Lahjoita

Opas kadun kansalle

Kaikille avoimet palvelut kuvallisena oppaana

Sininauhasäätiön kokoama, kuvallinen palveluopas Opas kadun kansalle kokoaa pääkaupunkiseudun kolmannen sektorin järjestämät, paperittomille avoimet asunnottomien palvelut yksien kansien väliin. Oppaan tarkoitus on ohjata ihmisiä löytämään avun piiriin.

Opas kadunkansalle tulostettava (PDF – Päivitetty 7.6.2022).

Pääkaupunkiseudulla on paljon eri toimijoita, jotka auttavat asunnottomia sekä paperittomia ja tuottavat heille suunnattuja palveluja. Tieto palveluista on kuitenkin ollut hajanaista ja apua tarvitsevien on täytynyt itse aktiivisesti etsiä sijainteja ja aukioloaikoja. Moni on ollut puskaradion varassa. Varsinkin kaikkein heikommassa asemassa olevien asunnottomien, kuten kielitaidottomien paperittomien, on usein vaikea löytää avun piiriin.

Kadunkansan oppaassa palvelut on pyritty listaamaan mahdollisimman selkeästi ja usean eri kielen avulla auki selitettyjä kuvasymboleja hyödyntäen. Oppaan tekstit ovat suomeksi, englanniksi, venäjäksi, dariksi, arabiaksi, bulgariaksi ja somalin kielellä. Tavoitteena on, että opasta voisivat hyödyntää myös luku- ja kirjoitustaidottomat. Taskukokoinen opas kulkee helposti mukana.

Kysymyksiä oppaasta ja tilauspyyntöjä voi lähettää osoitteeseen: anna-leena.myllyla@sininauhasaatio.fi