Lahjoita
Iäkkäitä miehiä pihatöissä

Toimintaa ja toivoa – toimintakyvyn vahvistaminen Asunto ensin 2.0 -asumispalveluissa

Toimintaa ja toivoa -hankkeessa vahvistetaan toimintakykyä asukkaan omista lähtökohdista. Hankkeessa uskotaan, että mielekäs tekeminen, rohkaisu ja motivointi auttavat eteenpäin.
JAA

Työllistymiseen tähtäävä toimintakyvyn vahvistaminen tapahtuu pääasiassa kuntouttavan työtoiminnan avulla. Asunto ensin -asumispalveluyksiköiden asukkaille kuntouttava työtoiminta ei useinkaan ole sopiva palvelu, sillä osallistuminen edellyttää sitoutumista tiukkaan aikatauluun kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Päihdeongelma ja/tai mielenterveyden haasteet sekä pitkä poissaolo työelämästä tuovat haasteita palveluun osallistumiselle. Kuitenkin myös heille tulisi tarjota kuntoutumista tukevia palveluja.

Tähän tehtävään olemme tarttuneet Toimintaa ja toivoa – toimintakyvyn vahvistuminen Asunto ensin 2.0  -palveluissa -hankkeessa. Kuten Asunto ensin -palveluissa, ei hankkeenkaan osallistujilta edellytetä päihteettömyyttä. Kunkin osallistujan tilanne arvioidaan hänen tullessa mukaan.

Turhia riskejä ei oteta, mutta asukkaita rohkaistaan osallistumaan. Uskomme, että mielekäs tekeminen, rohkaisu ja motivointi auttavat eteenpäin.

Mitä olemme tämän reilun vuoden aikana oppineet?

Olemme ymmärtäneet, että asumispalveluyksiköiden asukkaiden tukeminen edellyttää tietoa, yhteistyötä ja ymmärrystä. Seuraavan vuoden aikana keskitymme asiakastyön lisäksi haastattelemaan asukkaita ja työntekijöitä, jotka ohjaavat asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan ja vastaavat sen järjestämisestä.

Näiden haastattelujen perusteella laadimme selvityksen ja ohjeistusta kuntouttavasta työtoiminnasta sekä asumispalveluyksiköiden henkilökunnan avuksi että asukkaiden käyttöön.

Selvitys sisältää ainakin kuvaukset siitä

  • mitä kuntouttava työtoiminta on (mitä, kenelle, miksi ja miten)
  • miten kuntouttavaan työtoimintaan hakeudutaan
  • mikä kuntouttavan työtoiminnan suhde on muihin työllistymistä tukeviin julkisen hallinnon palveluihin.

Lisäksi pyrimme löytämään vastauksia siihen mitä tulee ottaa huomioon ennen kuin asukas hakeutuu kuntouttavaan työtoimintaan. Näiden kriteereiden avulla voimme varmistaa, että vanha periaate ”oikeassa palvelussa oikeaan aikaan” toteutuu. Etsimme myös vastauksia siihen, miten asumispalveluissa voidaan tukea asukasta kuntouttavan työtoiminnan eri vaiheissa. Ja lopuksi haemme uusia yhteistyömuotoja asumispalvelujen ja kuntouttavan työtoiminnan parissa työskentelevien välille.

Tehtävämme on luoda toimintamalleja ja -edellytyksiä asumispalveluiden käyttöön. Käyttöönotto ja soveltaminen jää yksiköiden vastuulle. Kukin organisaation/yksikkö harkitsee mikä heille sopii ja mihin he haluavat panostaa.

Toimintaa ja toivoa – toimintakyvyn vahvistuminen Asunto ensin 2.0 -palveluissa -hanke on Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama hanke. Hanke aloitti toimintansa 1.3.2020 ja päättyy 30.6.2022.

Työhön kuntoutuksen päällikkö
Tuija Rantala