Lahjoita
Narulla roikkuvat kankaat, joissa Tigrinjan kielistä tekstiä

Sanastotyö kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistämiseksi -hanke (Päättynyt)

Asumisen ja sosiaaliturvan pieni sanasto vasta Suomeen muuttaneille ja tulkeille

Asumiseen liittyy paljon sellaisia käsitteitä, joille ei löydy suoria vastineita muista kielistä. Esimerkiksi taloyhtiö tai asumistuki voivat olla vaikeasti käännettävissä. Kun tarkkoja käännöksiä ei ole, Suomeen saapuneiden maahan vasta muuttaneiden ihmisen olla vaikea ymmärtää ja hahmottaa asumisen käytänteitä.

Tämän ongelman helpottamiseksi Sanastotyö kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistämiseksi -hankeessa Sininauhasäätiössä on tehty asumisen ja sosiaaliturvan pieni sanasto vasta maahan muuttaneille. Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF. Sanastosta on tehty versiot niin tulkeille kun vasta maahan saapuneillekin. Kirjallisen PDF-muotoisen materiaalin löydät tämän sivun alalaidasta.

Sanaston tavoitteena on lisätä pakolaisten ymmärrystä suomalaisen asumisen ja sosiaaliturvajärjestelmän käytänteistä sekä tarjota tulkeille vastineita materiaaliin valituille asumisen ja sosiaaliturvan termeille. Sanastosta on tehty käännökset tigrinjan, kurdin (sorani), arabian ja swahilin (kongon swahili) kielille. Hankkeen käännöstyö on tehty ryhmäkäännöstyönä. Jokaisessa kieliryhmässä käännöksiä on ollut työstämässä 2-3 käännöskielen tulkkia ja kielenosaajaa. Sanaston pohjalta tullaan tekemään myös puhutut videot erityisesti luku- ja kirjoitustaidottomia varten. Videot julkaistaan marraskuussa 2021 Sininauhasäätiön YouTube -kanavalla.

Hankkeen materiaalit löydät täältä

Ota yhteyttä