Lahjoita

Tuki paperittomille

Jalkautuva ja etsivä työ paperittomien ohjaamiseksi matalan kynnyksen palveluiden pariin.

Ohjausta ja neuvontaa paperittomille

Suomalaisen yhteiskunnan ulkopuolella elää kasvava joukko ihmisiä ilman voimassa olevaa oleskeluoikeutta eli paperittomasti. Paperittomasti oleskeleva ihminen ei voi tehdä laillisesti töitä tai vuokrata asuntoa omalla nimellään, myös pankkitilin avaaminen on vaikeaa. Paperittomasti oleskelevalla henkilöllä on vain rajattu oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin.  Monet paperittomasti Suomessa oleskelevista ihmisistä ovat asunnottomia.

Sininauhasäätiön Tuki ja tavoittaminen -hankkeessa me teemme etsivää ja jalkautuvaa työtä paperittomasti Suomessa oleskelevien tavoittamiseksi. Jaamme tietoa kolmannen sektorin matalan kynnyksen palveluista ja tuemme palveluihin pääsyssä.

Meiltä voi tilata kuvallista opasta, jonne järjestöjen ylläpitämät matalan kynnyksen palvelut on koottu. Voit myös ladata oppaan itsellesi tästä: Opas kadunkansalle 2017

Neuvontaa annamme dariksi, farsiksi, englanniksi.

 

Ota yhteyttä:

Friba Majeed

Projektityöntekijä

Puh. 040 356 2760

Anna-Leena Myllylä

Projektipäällikkö

Puh. 040 6646 480

Anna Hyytiäinen

Projektityöntekijä

Puh. 044 767 3561

Mirva Laanti

Projektityöntekijä

Puh. 040 635 9047