Lahjoita
Vihreat tennarit, joiden nauhat muodostavat sydämen.

NUOLI nuorten kohtaamis- ja tukipiste

NUOLI – nuorten kohtaamis- ja tukipiste on tarkoitettu asunnottomille, päihteitä käyttäville nuorille, joilla ei ole paikkaa, minne mennä. Nuoli on auki 24/7. Nuolessa voi asioida anonyymisti, päihtyneenä eikä kuntarajoja ole. Ikäraja on (16-) 29 vuotta. Nuolessa on mahdollista ruokailla, peseytyä ja levätä, sekä saada tukea ja neuvoja asioihin, jotka nuorelle ovat keskeisiä sillä hetkellä. Nuolessa nuori kohdataan sellaisena kuin tämä on.

NUOLI nuorten kohtaamis- ja tukipiste

Nuoli – nuorten kohtaamis- ja tukipiste

Nuolessa tarkoituksena on tavoittaa ne haavoittuvassa elämäntilanteessa olevat nuoret, joilla ei ole paikkaa minne mennä: taustalla voi olla asunnottomuutta, päihteitä tai muuta turvattomuutta.

Nuoli vastaa ensisijaisesti asunnottoman nuorten perustarpeisiin, kuten lepo, ravinto, hygienia ja puhtaat vaatteet. Toisin sanoen Nuolessa asunnoton nuori voi levätä yön yli, hän saa lämpimän ruoan, voi käydä suihkussa ja pestä pyykkiä. Lisäksi Nuolessa voi saada asiointitukea ja palveluohjausta eli nuorta autetaan kaikissa niissä asioissa missä nuori haluaa tai kokee tarvitsevansa apua. Nuolessa toimitaan päihteiden käytöstä aiheutuvia haittoja vähentäen. Palvelu on maksutonta.

Toiminta tukipisteessä perustuu luottamukseen ja vuorovaikutteisuuteen. Nuolessa harjoitellaan arjen rytmiä ja tavoitellaan päiviin mielekästä tekemistä. Öisin rauhoitutaan ja levätään.

Lisäksi Nuolessa panostetaan yhteiseen kehittämiseen. Kiitos hyvien yhteistyökumppaneiden ja sujuvan yhteistyön Nuolen nuorilla on ollut mahdollisuus hoitaa omia asioitaan eteenpäin myös Nuolessa. Päivisin Nuolen pisteeseen on jalkautunut säännöllisesti yhteistyökumppaneiden tarjoamia palveluita, kuten esimerkiksi nuorten sosiaalityö, ASTU, RISE, Katuklinikka, Etsivä Lähityö, ja Tukialus.

NUOLI – nuorten kohtaamis- ja tukipisteen toimintaa rahoittaa STEA. NUOLI aloitti toimintansa Sininauhasäätiön ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n kolmivuotisena kumppanuushankkeena (2019-2021)

Lisää luettavaa:

Apua asunnottomille nuorille Nuolesta

Ota yhteyttä:

E-mail: nuoli@sininauhasaatio.fi
Puh./toimisto: 044 3541 119
Facebook: https://www.facebook.com/nuolitukipiste
Instagram: @nuolitukipiste