Lahjoita
Perhonen kädellä

Vapaaehtoistoiminnassa alkuun

Yksittäisen ihmisen vaikuttamismahdollisuudet voivat olla jokseenkin rajalliset, mutta jokaisen panos on tärkeää kokonaisvaikutuksen kannalta. Vapaaehtoistyön kautta pääsee toteuttamaan halua auttaa ja parantaa toisten elämänlaatua.
JAA

Olen aloittanut keväällä Sininauhasäätiön some-vapaaehtoisena ja tätä kautta tutustunut säätiön toimintaan ja asiakaskuntaan. Liityin vapaaehtoiseksi, sillä koen hyväntekeväisyystyön tärkeäksi ja asunnottomuuden ongelmaksi.

Osaa meistä voi kiinnostaa hyväntekeväisyystyö ja tahto toimia itselle tärkeiksi kokemiemme asioiden puolesta. Toimiiko vapaaehtoistyö kuitenkaan ja voiko sen avulla auttaa?

Olemme kaikki yksilöitä ja meillä on uniikkeja ja erilaisia taitoja ja osaamisia. Vapaaehtoistyö tarjoaa monia mahdollisuuksia toteuttaa halua auttaa. Jokaiselle vapaaehtoistyöntekijälle löytyy erilaisia työtehtäviä, jolloin on helppoa löytää itselleen mielekäs tapa auttaa.

Osallistuin itse Sininauhasäätiön toimintaan, sillä pidän kirjoittamisesta. Lisäksi koen tärkeäksi yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden esilletuomisen, kuten asunnottomuudesta puhumisen.

Meillä jokaisella on jotakin annettavaa

Ilmoittautuessani vapaaehtoiseksi, sain piakkoin viestin Elina Tiensuulta, vapaaehtoistoiminnan ohjaajalta ja pääsin mukaan perehdytykseen. Vapaaehtoistyössä Sininauhasäätiöllä pystyn näkemään suoraan tekemäni työn tuloksen ja näin vaikuttaa säätiön asiakkaiden elämään.

Mihin vapaaehtoistoiminta sitten vaikuttaa? Vapaaehtoistyön avulla Sininauhasäätiössä voidaan antaa tukea asunnottomien tai asunnottomuutta kokeneiden ihmisten elämään. Asiakaskuntaan kuuluu myös maahanmuuttajia ja paperittomia, sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujia. Uskon vapaaehtoisavun vaikuttavan säätiön asiakkaiden elämän laatuun sekä heidän hyvinvointiinsa. Tulevaisuutta on helpompi rakentaa silloin kun kokee saavansa tukea yhteiskunnalta ja kanssaihmisiltä.

Aloitin keväällä Sininauhasäätiöllä some-vapaaehtoisena. Uskon vapaaehtoistyön olevan hyvin merkittävää, sillä jokaisella meistä on varmasti jotakin annettavaa omien taitojemme ja mielenkiintojemme mukaisesti. Voimme tukea vapaaehtoistoiminnan keinoin asunnottomien elämää ystävätoiminnan, lahjoituksien tai esimerkiksi läsnäolon avulla.

Erilaisia tapoja auttaa

Kaveritoiminnassa asiakas ja vapaaehtoinen viettävät aikaa yhdessä ja olet näin tukena asiakkaalle. Voit myös osallistua päiväkeskuksien toimintaan auttamalla keittiössä tai kuuntelemalla asiakkaita.

Vapaaehtoinen voi osallistua kirpputorin toimintaan, josta asiakkaat saavat vaatetuksia. Vuosikertomuksesta löytyvät haastattelut säätiön asiakkailta Jullelta ja Morrisonilta kertovat, kuinka säätiön toiminta on auttanut ja tukenut heidän elämäänsä.

Lahjoitukset ovat hyvä keino auttaa, jos ei pääse tulemaan paikan päälle. Lahjoituksilla voit tukea säätiön asiakkaita esimerkiksi kerta- tai kuukausilahjoitusten avulla.

Sana asunnottomuudesta kuuluviin

Miksi hyväntekeväisyystyö on sitten tärkeää? Sininauhasäätiö toimii pääasiassa STEA:n rahoituksella ja lahjoituksien ansiosta, jolloin vapaaehtoistyön tärkeys on erityisen tärkeä osa toimintaa. Syitä vapaaehtoistyöhön osallistumiselle voi olla tietysti monia. Huomaan itse, että auttamalla muita saan itselleni hyvän olon.

On oleellista saada sana asunnottomista kuuluviin, ja auttaa heikommassa asemassa olevia ihmisiä. On tärkeää tiedostaa, että Suomessa on asunnottomuutta, ja herättää tästä keskustelua, jotta asialle voitaisiin tarjota ratkaisuja.

Yksittäisen ihmisen vaikuttamismahdollisuudet voivat olla jokseenkin rajalliset, mutta jokaisen panos on tärkeää kokonaisvaikutuksen kannalta.

Koen, että mitä enemmän yhteiskunnassa ollaan tietoisia näistä haasteista, sitä enemmän on mahdollista saada mielipiteitä ja näin myös mahdollisia ratkaisuja tilanteeseen.

Some-vapaaehtoinen
Emmi Puolakka