Lahjoita

Pop up -asumisneuvontakioski

Asuminen puheeksi!

PopUp – asumisneuvonta on projektina (2015-2018) kehittänyt menetelmiä, miten asuminen voidaan ottaa puheeksi kurssimuotoisena erilaisten asiakasryhmien kanssa.

Projektin aikana on todettu, että asuminen puheeksi -interventio toimii hyvänä menetelmänä mm. puhua asumisesta, asumisen haasteista, asumisen onnistumisista sekä naapurisuhteista. Menetelmä sopii hyvin kurssimuotoiseen työskentelyyn. Kursseille toivotaan osallistuvan asiakkaiden lisäksi myös heidän työntekijöitään, tällöin asumisen puheeksi –interventio toteutuu parhaiten ja kurssin jälkeen asumiseen liittyvien asioiden hoito jatkuu.

Hankkeen tuotoksena on syntynyt Asuminen puheeksi -opas, jolla halutaan rohkaista ammattilaisia ja miksi ei vapaaehtoisiakin puhumaan asumisesta ja ottamaan erilaisia menetelmiä sen käyttöön. Oppaassa on myös materiaalia ja menetelmiä siihen, miten käynnistät ja toteutat asumiskurssin. Oppaan lisäksi hankkeessa on toteutettu asiakkaille jaettavaksi oma sarjakuvalehti, jossa on tietoa asumiskursseilla käsiteltävistä aiheista. Kaikki asumiskursseihin liittyvät materiaalit tulee löytymään tältä sivustolta ja niitä päivitetään sen mukaan, kun ne valmistuvat. Materiaalit ovat vapaasti kaikkien ladattavissa.

Jos haluat yhteisvoimin käynnistää PopUp -asumiskurssin tai haluat kuulla kasvotusten asumiskurssin teemoista, sen käynnistämisestä ja materiaalin hyödyntämisestä, niin ole rohkeasti yhteydessä.

PopUp -asumisneuvonta Facebookissa

Materiaalit

Asuminen puheeksi -sarjakuva

Asuminen puheeksi -sarjakuva on suunnattu asumiskurssin osallistujille ja ne perustuvat tositarinoihin. Sarjakuvan tarkoituksena on herättää kysymyksiä ja keskustelua arkisista asioista sekä kannnustaa etsimään tietoa ja mahdollisesti apua omaan tilanteeseen. Sarjakuvien avulla aiheesta on pyritty tekemään mahdollisimman helposti lähestyttävä. Tarinoiden lomaan on koottu  lyhyitä info-sivuja mm. asunnon etsimisestä, veloista ja miellyttävästä arjesta.  Sarjakuva toimii sekä itsenäisenä oppaana että yhdessä PopUp-asumiskurssien ohjaajan materiaalien kanssa.

Asuminen puheeksi -ohjaajan opas

Asuminen puheeksi -sarjakuva on Pop Up-asumisneuvonta hankkeen tuotos, joka on tarkoitettu asumiskurssia järjestävälle sekä asumisen puheeksi ottamisen tueksi.

 

Kurssimateriaalia