Lahjoita

Muu toiminta

Sininauhasäätiön monipuolinen toiminta tuo arkeen mukavaa tekemistä myös silloin, kun arkea kuormittavat asumiseen, päihteiden käyttöön tai mielenterveyteen liittyvät pulmat.

Muu toiminta

Monipuolista tukea ja toimintaa

Vaikka Sininauhasäätiön moni asiakas on kokenut asunnottomuuteen, päihteiden käyttöön tai mielenterveyteen liittyviä pulmia, on jokaisen tilanne silti yksilöllinen. Siksi kohtaamme jokaisen ihmisen tämän omista tarpeista ja lähtökohdista käsin.

Monipuolinen tuki ja toiminta ovat hankkeiden asiakastyön perusta. Tarjoamme asikkaille muun muassa:

  • Matalan kynnyksen toimintaa päiväkeskuksissa
  • Jalkautuvaa asunnottomuustyötä
  • Asumisneuvontaa ja -kursseja
  • Sosiaalisia työllistymispolkuja
  • Neuvontaa ja tukea kiintiöpakolaisille ja paperittomille
  • Naapurisopua edistävää naapurustotyötä
  • Asumispalveluyksiköitä päihde- ja mielenterveystaustaisille
  • Kotiin vietäviä asumisen tukipalveluja

Toimintaa on mahdollista osallistua pääosin pääkaupunkiseudulla sekä sen kehyskunnissa.