Lahjoita
Narulla roikkuvat kankaat, joissa Tigrinjan kielistä tekstiä

Sanastotyö kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistämiseksi -hanke

Asumiseen liittyy paljon sellaisia käsitteitä, joille ei löydy suoria vastineita muista kielistä. Esimerkiksi taloyhtiö tai asumistuki voivat olla vaikeasti käännettävissä. Kun tarkkoja käännöksiä ei ole, tai käsitteelle löytyy monta eriliasta käännöstermiä, voi Suomeen saapuneiden maahan vasta muuttaneiden ihmisen olla vaikea ymmärtää ja hahmottaa asumisen käytänteitä.

Tämän ongelman helpottamiseksi Sininauhasäätiössä on aloitettu maaliskuussa 2021 yksivuotinen Sanastotyö kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistämiseksi -hanke. Haketta rahoittaa Euroopan Unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF.

Tavoitteena sanasto hankkeessa on lisätä kiintiöpakolaisten ymmärrystä suomalaisen asumisen ja sosiaaliturvajärjestelmän käytänteistä.  Toisena tavoitteena on standardisoida tulkkauksessa aiheeseen liittyviä käsitteitä tuottamalla asumisen ja sosiaaliturvajärjestelmän sanastoa eri kielille.

Eri kielistä materiaalia hankkeessa työstetään asiantuntijaryhmissä, jotka koostuvat hankkeeseen valikoituvien kielten tulkeista ja kieliasiantuntijoista.

Hankkeen eri kielisistä sanastoista tullaan tekemään versiot niin tulkeille kuin vasta maahan muuttaneillekin. Vasta maahan muuttaneet ja erityisesti luku- ja kirjoitustaidottomat huomioiden tullaan sanastoa myös kuvittamaan sekä tuotetaan videomateriaalia sanaston ymmärtämisen tueksi.

Ota yhteyttä

Sininauhasäätiö kuvake, sydämen muotoinen nauha, jonka sisällä on sininen talo.

Minna Kilpinen

Projektikoordinaattori

Puh. 044 491 5509