Lahjoita

Teologian harjoittelija: hengellisyys ja uskonnollisuus kuuluvat asukkaidemme elämään

Teologian opiskelija Ilpo Koskinen jakaa mietteitään hengellisen työn harjoittelusta Sininauhasäätiö-konsernissa. Kahden kuukauden harjoitteluun sisältyi raastavia tilanteita, hoksaamisen hetkiä sekä positiivisia kohtaamisia työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa.
JAA

Koin kaksi kuukautta kestäneen harjoittelun mielenkiintoiseksi läpileikkaukseksi Sininauhasäätiö-konserniin, sen osa-alueisiin ja näiden väliseen yhteistoimintaan. Konserni koostuu laajasta määrästä liikkuvia osia, joiden välisen yhteistyön tulee toimia sulavasti, jotta asiakaskokemus olisi paras mahdollinen. Havaitsin, että julkikuvan taakse kätkeytyy paljon sellaista, mitä en osannut etukäteen kuvitella.

Harjoittelussani yllätti työnkuvan haastavuus ja intensiivisyys. Toisinaan kohtaavaan työhön kuuluu vaikeiden ja painavien asioiden äärellä työskentelyä. Päihdemaailman kuluttavuus ja lieveilmiöt ovat läsnä joka päivä ja näyttäytyvät ajoittain paljaan rajulla tavalla. Elämän realiteetit voivat olla traagisia.

Erityisesti mieleeni jäi ensimmäinen muistotilaisuuteni, jossa oli paikalla itseäni kolme vuotta nuorempana menehtyneen pojan äiti ja muita läheisiä. Tämä kokemus oli kaikessa raastavuudessaan kullan arvoinen oppimisen hetki.

Harjoitteluuni on kuulunut jatkuvaa ja syvällistä itsereflektiota, jota tukivat ohjaajani Jennin kanssa käydyt keskustelut. Haluankin kiittää Jenniä näistä keskustelutuokioista ja mielenkiintoisista näkökulmista.

Asukkaiden joukkoon mahtuu uniikkeja persoonia ja mielenkiintoisia yksilöitä.

Painavia realiteetteja tasapainottamassa ovat olleet hoksaamisen hetket ja muut positiiviset kokemukset. Olen oppinut paljon Sininauhan työtä ympäröivistä ilmiöistä, säätiötyöstä sekä myös itsestäni. Olen saanut näkökulmaa työllistymiseeni ja hahmottanut omaa tulevaisuuden sijoittumistani työelämäkenttään. Mielenkiintoisia ovat olleet myös asiakaskohtaamiset Sininauhan asukkaiden kanssa.

Olen kiitollinen, että olen harjoitteluni aikana päässyt tutustumaan niin moneen konsernin piirissä asuvaan ihmiseen. Asukkaiden joukkoon mahtuu uniikkeja persoonia ja mielenkiintoisia yksilöitä. Arvostan suuresti asukkaiden keskuudessa kytevää luovuutta ja taiteellista lahjakkuutta. Moneen otteeseen olen harjoitteluni aikana ihaillut asukkaiden erilaisia taiteellisia luomuksia.

Opiskelijaharjoittelun kontekstissa olen väistämättäkin peilannut kohtaamaani opintoihini ja mielenkiintoni kohteisiin. Uskontotieteen näkökulmasta henkisyys, hengellisyys ja uskonnollisuus näkyvät erottamattomana osana Sininauhan asiakkaiden elämää. Uppoamatta liialti määritelmien suohon, uskonnollisuus tai jokin uskonnollisuuden kaltainen ulottuvuus näyttäytyy asiakkaiden elämää ohjaavina sitoutumisina, laajavaikutteisina kiinnostuksenkohteina ja huolenaiheina, sekä yhteisöllisyyttä rakentavina yhdistävinä keskuksina.

Näitä ovat esimerkiksi sitoutuminen raittiimpaan elämään, sairauteen liittyvä huoli ja sen synnyttämä toiminnanmuutos tai yhteisökokouksen jälkeen tarjoiltava yhteinen ruoka. Toisaalta monelle näitä samoja merkityksiä täyttävät päihteet, niiden saanti ja käyttäminen.

Vaikeassa elämäntilanteessa olevaa ihmistä ei pidä sulkea yhteiskunnan avun ulkopuolelle.

Sininauhan kaltaisten toimijoiden merkitys on valtava asiakkaiden tukemisessa ja ennakkoasenteiden rikkomisessa. Usein tuettavia ihmisiä ei haluta muualle tai heille ei löydy muuta paikkaa. On ikään kuin muu yhteiskunta olisi luovuttanut heidän suhteensa. Tämä ilmenee erilaisina reaktioina, kuten pyrkimyksenä sulkea silmät apua tarvitseville tai suoranaisena syrjintänä.

Asunnottomuuden ja päihdeongelmien kanssa taisteleville ei ikävä kyllä ole vielä riittävästi tilaa yhteiskunnassa. Suvaitsevaisuuden ja avunannon rajat eivät ulotu monimutkaisissa elämäntilanteissa elävien piiriin. Tilanteet nähdään itseaiheutetuiksi sen sijaan, että nähtäisiin näiden takana vaikuttavat kriisit ja sairaudet. Harva kuitenkaan huvikseen asuu kadulla tai on päihderiippuvainen. Jotta yhdenvertainen ihmisarvo toteutuisi, vaikeassa elämäntilanteessa olevaa ihmistä ei pidä sulkea yhteiskunnan avun ulkopuolelle.

Kaikkiaan opin harjoitteluni aikana paljon järjestökentästä, päihdemaailmasta ja kodittomuudesta ilmiöinä, samalla kun tein havaintoja itsestäni ja omasta suhtautumisestakin näihin ilmiöihin.

Haluan vielä lopuksi kiittää koko Sininauhan väkeä siitä, miten avoimin käsin minut otettiin osaksi yhteisöä. Täällä on ollut ilo työskennellä ja oppia.

Hengellisen työn korkeakouluharjoittelija
Ilpo Koskinen