Lahjoita

Toimintatila Spotissa vertaisohjaajilla on tärkeä rooli

Toimintatila Spotti antoi vertaistoimijoille tilaa - vastineeksi syntyi yhteisöllisyyttä ja uudenlaisia kohtaamisia
JAA

Iso joukko on levittäytynyt töölöläisen toimintatila Spotin toimiston sohville. Kalentereita avataan ja päivystysvuoroista sovitaan. On menossa vertaistoiminnan tiimipalaveri, johon osallistuvat paitsi vertaistoiminnan aktiivit, mutta myös Spotin koko henkilökunta.

”Vuosi sitten me ohjaajat luovuimme omasta toimistotilastamme tässä Spotissa ja annoimme sen vertsien toimistoksi”, kertoo Spotin ohjaaja Rosa. ”Me ohjaajat pärjäämme ilman omaa toimistohuonetta, mutta vertseille oma toimisto on toisella tapaa erittäin tärkeä: se antoi toiminnalle paitsi fyysiset tilat, mutta myös rohkaisi ja vahvisti koko vertaistoiminnan merkitystä meidän yhteisössämme.”

Toimistossa päivystää Spotin aukiolon aikana aina vähintään yksi vertaisaktiivi.
”Tähän kuuluu monenlaista tehtävää”, kertoo vertsitoiminnan konkari Taina. ”Me pidetään keittiö siistinä, viedään roskia ja hoidetaan värkkien vaihtoa.”
Vertsien välinevaihdon kautta poistuu yhden kuukauden aikana kierrosta kymmenet tuhannet likaiset pistovälineet.

Värkkien vaihto tarkoittaa siis käytettyjen neulojen vaihtamista uusiin. Vertsien välinevaihdon kautta poistuu yhden kuukauden aikana kierrosta kymmenet tuhannet likaiset pistovälineet. Saadakseen puhtaat välineet on tuotava vaihtoon likaiset käytetyt välineet.

”Lisäksi pitää olla seuraneitinä, sillä aika monella on täällä puhumisen tarve ja kuuntelevaa korvaa kaivataan. Ja kyllä me myös autetaan minkä voidaan, mennään vaikka kaveriksi lääkäriin tai virastoon. Joskus me annetaan siivousapua tai paikataan pintahaavoja”, Taina jatkaa.

”Autetaan myös mahdollisen oikean katkaisu-tai korvaushoitopaikan löytämisessä yhdessä asiakkaan kanssa. Aika monipuolista hommaa siis!”
Meille ihmisten on helppo tulla juttelemaan, kun välissä ei ole minkäänlaista asetelmaa, että nuo työntekijät ja me kävijät.”


Toimintatila Spotti on erityisesti päihteiden käyttäjille ja asunnottomille suunnattu matalan kynnyksen päivätoimintakeskus, jossa saa paitsi viettää aikaa ja kahvitella, myös apua ja neuvoja asioiden hoitoon. Spottiin saa tulla päihtyneenä, mutta asiointikunnossa pitää olla.

Spotin ohjaajat kertovat, että vertsitoiminta on aktivoinut Spotin kävijäkuntaa uudella tavalla. Lisäksi on todettu, että vertaistoimijat onnistuvat luomaan erilaisia kontakteja päihteitä käyttävään asiakaskuntaan.
”Spotti on välitön paikka, mutta on sanottava, että vertaisten ja kävijöiden välillä on silti erilainen suhde kuin meillä työntekijöillä. He tuntevat päihdemaailman omasta kokemuksestaan ja tietävät millaista sitä arkea on elää ja millaisia ongelmia siellä kohtaa päivittäin”, Rosa summaa.
”Meille ihmisten on helppo tulla juttelemaan, kun välissä ei ole minkäänlaista asetelmaa, että nuo työntekijät ja me kävijät, eikä mitään viranomaisjengaa, vaan pelkkää vertaisjengaa”, Taina pohtii. ”Lisäksi he voivat luottaa anonyymiteettiin, että täällä ei kerätä kävijöistä nimirekistereitä. Oli sitten vaihtamassa neuloja tai muuten vaan juttelemassa.”

Vertsiaktiivi Taina vertsitoimistolla tutussa paikassa, päivystäjän tuolissa.
Toiminta Spotissa on aina ollut kävijälähtöistä, mutta vertaistoiminnan kautta periaate on yhä vahvistunut.
”Samalla me ohjaajat, joita on täällä parhaimillaankin vain kaksi, voimme paremmin keskittyä meidän tehtäviin, kun vertsien myötä paikalla on enemmän auttavia käsiä ja kuuntelevia korvia”, Rosa kertoo.
”Me emme esimerkiksi voi lähteä täältä saattokaveriksi sairaalaan tai viranomaisia tapaamaan, mutta vertaiset voivat ottaa sen tehtäväkseen. Monta kertaa asiakkaan on myös helpompi saada tarvitsemaansa apua ja hoitoa, kun vertainen on mukana. ”

Vertsit mukana myös rekrytoinneissa

Vertaisvetoinen toiminta näkyy Spotissa siinäkin, että opiskelijaharjoittelijoiden valinnoissa ja haastatteluissa ovat myös vertaisaktiivit mukana.
”Meidän kysymysten kautta he saavat haastattelutilanteessa ehkä realistisemman käsityksen siitä, millaisen arkitodellisuuden kanssa täällä pitää tulla toimeen”, Taina lisää.

Vertaistoimintaan osallistuvat saavat tekemistään tunneista työosuusrahaa. Tämän lisäksi toimintaa on ryhdytty myös suunnitelmallisesti poluttamaan, jotta vertaistoimintaan sitoutumisesta voisi saada selkeitä askelmerkkejä eteenpäin.
”Vertaistoimintaa voi tehdä työkokeiluna”, kertoo Spotin toinen ohjaaja Juha. ”Ensin työkokeilusta kiinnostunut tulee tutustumaan toimintaan ja katsomaan, että sopiiko tämä homma itselle ja onko valmis sitoutumaan vertaistoiminnan periaatteisiin.”
Sitten vasta tehdään päätös työkokeilun aloittamisesta.
”Työkokeilun piirissä on sitten mahdollista jatkaa yhteensä puoli vuotta ja suorittaa Sininauhasäätiön Sinivalo-hankkeen kautta erilaisia opintopaloja, kuten vaikkapa hygeniapassin tai ensiapukortin”, kertoo Juha.
Monta kertaa asiakkaan on helpompi saada tarvitsemaansa apua ja hoitoa, kun lääkärissä on vertainen mukana. ”

Vertaistoiminta vaatii tietynlaista luonnetta ja toisaalta myös halua ottaa vastaan vastuuta. Ennen kaikkea kykyä tulla toimeen hyvinkin erilaisten ihmisten kanssa.
”Pitää ensinnäkin olla kiinnostunut toisista ihmisistä”, Taina miettii. ”Ja olla sitoutunut meidän sääntöihin, että vuorosta ei huidella kesken kaiken pois ja että silloin, kun tehdään vertaistyötä, ei päihdytä. Niistä säännöistä tulee pitää kiinni. Sitä odottavat myös vertsien asiakkaat: ole vertsi – älä chillauskaveri.”

Vertaistoimintaa Spotissa kehitettiin myös osana Emma Lappeteläläisen opinnäytetyöprojektia Haittoja vähentävä ja kynnyksetön vertsitoimisto – vertaistoiminnan kehittäminen asiakaslähtöisesti päihteiden käyttäjien parissa. Laurea Ammattikorkeakoulu 2017. http://www.theseus.fi/handle/10024/123574

Viestinnän erityisasiantuntija
Sari Saaristo