Lahjoita
Valkoiset Converse -tennistossut lattialla.

Harjoittelu Nuolessa

Harjoittelupaikan ja toiminnan kuvaus

Sininauhasäätiön Nuoli- nuorten kohtaamis- ja tukipiste on tarkoitettu asunnottomille, päihteitä käyttäville 16–29-vuotiaille nuorille ilman kuntarajoja.

Nuoli on auki 24/7 ja sinne voi tulla mihin vuorokauden aikaan tahansa. Nuolessa nuori kohdataan arvostavasti yksilönä. Nuolen toiminta on anonyymiä eikä nuoren päihtymystila ole este asioimiselle. Asiointi tapahtuu nuoren ehdoilla ja hänen tarpeita kuunnellen. Nuolessa nuori voi syödä, peseytyä, levätä ja saada asiointiapua liittyen esim. asunnon hakemiseen, toimeentuloon ja päihdepalveluihin hakeutumiseen.

Tarjoamme opiskelijoille harjoittelupaikkoja 2022-2023

Toivomme harjoittelijalta

  • Opiskelet lähihoitajaksi, sosionomiksi tai yhteisöpedagogiksi.
  • Olet jo elämänkokemusta omaava ja opinnoissasi loppusuoralla
  • Sinulla on aiempaa kokemusta päihde- ja mielenterveystyöstä tai olet suuntautunut päihde- ja mielenterveystyöhön
  • Olet kiinnostunut haittoja vähentävästä työstä, matalan kynnyksen toiminnassa
  • Olet kehittämismyönteinen ja siedät keskeneräisyyttä sekä jatkuvaa muutosta
  • Olet avoin, reipas ja tiimityökykyinen
  • Mahdollisuus nähdä mitä kolmivuorotyö sisältää

Tarjoamme harjoittelupaikan, jossa sinulla on mahdollisuus saada laaja-alaista kokemusta haastavasta, mutta antoisasta työstä. Nuolessa hyödynnetään moniammatillista osaamista sekä yhteistyötä verkostojen kanssa yli organisaatiorajojen. Toimintaamme rahoittaa STEA. Lisätietoja ja yhteydenotot: nuoli@sininauhasaatio.fi

Voit myös tulla tutustumaan toimintaamme avoimissa ovissa, joita järjestetään joka toinen torstai. Avoimien ovien päivät löydät täältä.