Lahjoita
Naisen vaaleat hiukset hulmuavat tuulessa.

NEA - Naiserityisyys asunnottomuustyössä

NEA -osahankkeen keskiössä on tavoittaa ja tukea asunnottomia naisia ja löytää keinoja tarttua naisten asunnottomuuteen.

Sininauhasäätiö on mukana Naiserityisyys asunnottomuustyössä NEA-hankkeessa (2018–2020).  Sininauhasäätiön osahankkeen tavoitteita on:

  • Etsiä asunnottomia tai asunnottomuusuhan alla olevia naisia Sininauhasäätiön omien palveluiden sisältä sekä myös muualta kontaktien kautta ja saattaa naiset palveluiden piiriin
  • Naisille tarkoitettujen pienimuotoisten hajautettujen asumisratkaisuiden löytäminen
  • Asumisen onnistumisen turvaaminen
  • Mallintaa naisten toimijuutta ja osallisuutta omassa kodissa
  • Naiserityisyyskysymysten näkyväksi tuominen
  • Naisten asunnottomuuden syiden tarkastelu
  • Ennaltaehkäisevien työmuotojen löytäminen

NEA on Y-säätiön koordinoima STEA-rahoitteinen monitoimijainen yhteiskehittämishanke, jonka päätavoitteena on naisten asunnottomuuden poistaminen asumispolkuja turvaamalla. Päätavoitteeseen päästään kehittämällä uusia naiserityisiä työkäytäntöjä asunnottomuustyöhön, vahvistamalla kokemusasiantuntijuutta, tukemalla asumisen onnistumista eri kohderyhmillä, lisäämällä hajautettuja asumisratkaisuja sekä nostamalla naisten asunnottomuutta ilmiönä esille.

Valtakunnallista hankekokonaisuutta hallinnoi Y-säätiö. Hankekokonaisuuden osa-hankkeita toteuttavat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Ensi- ja turvakotienliitto, Helsingin ensikoti ry, Turun ensi- ja turvakoti ry, Sininauhasäätiö, EJY ry, A-klinikkasäätiö sekä Vailla vakinaista asuntoa ry. Lisäksi kehittämistyöhön ovat sitoutuneet kaupungeista Espoo, Helsinki, Vantaa, Tampere ja Turku sekä järjestöistä Monika-Naiset liitto ry ja Kriminalihuollon tukisäätiö. 

Ota yhteyttä:

Sininauhasäätiö kuvake, sydämen muotoinen nauha, jonka sisällä on sininen talo.

Inka Kasurinen

Projektityöntekijä

Puh. 044 749 69 87