Lahjoita
Panoramakuva Mäkelänkatu 50 sisäpihasta, jossa ihmiset ruokailevat bändin soittaessa.

Toimintakyvyn vahvistaminen

Arjen osallisuuden vahvistamista sekä tukea työllistymiseen ja kouluttautumiseen.

Sininauhasäätiö tukee toimintakyvyn ja toimijuuden vahvistumista Askel kerrallaan- sekä Toimintaa ja toivoa-hankkeiden avulla.

Toimintaa ja toivoa – toimintakyvyn vahvistaminen Asunto ensin 2.0 -asumispalveluissa

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt Sininauhasäätiölle rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta ajalle 1.3.2020-30.6.2022. Hankkeen tavoitteena on rakentaa toimintakokonaisuus, joka poluttaa Asunto ensin -periaatteella toimivissa asumispalveluyksiköissä asuvia päihde- ja mielenterveysongelmaisia kohti työllistymistä tukevia palveluja. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Asunto ensin- periaatteen mukaisissa asumispalveluyksiköissä asuvat päihde- ja mielenterveysongelmaiset asukkaat.

Jokaiselle asiakkaalle laaditaan hyvinvointisuunnitelma, missä arvioidaan mm. asiakkaan voimavaroja, jotta voidaan valita hänelle sopivin etenemistapa. Tavoitteena on saada asiakas mukaan ja tuottaa hänelle tunne osallisuudesta ja merkityksellisyydestä ja sitä kautta motivaatio muutokseen. Hankkeen aikana vahvistetaan osallistujien toimintakykyä siten, että toiminta johtaa kohti parempaa arkea ja sitä kautta julkisen hallinnon tarjoamiin työllistämistä tukeviin palveluihin.

Hankkeen asiakkaat osallistuvat aktiivisesti hankkeen suunnittelemiseen ja toteuttamiseen hankkeen alusta alkaen.

Askel kerrallaan – polkuja työelämään (2017–2020)

Askel kerrallaan -hanke on päättynyt.

Inspiroidu, virkisty ja löydä uusia tuulia elämääsi!  Askel kerrallaan -hanke tarjosi mahdollisuuden oman hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä antoi tukea työllistymiseen ja kouluttautumiseen.  Kukin Askel kerrallaan -ryhmä kokoontui noin kolmen kuukauden ajan.

Tapaamisten teemoja:

  • hyvinvoinnin ja elämänhallinnan vahvistaminen
  • digitaidot
  • liikunta ja kulttuuri
  • kouluttautuminen
  • työllistyminen

Tarjosimme yksilöllistä tukea ja ohjausta elämäntilanteen kartoittamiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Tuimme myös viranomaisasioinnissa ja etsimme kullekin sopivia jatkopolkuja.

Materiaalia

Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamassa Toimintaa ja toivoa – toimintakyvyn vahvistaminen Asunto ensin 2.0 -asumispalveluissa -hankkeessa tuotettiin materiaalia, jonka tarkoitus on auttaa asunto ensin -asumispalveluyksiköitä olemaan asukkaan tukena työllistymisessä.

Kuntouttavan työtoiminnan ohjeistus

Helsingin kaupunki

Vantaan kaupunki

Juliste hakuprosessista

Helsingin kaupunki

Esite asukkaille – Helsinki ja Vantaa

Materiaalit perustuvat Helsingin ja Vantaan kaupungin kuntouttavan työtoiminnan parissa työskentelevien työntekijöiden haastatteluihin. Sisällöistä vastaa Sininauhasäätiö.

Ota yhteyttä

Sininauhasäätiö kuvake, sydämen muotoinen nauha, jonka sisällä on sininen talo.

Tuija Rantala

Työhön kuntoutuksen päällikkö

Puh. 044 743 8619
Sininauhasäätiö kuvake, sydämen muotoinen nauha, jonka sisällä on sininen talo.

Minna Rouvinen

Projektityöntekijä | Toimintaa ja toivoa

Puh. +358 44 731 0515