Lahjoita

Tuki paperittomille

Jalkautuva ja etsivä työ paperittomien ohjaamiseksi matalan kynnyksen palveluiden pariin.

Ohjausta ja neuvontaa paperittomille

Suomessa elää moninainen joukko ihmisiä ilman voimassa olevaa oleskeluoikeutta eli paperittomasti. Ihminen voi päätyä oleskelemaan Suomessa paperittomasti esimerkiksi kielteisen turvapaikkapäätöksen tai oleskelulupapäätöksen jälkeen, viisumin umpeuduttua tai oleskeluluvan vanhennettua. Joskus oleskelulupaa ei ole haettu ollenkaan. Useimmat paperittomaksi joutuneet ihmiset haluaisivat laillistaa oleskelunsa, tehdä töitä ja elää tavallista elämää turvallisissa olosuhteissa. Paperittomien joukossa on sekä yksineläviä että lapsiperheitä.

Paperittomasti oleskeleva henkilö ei voi tehdä laillisesti töitä tai vuokrata asuntoa omalla nimellään. Henkilöllä on vain rajattu oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin. Monet paperittomasti Suomessa oleskelevista ihmisistä ovat asunnottomia. Paperittomuus voi olla vain lyhyt elämänvaihe tai se voi kestää vuosia. Paperittomasti elävä on altis monenlaiselle hyväksikäytölle työ- ja asuntomarkkinoilla, sekä yrittäessään taata jokapäiväisiä tarpeitaan. Paperittoman ihmisen arkea leimaa jatkuva epävarmuus ja tulevaisuutta on vaikea suunnitella.

Sininauhasäätiön KOTA-toiminnassa tavoitamme ja tuemme Suomessa paperittomasti oleskelevia ihmisiä. Jaamme tietoa julkisen sekä kolmannen sektorin palveluista, joita paperittomilla on mahdollisuus käyttää. Autamme heitä palveluihin pääsyssä jatuemme raskaassa elämäntilanteessa. Työskentelemme sen eteen, että paperittomienkin kohdalla toteutuisivat jokaiselle ihmiselle kuuluvat perusoikeudet. Toimimme paperittomien tukipiste Mosaiikissa, minkä lisäksi teemme tiivistä yksilötyötä haavoittuvimmassa asemassa olevien paperittomien ihmisten kanssa.

Annamme neuvontaa suomeksi, englanniksi ja swahiliksi

Opas paperittomille avoimista palveluista

Meiltä voi tilata kuvallista Kadunkansan opasta, johon on koottu järjestöjen ylläpitämät matalan kynnyksen palvelut.

 

 

 

Ota yhteyttä: