Lahjoita
Valkoiset Converse -tennistossut lattialla.

Harjoittelu Nuolessa

Harjoittelupaikan ja toiminnan kuvaus  

Nuoli eli nuorten kohtaamis- ja tukipiste on Sininauhasäätiön ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n hanke, joka on tarkoitettu asunnottomille, päihteitä käyttäville 16-29-vuotiaille nuorille ilman kuntarajoituksia. Nuoli on auki 24/7 ja sinne voi tulla mihin vuorokauden aikaan tahansa (huom. Korona-aikana poikkeuksia aikataulussa). Nuolessa nuori kohdataan arvostavasti yksilönä. Nuolen toiminta on anonyymiä eikä nuoren päihtymystila ole este asioimiselle. Asiointi tapahtuu nuoren ehdoilla ja hänen tarpeita kuunnellen. Nuolessa nuori voi syödä, peseytyä, levätä ja saada asiointiapua liittyen esim. asunnon hakemiseen, toimeentuloon ja päihdepalveluihin hakeutumiseen.  

Tarjoamme opiskelijoille harjoittelupaikkoja 2020-2021 (koronatilanne huomioiden).  

Toivomme harjoittelijalta  

  • Opiskelet lähihoitajaksi, sosionomiksi tai yhteisöpedagogiksi  Olet jo elämänkokemusta omaava ja opinnoissasi loppusuoralla  
  • Sinulla on aiempaa kokemusta päihde- ja mielenterveystyöstä tai olet suuntautunut päihde- ja mielenterveystyöhön  
  • Olet kiinnostunut haittoja vähentävästä työstä, matalan kynnyksen toiminnassa  
  • Olet kehittämismyönteinen ja siedät keskeneräisyyttä sekä jatkuvaa muutosta  
  • Olet avoin, reipas ja tiimityökykyinen  
  • Mahdollisuutta tehdä vuorotyötä tarvittaessa  

Tarjoamme harjoittelupaikan, jossa sinulla on mahdollisuus saada laaja-alaista kokemusta haastavasta, mutta antoisasta työstä kehittämishankkeessa, jossa hyödynnetään moniammatillista osaamista sekä yhteistyötä verkostojen kanssa yli sektorirajojen. Lisätietoja ja yhteydenotot: nuoli@sininauhasaatio.fi  

Voit myös tulla tutustumaan toimintaamme avoimissa ovissa, joita järjestetään joka kuukauden ensimmäinen tiistai klo 14-15 (ilmoittautumiset: nuoli@sininauhasaatio.fi