lisäksi Helsingin Diakonissalaitos, Helsingin Vieraskoti Ry, Suomen Pelastusarmeijan Säätiö, Työterapinen yhdistys sekä VVA ry. Mahtava verkosto siis koolla! Jokainen saa asumisyksikköönsä kaksi kehittämisjaksoa, ensimmäinen kehittämisjakso meillä on 1.9.2018-28.2.2019 ja seuraava loppuvuodesta 2019.
Toimekas tekee mielellään yhteistyötä eri tahojen kanssa, joten nykäise hihasta tai ota yhteyttä mikäli haluat ideoida ja kehittää kanssani ensisijaisesti Sosiaalisen työllistämisen ja asumisyksiköiden välistä toimintaa!

Ota yhteyttä:

Tuija Rantala

Projektipäällikkö

Puh. 044 743 8619

Sirpa Hyysalo

Kehittäjä | Toimekas-osahanke

Puh. 040 481 1486