Lahjoita
Muistiinpano välineitä pöydällä.

Blogi

Blogissa valaisemme työmme arkea sekä käsittelemme kohtaamiamme ilmiöitä ja haemme yhteiskunnallisia ratkaisuja asiakaskuntamme törmäämiin haasteisiin.

Blogi

Tervetuloa Sininauhasäätiön blogiin!

Tässä blogissa valaisemme työmme arkea sekä käsittelemme kohtaamiamme ilmiöitä ja haemme yhteiskunnallisia ratkaisuja asiakaskuntamme törmäämiin haasteisiin.

Sininauhasäätiö tehtävänsä ja arvomaailmansa mukaisesti haluaa antaa äänen niille, joiden vaikutusmahdollisuudet tai resurssit osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan on haastavan elämäntilanteen myötä vaikeutunut. Tavoitteenamme on vähentää asunnottomuutta, vahvistaa päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä edistää asiakaskuntamme yhteiskunnallista osallisuutta. Kehitämme jatkuvasti uusia kynnyksettömiä ja matalan kynnyksen toimintamuotoja ja palveluita, jotta voimme paremmin vastata laajan asiakaskuntamme kohtaamiin haasteisiin.

Blogin kirjoittajina ovat Sininauhasäätiö-konsernin asiantuntijat ja asiakaskunta.