Lahjoita
Panoramakuva Mäkelänkatu 50 sisäpihasta, jossa ihmiset ruokailevat bändin soittaessa.

Toimintakyvyn vahvistaminen

Arjen osallisuuden vahvistamista sekä tukea työllistymiseen ja kouluttautumiseen.

Sininauhasäätiö tukee toimintakyvyn ja toimijuuden vahvistumista Askel kerrallaan- sekä Toimintaa ja toivoa-hankkeiden avulla.

Toimintaa ja toivoa – toimintakyvyn vahvistaminen Asunto ensin 2.0 -asumispalveluissa

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt Sininauhasäätiölle rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta ajalle 1.3.2020-30.6.2022. Hankkeen tavoitteena on rakentaa toimintakokonaisuus, joka poluttaa Asunto ensin -periaatteella toimivissa asumispalveluyksiköissä asuvia päihde- ja mielenterveysongelmaisia kohti työllistymistä tukevia palveluja. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Asunto ensin- periaatteen mukaisissa asumispalveluyksiköissä asuvat päihde- ja mielenterveysongelmaiset asukkaat.

Jokaiselle asiakkaalle laaditaan hyvinvointisuunnitelma, missä arvioidaan mm. asiakkaan voimavaroja, jotta voidaan valita hänelle sopivin etenemistapa. Tavoitteena on saada asiakas mukaan ja tuottaa hänelle tunne osallisuudesta ja merkityksellisyydestä ja sitä kautta motivaatio muutokseen. Hankkeen aikana vahvistetaan osallistujien toimintakykyä siten, että toiminta johtaa kohti parempaa arkea ja sitä kautta julkisen hallinnon tarjoamiin työllistämistä tukeviin palveluihin.

Hankkeen asiakkaat osallistuvat aktiivisesti hankkeen suunnittelemiseen ja toteuttamiseen hankkeen alusta alkaen.

Askel kerrallaan – polkuja työelämään

Inspiroidu, virkisty ja löydä uusia tuulia elämääsi!  Askel kerrallaan -hanke tarjoaa mahdollisuuden oman hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä antaa tukea työllistymiseen ja kouluttautumiseen.  Kukin Askel kerrallaan -ryhmä kokoontuu noin kolmen kuukauden ajan.

Tapaamisten teemoja:

  • hyvinvoinnin ja elämänhallinnan vahvistaminen
  • digitaidot
  • liikunta ja kulttuuri
  • kouluttautuminen
  • työllistyminen

Tarjoamme myös yksilöllistä tukea ja ohjausta elämäntilanteesi kartoittamiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Tuemme myös viranomaisasioinnissa ja etsimme sinulle sopivia jatkopolkuja. Ota yhteyttä ja tule tutustumaan!

Seuraa meitä somessa:  facebook.com/ Askel kerrallaan – Sininauhasäätiö

Ota yhteyttä

Sininauhasäätiö kuvake, sydämen muotoinen nauha, jonka sisällä on sininen talo.

Tuija Rantala

Projektipäällikkö

Puh. 044 743 8619
Sininauhasäätiö kuvake, sydämen muotoinen nauha, jonka sisällä on sininen talo.

Sami Ng

Projektityöntekijä | Askel kerrallaan

Puh. 040 578 7514
Sininauhasäätiö kuvake, sydämen muotoinen nauha, jonka sisällä on sininen talo.

Minna Rouvinen

Projektityöntekijä | Toimintaa ja toivoa

Puh. +358 44 731 0515
Sininauhasäätiö kuvake, sydämen muotoinen nauha, jonka sisällä on sininen talo.

Eeva Penttilä

Projektityöntekijä | Toimintaa ja toivoa

Puh. 044 731 0506