Lahjoita

Erasmus+ rahoitetut hankkeet 

Erasmus+ on Euroopan unionin ohjelma, joka tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden yhteistyöhön kansainvälisten kumppaneiden kanssa. 

Kansainväliset vapaaehtoiset 

Sininauhasäätiöllä on Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki. Sininauhasäätiö vastaanottaa ohjelman kautta vuosittain kaksi Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoista. Vapaaehtoiset ovat mukana kaikessa toiminnassamme tärkeänä osana tuoden lisäarvoa asiakkaillemme. 
 

Vapaaehtoisvoimin järjestettävä vapaa-ajantoiminta 

Solidaarisuushanke: Homeless Youth Society Integration HYS -projekti käynnistyi heinäkuussa 2022. Projektissa Sininauhasäätiön nuoret vapaaehtoiset järjestävät vapaa-ajan ohjelmaa asukkaillemme säännöllisesti ja tavoitteellisesti. Projektin taustalla on nuorten vapaaehtoisten tarve luoda lisää mahdollisuuksia kokemuksille ja kohtaamisille. Päämääränä on vahvistaa sekä tekijöiden että kohderyhmän osallisuutta ja kykyä toimia itselleen merkityksellisen asian puolesta  

Erasmus+ -ohjelman rahoituspäätöksessä projektin vahvuutena pidettiin erityisesti sen tavoitetta parantaa marginalisoitujen ryhmien, kuten päihteidenkäyttäjien tai asunnottomien tilannetta, luomalla yhdessä vapaaehtoisten mielekästä tekemistä ja kohtaamisia. Tästä syystä projekti myös tukee erinomaisesti Euroopan Solidaarisuusjoukkojen tavoitteita ja sopii solidaarisuushankkeeksi. 
 

Kansainvälisellä yhteistyöllä nuorten asunnottomuutta vastaan 

Building the better future for homeless youngsters -hankkeessa Sininauhasäätiö ja portugalilainen asunnottomuustoimija Crescer kehittävät yhdessä uusia toimintamalleja nuorten asunnottomuuden ehkäisemiseksi. Hankkeen tuloksista järjestettiin seminaari tammikuussa 2023 Helsingissä.

[Video] Childhood, youth and substance addiction – Marginalising welfare service system