Lahjoita

Tuki paperittomille

Jalkautuva ja etsivä työ paperittomien ohjaamiseksi matalan kynnyksen palveluiden pariin.

Ohjausta ja neuvontaa paperittomille

Suomessa elää moninainen joukko ihmisiä ilman voimassa olevaa oleskeluoikeutta eli paperittomasti. Ihminen voi päätyä oleskelemaan Suomessa paperittomasti esimerkiksi kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen, kielteisen oleskelulupapäätöksen jälkeen, viisumin tai oleskeluluvan umpeuduttua ja joskus oleskelulupaa ei ole haettu ollenkaan. Useimmat paperittomaksi joutuneet ihmiset haluaisivat laillistaa oleskelunsa, tehdä töitä ja elää tavallista elämää turvallisissa olosuhteissa. Paperittomien joukossa on sekä yksineläviä ihmisiä että lapsiperheitä.

Paperittomasti oleskeleva ihminen ei voi tehdä laillisesti töitä tai vuokrata asuntoa omalla nimellään. Paperittomasti oleskelevalla henkilöllä on vain rajattu oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin. Monet paperittomasti Suomessa oleskelevista ihmisistä ovat asunnottomia. Paperittomuus voi olla vain lyhyt elämänvaihe tai se voi kestää vuosia. Paperittomasti elävä on altis monenlaiselle hyväksikäytölle työ- ja asuntomarkkinoilla, sekä yrittäessään taata jokapäiväisiä tarpeitaan. Paperittoman ihmisen arkea leimaa jatkuva epävarmuus ja tulevaisuutta on vaikea suunnitella.

Sininauhasäätiön KOTA-toiminnassa tavoitamme ja tuemme Suomessa paperittomasti oleskelevia ihmisiä. Jaamme tietoa niistä julkisen sekä kolmannen sektorin palveluista, joita heillä on mahdollisuus käyttää, autamme palveluihin pääsyssä, sekä tuemme raskaassa elämäntilanteessa. Työskentelemme sen eteen, että paperittomienkin kohdalla toteutuisivat jokaiselle ihmiselle kuuluvat perusoikeudet. Toimimme paperittomien tukipiste Mosaiikissa, minkä lisäksi teemme tiivistä yksilötyötä kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien paperittomien ihmisten kanssa.

Meiltä voi tilata kuvallista Kadunkansan opasta, johon on koottu järjestöjen ylläpitämät matalan kynnyksen palvelut.

Neuvontaa annamme suomeksi, englanniksi ja swahiliksi

 

 

Ota yhteyttä:

Sininauhasäätiö kuvake, sydämen muotoinen nauha, jonka sisällä on sininen talo.

Anna Hyytiäinen

Projektityöntekijä

Puh. 044 767 3561