Lahjoita
Nainen istuu katukivetyksellä, taustalla teksti "You'll never walk alone.", valokuva.

Stigma tappaa enemmän kuin aineet

Mitä yhteistä on näillä tilanteilla? Eräs ihminen painii alkoholiongelman kanssa, mutta ei uskalla kertoa asiasta kenellekään. Toinen ei usko olevansa minkään avun arvoinen, koska käyttää huumeita. Kolmas ei saa tarvitsemaansa hoitoa terveysasemalla, koska käyttää päihteitä.
JAA

Näissä kaikissa tilanteissa riippuvuuden lisäksi ongelmaa aiheuttaa stigma. Stigma tarkoittaa negatiivista asennetta ja leimaa, joka liittyy ihmiseen tai hänen ominaisuuteensa. Stigma estää usein ihmistä hakemasta apua ja hoitoa, vaikka hän sitä tarvitsisi.

Joskus huumeiden käyttöön liittyen sanotaan, että stigma tappaa enemmän kuin aineet. Se voi olla totta, sillä häpeä voi estää soittamasta hätänumeroon tai hakeutumasta päivystykseen, vaikka olisi aihetta.

Sanatarkasti stigma tarkoittaa häpeäleimaa. Alun perin stigmoista puhuttiin Jeesuksen ristiinnaulitsemisen merkkien yhteydessä. Stigmat olivat kärsimyksen haavoja, merkkejä siitä, että Jeesus oli tuomittu. Stigma liittyy tiiviisti niihin ennakkoluuloihin, joita ihmisillä on päihteitä käyttävää ihmistä kohtaan. Stigmasta johtuu myös häpeä, jota ihminen kokee omasta tai läheisensä päihdeongelmasta.

Stigma voi myös johtaa siihen, että päihdesairaille ja kuntoutujille järjestettäviin palveluihin ei riitä resursseja.

Stigma voi ilmetä monin eri tavoin, kuten syrjintänä, ennakkoluuloina tai leimaamisena. Stigma voi myös johtaa siihen, että päihdesairaille ja kuntoutujille järjestettäviin palveluihin ei riitä resursseja. Ja lopulta jopa siihen, että päihteiden käyttäjät jäävät yhteiskunnan ja palvelujen ulkopuolelle.

Stigmaa ja sen vaikutusta on onneksi tunnistettu ja tutkittu. On huomattu, että stigma liittyy päihdesairauden lisäksi esimerkiksi mielenterveysongelmiin ja yksinäisyyteen. Näistä kärsivät ihmiset joutuvat siis kohtaamaan varsinaisen ongelman lisäksi myös perusteettomia ennakkoluuloja.

Stigman purkamiseen tulee suhtautua pitkäjänteisenä ja jatkuvana prosessina, joka edellyttää sitoutumista ja panostusta.

Stigmaa voi kuitenkin purkaa. Jotta se onnistuu, meidän on tunnistettava stigma ja otettava vastuu omista asenteistamme. Stigman purkamiseen tulee suhtautua pitkäjänteisenä ja jatkuvana prosessina, joka edellyttää sitoutumista ja panostusta.

Tässä muutamia konkreettisia tapoja, joilla voimme auttaa purkamaan stigmaa:

  1. Tiedon lisääminen: Ennakkoluulot syntyvät tiedon puutteesta! Järjestä koulutuksia, tapahtumia ja kampanjoita, jotka lisäävät yleisön tietoisuutta päihteiden käyttöön liittyvästä stigmasta.
  2. Vertaistuki: Stigma aiheuttaa häpeää ja itsearvostuksen puutetta, johon vertaistuki on hyvä lääke.
  3. Kiinnitä huomiota kieleen: Käytä päihteiden käyttäjiä kuvaavia termejä, jotka eivät sisällä syyllistämistä tai typistä ihmistä vain yhdeksi piirteeksi. Esimerkiksi, sen sijaan että puhuisimme ”narkkareista”, voimme käyttää neutraalimpaa termiä, kuten ”päihteitä käyttävä ihminen”.
  4. Osallistaminen ja osallistuminen: Päihteiden käyttäjien osallistaminen heitä koskevaan päätöksentekoon ja keskusteluun on tärkeää.

Päihdepäivät 2023 pidetään Kulttuuritalolla Helsingissä 10.–11.5. Tapahtumassa Sininauhasäätiön ODE-hanke ja Koti kaikille -toiminta ovat yhden seminaarin ajaksi lyöneet viisaat päänsä yhteen. Kokemustieto kohtaamisen rakentajana ‑seminaarissa pureudutaan kokemustiedon kautta stigman ongelmallisuuteen ja sen purkamiseen. Seminaarissa kuullaan kokemusääntä ja keksitään keinoja purkaa päihteiden käyttöön liittyvää stigmaa. Tule kuulemaan meitä paikan päälle!