Lahjoita

Opas kadun kansalle

Asunnottomien palvelut kuvallisena oppaana

Ota opasvihko käyttöösi

Opas kadun kansalle on jaossa asunnottomille matalan kynnyksen palveluja tarjoavissa pisteissä, muun muassa päiväkeskuksissa. Mikäli haluat tilata oppaan itsellesi tai toimipisteeseesi jakoon, ota yhteyttä Sininauhasäätiön maahanmuuttajatyöhön. Voit ladata oppaan sähköisessä muodossa käyttöösi tästä: Opas kadunkansalle 2017

Kaikille avoimet palvelut kuvallisena oppaana

Sininauhasäätiön maahanmuuttajatyön kokoama, kuvallinen palveluopas Opas kadun kansalle kokoaa kolmannen sektorin tarjoamat, asunnottomille suunnatut, kaikille avoimet palvelut yksien kansien väliin. Oppaan tarkoitus on auttaa ja ohjata asunnottomia avun piiriin.

Pääkaupunkiseudulla on lukuisia eri toimijoita, jotka auttavat asunnottomia ja tuottavat heille suunnattuja palveluja. Tieto palveluista on kuitenkin ollut hajanaista ja asunnottomien on täytynyt itse aktiivisesti etsiä sijainteja ja aukioloaikoja. Moni asunnoton onkin ollut puskaradion varassa.

”Olemme huomanneet, että varsinkin kaikkein heikoimmassa asemassa olevat maahanmuuttajat eivät löydä kaikille avoimien palveluiden pariin”, kertoo opasta tuottanut maahanmuuttajatyön projektipäällikkö Veera Vilkama Sininauhasäätiöstä.

Tarve kuvalliselle palveluoppaalle on ollut suuri

”Tarkoituksena on ollut tehdä mahdollisimman selkeä, kuvallinen opas, joka on ymmärrettävissä myös ilman hyvää luku- ja kirjoitustaitoa tai suomen kielen taitoa”, Vilkama kiteyttää.

”Tavoitteena on välittää mahdollisimman selkeästi tietoa niistä järjestökentän tuottamista matalan kynnyksen palveluista, jotka ovat kaikille, myös maahanmuuttajille, avoimia.  Yhdestä oppaasta on nyt helposti löydettävissä eri tahot ja paikat, joissa tukea ja palveluita on saatavilla. Toivottavasti tämä helpottaa asunnottomien arkea.”

Helsingin, Espoon ja Vantaan palvelut kokoavan palveluopas nyt tilattavissa

Oppaan tilaukset: leena.rusi@sininauhasaatio.fi

 

Ota yhteyttä: