Lahjoita

ODE yliannostuksien ehkäisy

ODE-hanke on Sininauhasäätiön syksyllä 2021 alkanut hanke, jonka avulla pyritään vähentämään huumekuolemia.

ODE-hanke

Suomessa huumekuolemien määrä on vuosituhannen vaihteen jälkeen kaksinkertaistunut. Huumekuolemat ovat lisääntyneet erityisesti nuorten keskuudessa ja yliannostus onkin tällä hetkellä alle 40-vuotiaiden miesten toiseksi yleisin kuolinsyy.

ODE-hanke näkee päihdehaittoja vähentävän työn ihmisoikeuskysymyksenä ja haluaa herätellä keskustelua siitä, miksi nyky-yhteiskunnassamme jokaisen ihmisen henki ei ole yhtä arvokas.

ODE-hankkeen kohderyhmää ovat 18–29-vuotiaat aktiivisesti huumeita käyttävät nuoret. Hankkeen tarkoitus on ehkäistä yliannostuksia sekä tukea turvallisempia huumeidenkäyttötapoja. Toiminnalla tähdätään oikean päihdetiedon lisäämiseen, käyttötapojen muutokseen sekä huumemyrkytyskuolemien vähentämiseen.

ODE-hankkeessa nuorten kanssa työskennellään yksilötapaamisilla ja avoimissa ryhmissä. ODE-hanke myös kouluttaa nuoria kohtaavia ammattilaisia ja tekee vaikuttamistyötä huumekuolemien ehkäisemiseksi.

ODE-hanke on STEA:n rahoittama Sininauhasäätiön kolmivuotinen hanke (2021–2023).

Ota yhteyttä

Sininauhasäätiö kuvake, sydämen muotoinen nauha, jonka sisällä on sininen talo.

Suvi Helle

Projektikoordinaattori

Puh. 050 473 6187
Sininauhasäätiö kuvake, sydämen muotoinen nauha, jonka sisällä on sininen talo.

Ninja Ojala

Projektityöntekijä

Puh. 050 473 6578