Lahjoita

Ruusulankadun asumispalveluyksikössä asukkaat ovat olleet toiminnan keskiössä jo 10 vuotta

Sininauha Oy:n Ruusulankadun asumispalveluyksikkö juhlii lokakuussa jo kaksinumeroisia syntymäpäiviään. Kymmeneen vuoteen on mahtunut runsaasti hienoja asioita, ihmisiä ja kohtaamisia. Kyyneleiltäkään ei silti olla säästytty.
JAA

Vuosien aikana talo on tarjonnut kodin ja tukea sadoille ihmisille asunto ensin -periaatteen mukaisesti. Tällä hetkellä Ruusulankatu on 91 helsinkiläisen koti. Ruusulankadun asukkaat ovat meille tärkeitä, ja heidän hyvinvoinnistaan kannetaan huolta. Uskomme, että jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään ja tasa-arvoiseen kohteluun.

Kuluneet vuodet eivät aina ole olleet helppoja Ruusulankadulle. Asumispalveluyksikkö esiintyi aluksi usein raflaavissa uutisotsikoissa, ja kuuleman mukaan erästä alkuvuosien toimitusjohtajista heiteltiin tomaateilla, kun hän käveli yksikön edustalla.

On totta, että vuosien aikana on yksikössä sattunut ja tapahtunut, eläväthän asukkaat osittain erittäin haastavaa ja vaikeaa elämäntilannetta. Osalla on hoitamattomia mielenterveys- ja päihdeongelmia tai he ovat kyvyttömiä kohtaamaan elämää – saati hallitsemaan sitä. Ahdistusta, häpeää, hätää ja mieletön määrä surua ja tuskaa. Avuntarve ei ole vähentynyt, päinvastoin. Ja siksi meitä on tarvittu ja tarvitaan edelleen.

Toimintamme ja sen jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että tulemme toimeen naapuriemme kanssa. Naapurusto- ja ympäristötyö onkin ollut toimintavuosien aikana oleellisen tärkeää. Ilman Helsingin kaupungin tukea emme olisi koskaan kaikista haasteista selvinneet, joten esitämme ison kiitoksen kaupungille tuesta, vankkumattomasta tahdosta poistaa asunnottomuus sekä halusta auttaa asumispalveluyksikössä asuvia ihmisiä.

Asukkaat ovat aina toimintamme keskiössä. Heille on vuosien aikana tarjottu erilaista tukea ja toimintaa: Ruusulankadulla on keskusteltu, tuettu, annettu ensiapua, naurettu, itketty, kuljetettu sairaalaan, hoitoon tai kotiin, annettu kriisiapua sekä nuorille että heidän vanhemmilleen ja paljon muuta. Olemme ylpeitä, että saamme auttaa ja tukea näitä ihmisiä kohti parempaa elämää.

Ammattitaitoinen henkilökunta on aina asukkaan tukena ja apuna. On tärkeä luoda päiviin toimintaa ja yhteistä tekemistä, johon asukkaat saavat oman kiinnostuksensa mukaan osallistua. Ruuanlaitto on yksi mieluisimmista toiminnoista, joista muutkin asukkaat pääsevät nauttimaan. Ruusulankadun keittiössä on tehty niin arkisia laatikoita, hamppariaterioita kuin leivonnaisia.

Työtoiminnasta moni asukas saa tänä päivänä arkeensa mielekästä tekemistä ja sisältöä. Työvalmentajana toimiva Anssi tuntee asukkaiden kiinnostuksen kohteet, ja hän noutaa asukkaat vaikka kotiovelta työntouhuun. Anssi onkin saanut asukkailta kiitosta aktivoivasta työotteestaan. Olemme saamassa työvalmennukseen lisäresursseja, ja toiveena on saada asukkaita aiempaa enemmän mukaan yhteiseen tekemiseen.

Tulevaisuudessa vastuullisuus näkyy entistä selkeämmin työssämme, mikä varmistaa hyvää palvelua asukkaillemme. Oletusarvo on, että pidämme lupauksistamme kiinni ja jos korjattavaa tulee, se korjataan. Tämä koskee niin asiakkuuksia kuin kumppanuuksia. Tärkeä osa vastuullisuutta on myös empaattisuus osana asiakaspalvelua.

Henkilöstön sitoutuneisuus kulkee käsi kädessä vastuullisuuden kanssa. Haluamme antaa työntekijöille vastuuta, vapautta, lupaa innovoida ja testata erilaisia toimintatapoja. Tämä heijastuu asiakaspalvelussa palveluiden kehityksenä, laatuna ja ketteryytenä. Haluamme, että työntekijöistämme välittyy asukkaille aito halumme tarjota heille vain parasta. Hyvä asiakaskokemus alkaa ensikohtaamisesta ja rakentuu ajan myötä. Tärkeää on myös keskittyä merkityksellisiin kohtaamisiin. Kun ihminen kokee tulevansa oikeasti ja aidosti kohdatuksi, on se pysäyttävä ja mieleen jäävä syvä kokemus. Siksi siihen pitää panostaa, ja vain niin voimme auttaa asukkaitamme.

Ruusulankadun työssä näkyy jatkossa myös aiempaa vahvemmin moniammatillisuus, jalkautuva, asukkaan tarpeista lähtevä työ sekä työvalmennuksen vahvistaminen. Työryhmässä työskentelee eri koulutustaustoista tulevia henkilöitä ja työnkuvat ovat vieläkin moninaisemmat. Tavoitteena on tuottaa palveluita niin monipuolisesti, että huomioisimme mahdollisimman monen tarpeet. Emme kangistu kaavoihin, vaan kehitämme palveluyksikön toimintaa jatkuvasti palautteen ja havaittujen tarpeiden mukaan.

Ruusulankatu 10 on ollut ja on jatkossakin suunnannäyttäjä ja mielikuvan luoja asunto ensin -asumispalveluyksiköstä koko alalla, myös valtakunnallisesti. Tämä asettaa toiminnalle omanlaisensa paineen, mutta se on myös arvokas haaste. Jatkamme yksikön kehittämistä yhdessä upean henkilöstön ja asukkaiden kanssa. Meille on kunnia-asia saada auttaa ja tukea asukkaita matkalla parempaan huomiseen tulevaisuudessakin.

Liiketoimintajohtaja ja yksikönpäällikkö, Sininauha Oy
Sanni Joutsenlahti ja Suvi Komu