Lahjoita

Sata ensimmäistä päivää

Sata ensimmäistä päivää uudessa työssäni Sininauhasäätiö-konsernissa on saanut minut ymmärtämään, mistä työn merkityksellisyys meillä kumpuaa. Keskiössä on työmme vaikuttavuus, joka näkyy niin yksittäisen ihmisen elämässä kuin koko yhteiskunnan tasolla.
JAA

Tätä blogia kirjoittaessani takanani on aika tarkalleen sata päivää uudessa tehtävässäni Sininauhasäätiö-konsernin viestintäpäällikkönä. Tehtäväalueena viestintä on minulle tuttuakin tutumpi jo runsaan parin vuosikymmenen ajalta, mutta järjestömaailma työpaikkana ja asunnottomuuden vähentäminen toimialana täysin uusia.

Voi olla, että jonkun mielestä hyppy konsulttibisneksestä kolmannelle sektorille on iso, mutta itse olin tätä muutosta pohtinut ja valmistellut mielessäni jo pitemmän aikaa. Tarve päästä tekemään työtä kipeästi apua tarvitsevien ihmisten hyväksi ja itselleni merkityksellisten asioiden parissa vahvistui ja kirkastui pandemian ensimmäisen puolentoista vuoden aikana.

Merkityksellisyys on käsite, jota ei ole – kun tarkemmin ajattelee – niin helppoa sanoittaa. Siksi lainaankin filosofian ja valtiotieteiden tohtori Frank Martelaa, joka on kehittänyt yhden lauseen vastauksia moniin elämän peruskysymyksiin. Hän sanoo merkityksellisyydestä näin: ”Elämän merkitys on tehdä itselleen merkityksellisiä asioita siten, että tekee itsestään merkityksellisen muille ihmisille.”

Meillä työn merkityksellisyyden kokemus on erityisen korkea.

Sininauhasäätiö-konsernin henkilöstötutkimuksen tulosten varsin silmiinpistävä piirre on, että meillä työn merkityksellisyyden kokemus on erityisen korkea – skaalalla 1–5 työn merkityksellisyys saa meillä arvosanan 4,9 (henkilöstötutkimus 2020; vastausprosentti 69 %).

Merkityksellisyys kumpuaa paitsi siitä, että meillä tehdään töitä hyvin haavoittuvien, asunnottomuutta kokevien ja usein päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten konkreettiseksi auttamiseksi, myös erityisesti siitä, että näemme työllämme olevan vaikuttavuutta.

Tuottamiemme palvelujen sekä kehittämiemme matalan kynnyksen toimintamallien ja -muotojen tukemana asiakkaillemme tarjoutuu mahdollisuuksia edetä kohti parempaa elämää omilla kuntoutumis- ja asumispoluillaan. Juuri tämä liikahdus, vaikka pienikin, koetaan meillä vahvana motivaation ja merkityksellisyyden lähteenä työssä.

Merkityksellisyyden kokemusta lisää tieto siitä, että toiminnallamme on yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Yksilötason vaikuttavuutta tekee näkyväksi kehittämämme Sinimittari, jonka avulla tarkastelemme yhdessä asiakkaan kanssa säännöllisesti hänen etenemistään omalla polullaan. Toimintamme mahdollistaa asiakkaan elämänlaadun ja -hallinnan kohenemisen, terveyden paranemisen, päihteidenkäytön vähentämisen sekä osallisuuden ja yhteiskuntaan kiinnittymisen.

Merkityksellisyyden kokemusta lisää tieto siitä, että toiminnallamme on yhteiskunnallista vaikuttavuutta.  Tämä kävi selvästi ilmi Nordic Healthcare Groupilla teettämämme tutkimuksen tuloksista. Tutkimuksessa arvioitiin nuorten asunnottomien tuki- ja kohtaamispisteen sekä asunto ensin -asumispalveluyksikön toiminnan vaikuttavuutta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla. Asunnottomuus- ja päihdetyömme yhteiskunnallisia vaikutuksia ovat esimerkiksi raskaiden palveluiden tarpeen pieneneminen sekä rikollisuuden, päihteidenkäytön ja syrjäytyneisyyden väheneminen, joilla kaikilla on myös taloudellisessa mielessä myönteisiä vaikutuksia.

Kuten monilla toimialoilla, on myös meidän toimintaympäristössämme meneillään monenlaisia muutoksia ja murroksia. Asunnottomuus itsessäänkin on muuttuva ilmiö. Kokonaiskuvaan vaikuttavat muun muassa yhteiskunnan rakenteet, palvelujärjestelmien toimivuus ja poliittinen päätöksenteko.

Sininauhasäätiö-konsernissa kehitetään ja pilotoidaan jatkuvasti erilaisia innovatiivisia asunnottomuus- ja päihdetyön ratkaisuja ja palveluita.

Vastataksemme toimintaympäristön ja asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin ja varmistaaksemme toimintamme vaikuttavuuden myös tulevaisuudessa, Sininauhasäätiö-konsernissa kehitetään ja pilotoidaan jatkuvasti erilaisia innovatiivisia asunnottomuus- ja päihdetyön ratkaisuja ja palveluita. Yhtä tärkeää on kuitenkin oman toimintamme jatkuva kehittäminen.

Olemmekin juuri käynnistämässä entistä systemaattisempaa vastuullisuus- ja laatutyötä ja jatkamme jo käynnissä olevia esihenkilötyön ja johtamisen sekä osaamisen kehittämisen toimiamme. Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen varmistaminen on niin ikään korkealla agendallamme, sillä asiakkaidemme ”hyvien liikahdusten” ohella meillä kohdataan asiakastyössä välillä myös varsin raskaita asioita.

Mitä sitten itse olen oppinut tai oivaltanut näinä satana ensimmäisenä päivänä?  Kokemus on ollut monella tavalla silmiä avaava. Ymmärrykseni asunnottomuudesta yksilön ja yhteiskunnan tasolla on luonnollisesti lisääntynyt valtavasti ja kuten tiedätte, tieto lisää tuskaa. Samalla se kuitenkin vahvistaa sitä, mitä lähdin hakemaankin: kokemusta työni merkityksellisyydestä.

On myös palkitsevaa olla osa työyhteisöä, jossa korkeaan ammattitaitoon ja tavoitteellisuuteen yhdistyvät tinkimätön ihmisarvon kunnioittaminen sekä rohkeus ja innostus tehdä työtä yhteiskunnassa heikommassa asemassa olevien auttamiseksi ja asunnottomuuden vähentämiseksi.

Viestintäpäällikkö
Sanna Haanpää-Liukko