Sininauhasäätiö

Pop up -asumisneuvontakioski

Asuminen puheeksi!

PopUp – asumisneuvonta on projektina (2015-2017) kehittänyt menetelmiä, miten asuminen voidaan ottaa puheeksi kurssimuotoisena erilaisten asiakasryhmien kanssa.

Projektin aikana on todettu, että asuminen puheeksi -interventio toimii hyvänä menetelmänä mm. puhua asumisesta, asumisen haasteista, asumisen onnistumisista sekä naapurisuhteista. Menetelmä sopii hyvin kurssimuotoiseen työskentelyyn. Kursseille toivotaan osallistuvan asiakkaiden lisäksi myös heidän työntekijöitään, tällöin asumisen puheeksi –interventio toteutuu parhaiten ja kurssin jälkeen asumiseen liittyvien asioiden hoito jatkuu.

Tällä hetkellä työstämme Asuminen puheeksi -opasta, jolla halutaan rohkaista ammattilaisia ja miksi ei vapaaehtoisiakin puhumaan asumisesta ja ottamaan erilaisia menetelmiä sen käyttöön. Oppaassa on myös materiaalia ja menetelmiä siihen, miten käynnistät ja toteutat asumiskurssin. Oppaan lisäksi tulee asiakkaille jaettavaksi oma sarjakuvalehti, jossa on tietoa asumiskursseilla käsiteltävistä aiheista. Kaikki asumiskursseihin liittyvät materiaalit tulee löytymään tältä sivustolta ja niitä päivitetään sen mukaan, kun ne valmistuvat. Materiaalit ovat vapaasti kaikkien ladattavissa.

Jos haluat yhteisvoimin käynnistää PopUp -asumiskurssin tai haluat kuulla kasvotusten asumiskurssin teemoista, sen käynnistämisestä ja materiaalin hyödyntämisestä, niin ole rohkeasti yhteydessä.

https://www.facebook.com/asumisneuvontakioski/

Ota yhteyttä:

favicon

Petra Laasonen

Kehittämispäällikkö

Puh. 040 661 6923
favicon

Virpi Mämmi

Projektikoordinaattori

Puh. 040 661 6614
favicon

Vesa-Matti Pietarinen

Projektityöntekijä

Puh. 044 763 4166

Emilia Musturi

Projektityöntekijä

Puh. 046 600 1105