Lahjoita
Lähityön tekijät päiväkeskus Illusiassa.

Tiivistä yhteistyötä asiakkaan eduksi

Yhteistyö Helsingin kaupungin etsivän lähityön ja Sininauhasäätiön matalan kynnyksen päiväkeskusten välillä on sujuvaa. Asiakaskunta ja agenda kun on sama: auttaa palvelujen ulkopuolelle joutuneiden tilannetta asiakaslähtöisillä menetelmillä.
JAA

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston etsivän lähityön työntekijät mustansinisine takkeineen ovat tuttu näky Sininauhasäätiön matalan kynnyksen päiväkeskuksessa Illusiassa Mäkelänkadulla.

”Illusiassa käy paljon ihmisiä, jotka voivat potentiaalisesti hyötyä meidän työstä. Siksi meidän on tosi  luontevaa käydä täällä säännöllisesti”, kertoo etelä-Helsingin alueen lähityöntekijä Miia Pikkarainen.

Tällä kertaa he ovat tulleet Illusiaan saattamaan erästä asiakastaan päiväkeskuksen lämpöön ja aamupalan äärelle. Samalla on hyvä hetki jutella myös päiväkeskuksen muiden kävijöiden kanssa ja tarvittaessa auttaa ja neuvoa.

Etsivän lähityön Susanna Saalasti ja Mia Pikkarainen käväisivät päiväkeskus Illusiassa saattamassa asiakasta aamupalalle ja juttelemaan muiden tuttujen kävijöiden kanssa.

”Periaatteessahan me olemme tuolla kentällä kulkiessamme ihan kaikkia ihmisiä varten, mutta etsivässä työssämme painopisteenä ovat he, jotka ovat pudonneet yhteiskunnan palvelujen ulkopuolelle.”

Työntekijöiden tuoma apu voi olla ohjaamista palveluiden äärelle, kuten vaikkapa matalan kynnyksen päiväkeskukseen lämmittelemään, syömään ja nukkumaan tai neuvontaa tukien ja lomakkeiden kanssa, mutta se voi olla jotain ihan muutakin – kuten tavaroiden kantamisessa auttamista tai vaikka ihan vain rupattelua.

”Työmme lähtökohdat nousevat aina asiakkaan tarpeesta. Me emme siis tuputa neuvojamme, vaan autamme ja ohjaamme sen mukaan, mikä on asiakkaan oma toive. Työmme on paljon myös ihan juttelemista ja hyväntuulista ihmisten kohtaamista. Se luo asiakassuhteille tärkeän pohjan, sillä kun luottamus on syntynyt, uskalletaan puoleemme kääntyä myös sitten, kun tarvetta avulle tulee”, Pikkarainen kertoo.

Etsivän lähityön tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Sininauhasäätiön kaltaiset järjestöt, jotka tuottavat matalan kynnyksen palveluita. Yhteistyö kulkee molempiin suuntiin.

”Illusian kanssa yhteistyömme on esimerkillisen toimivaa. Täältä esimerkiksi soitetaan meille, jos paikalle on tullut apuamme tarvitseva asiakas. Jalkautuvina työntekijöinä me voimme sitten lähteä vaikkapa saattamaan asiakasta eteenpäin vaikka sairaalaan, pankkiin tai hätämajoitukseen, jos hän näin toivoo.”

Etsivän lähityön tiimissä on kahdeksan työntekijää, jotka on jaettu alueittain Helsingin seudulle. Työsarkaa on siis kullekin työparille riittämiin.

”Hyvä, toimiva yhteistyöverkosto asunnottomien kanssa työskentelevien järjestöjen kanssa on meidän työn onnistumisen kannalta todella merkityksellistä”, Pikkarainen tiivistää.

Etsivä lähityö julkaisi tuoreeltaan raportin asunnottomien palveluiden ja asiakaskunnan tarpeiden kohtaamisesta Helsingissä: https://www.hel.fi/static/sote/sosrap/raportit/etsiva-lahityo-asunnottomuus.pdf