Lahjoita

Toimintaa ja toivoa -hanke: ”Tärkeää, merkityksellistä, arkea rytmittävää tekemistä”

Toimintaa ja toivoa -hankkeessa on havaittu, että tekemisen ei tarvitse olla mitään ihmeellistä ollakseen merkityksellistä. Tärkeää on tarjota tekemistä matalalla kynnyksellä, ilman päihteitä.
JAA

Toimintaa ja toivoa – toimintakyvyn vahvistaminen Asunto ensin 2.0 -asumispalveluissa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa asumisyksiköiden asukkaiden toimintakykyä mahdollistamalla mielekästä tekemistä ja lisäämällä osallistumisen mahdollisuuksia. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeen toisena tavoitteena on selvittää, minkälainen polku kulkee asumisyksiköistä työllistymistä tukeviin palveluihin, yleensä kuntouttavaan työtoimintaan. Sitä polkua pyrimme tallaamaan asukkaiden kanssa leveämmäksi ja helpompikulkuiseksi.

Teimme pienimuotoista suullista kyselyä asukkaille liittyen asumisyksiköissä järjestettyyn aktivoivaan toimintaan ja työtoimintaan. Vastauksissa nousi esiin, että matalan kynnyksen toiminnoilla on asumisyksiköiden asukkaille suuri merkitys: aika kuluu paremmin, kun on jotain tekemistä.

Toisille asukkaille tärkeintä ovat arkea rytmittävät asumisyksikön työosuusrahatyöt, toisille se, että pääsee tekemään jotain luovaa tai kokemaan jotain, mitä ei tavallisessa arjessa tule tehtyä tai koettua. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että toimintaan osallistumiset ovat olleet pääosin hyviä kokemuksia.

Asukkaat kokevat tärkeäksi myös sen, kun saa tehdä jotain yhteiseksi hyväksi.

Hankkeen aikana olemme olleet mukana järjestämässä monenlaista aktiviteettia yhdessä asumisyksiköiden henkilökunnan, vertojen, vapaaehtoisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Näitä ovat olleet muun muassa yhteinen ruoanlaitto, monenlainen luova toiminta, luontoretket, digikurssi, frisbeegolf, museo- ja näyttelyvierailut sekä hävikkikukkatyöpaja. Olemme havainneet, että kokeilemalla ja kuuntelemalla selviää, mihin on innostusta ja mitä kannattaa tehdä uudestaan.

Kyselyn vastauksissa nousivat esiin sellaisetkin arkiset asiat kuin asumisyksiköiden yhteisökokoukset, lenkkisaunat ja kesällä pihalla grillaaminen. Asukkaat kokevat tärkeäksi myös sen, kun saa tehdä jotain yhteiseksi hyväksi. Eräs asukas kiteytti oman kokemuksensa näin: ”Tärkeää, merkityksellistä, arkea rytmittävää tekemistä. Tulee hyvä fiilis.”

Ehkä tiedämmekin, mitä siitä voi seurata, jos ei ole mitään tekemistä tai ei ole kaivattu minnekään. Jollain sen tyhjiön täyttää. Asumisyksiköiden asukkaille on tärkeää olla tarjolla matalalla kynnyksellä tekemistä, johon ei liity päihteidenkäyttö.

Aktiivinen päihteiden käyttö ja siihen liittyvä elämäntapa tekevät elämästä ennalta-arvaamatonta.

Esteeksi toimintaan osallistumiselle vastaajat mainitsivat seuraavia asioita: ei jaksa, toiminta ei ole itselle riittävän kiinnostavaa tai ei tiennyt siitä. Eräs vastaaja sanoi ääneen sen, mitä näissä kuvioissa työskentelevätkin havaitsevat, eli aktiivinen päihteiden käyttö ja siihen liittyvä elämäntapa tekevät elämästä ennalta-arvaamatonta, minkä vuoksi on vaikea sitoutua sellaiseenkaan, mitä ihan tosissaan haluaisi.

Tyypillinen haaste tässä toimintaympäristössä onkin se, että h-hetkellä osallistujia ei ole tai heitä on hyvin vähän. Vaikka edellisenä päivänä olisi ollut monta kiinnostunutta lähtijää toivotulle retkelle, ei lähdön hetkellä välttämättä ole ketään. Tähän on varmasti paljon vaikuttavia tekijöitä.

Lähtökohtaisesti toiminnan on oltava asiakkaille kiinnostavaa, joten toiveita täytyy kuunnella herkällä korvalla ja suunnitella yhdessä. Silti on muitakin muuttujia. Esimerkiksi rahapäivänä ei kannata odottaa osallistujaryntäystä.

Toiminnan olisi tärkeää olla säännöllistä, jotta siitä voi muodostua rutiini, ja sen käynnistyminen vaatii sekä aikaa että kärsivällisyyttä.

Aamupala motivoi heräämään, antaa energiaa, kannustaa lähtemään ulos omasta asunnosta, ja samalla tulee törmättyä muihin ihmisiin.

Tärkeitä huomioonotettavia seikkoja ovat myös tiedottaminen ja motivointi. Pelkästään lappu seinällä ei välttämättä tavoita tai motivoi osallistumaan. Aina kannattaa suullisesti kysellä kiinnostuneita ja kutsua mukaan. Parhaiten toimii se, että asumisyksikön henkilökunta on tietoisia toiminnasta ja kannustaa asukkaita osallistumaan. Vaikka osallistujia tulisi mukaan vain yksi, toiminta kannattaa toteuttaa, jos mahdollista.

Eräs vastaaja mainitsi yhdeksi asumisyksikön tärkeimmistä toiminnoista yhteisötilassa tarjottavan aamupalan, eli aamukahvin ja puuron. Se motivoi heräämään, antaa energiaa, kannustaa lähtemään ulos omasta asunnosta, ja samalla tulee törmättyä muihin ihmisiin. Aamupalalla yhteisötilassa on hyvä tilaisuus asukkaiden ja työntekijöiden tavoittamiseen puolin ja toisin.

Havaintojemme mukaan suosittuja aktiviteetteja työtoiminnan ja aamupalan lisäksi ovat yhteinen ruoanlaitto ja syöminen sekä saunominen. Tekemisen ei tarvitse olla mitään ihmeellistä ollakseen merkityksellistä.

Projektityöntekijä, Toimintaa ja toivoa
Eeva Penttilä