Lahjoita
Maantasolta kuvattu kävelijä, jonka yllä on farkut ja tennarit.

Nuoli - turvallinen paikka haavoittuvassa asemassa oleville nuorille

Sininauhasäätiön ja Vva Ry:n yhteisessä Nuoli-hankkeessa on tarkoitus tavoittaa vaikeassa elämäntilanteessa olevat päihde- ja mielenterveystaustaiset, mahdollisesti kadulla elävät nuoret ja tarjota heille turvallinen tukipiste, jonne kaikki nuoret taustoistaan tai elämäntavoistaan huolimatta ovat tervetulleita.
JAA

Kevään aikana käynnistyy Sininauhasäätiön ja VVA Ry:n yhteinen Nuoli-hanke ja samalla aukeaa ovet nuorten 24/7 auki olevalle tukipisteelle.

”Tarkoitus on tavoittaa vaikeassa elämäntilanteessa olevat päihde- ja mielenterveystaustaiset, mahdollisesti kadulla elävät nuoret ja tarjota heille turvallinen tukipiste, jonne kaikki nuoret taustoistaan tai elämäntavoistaan huolimatta ovat tervetulleita”, kertoo Sininauhasäätiön kehittämispäällikkö Petra Laasonen.

Nuolen toiminta perustuu kynnyksettömään palveluohjaukseen ja nuorten tarpeisiin pohjautuvaan auttamistyöhön, jossa oleellista on yhteistyö muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa.

”Tukipisteessä nuoret kohtaavat turvallisia ja välittäviä aikuisia, toisia samassa tilanteessa olevia nuoria sekä muita toimijoita”, Laasonen kuvailee.

Päihteitä käyttävien nuorten tilanne huolestuttaa

Idea tukipisteeseen syntyi jo muutama vuosi sitten, kun asunnottomuustoimijoiden verkostoissa esiin nousi sama huoli: kynnyksettömiin, pääosin pitkäaikaisasunnottomille tarkoitettuihin palveluihin alkoi ilmestyä nuoria, jopa alaikäisiä kävijöitä. Myös nuorten poliisilla oli huolta ilmiöstä.

”Kyse on usein nuorista, joilla on päihdeongelmaa ja asuminen itsenäisesti ei onnistu. Monilla on asumisessa esimerkiksi laitostaustaa tai he ovat jälkihuollosta itsenäistyneitä tai sen piiristä pudonneita”, Laasonen kuvailee. ”Myös lastensuojelun palveluista eri puolilta Suomea hatkat ottaneita nuoria tavataan täällä Helsingissä ja heitä on ollut vaikea auttaa.”

Nuorille on paljon palveluita, mutta suurin osa niistä ei tavoita juuri tätä nuorten joukkoa.

”He tarvitsevat kynnyksettömän paikan, jonne voi tulla tarvittaessa myös päihtyneenä turvaan ja jossa on mahdollista toimia myös anonyymisti.”

Nyt nuoret, joilla on akuutti päihdeongelma ja ovat vailla pysyvää asuntoa, päätyvät aikuisille suunnattuihin kynnyksettömiin palveluihin. Tämä joukko kuitenkin tarvitsisi nuoriin orientoituneempaa työotetta ja olosuhteita. Sitä puutetta paikkaamaan Nuoli-hanke nimenomaan on syntynyt.

Turvaa, lämpöä, ohjausta

Tuleva tukipiste on auki ympäri vuorokauden ja siellä on mahdollista viettää ilta ja yö turvallisesti ja lämpimässä.

”Tukipisteessä nuori saa kohdata luotettavia aikuisia, levätä, syödä, viettää aikaa ja pitää itsestään huolta.  Haluamme mahdollistaa näille koviakin kokeneille nuorille arvokkaan kohtaamiskokemuksen”, Petra Laasonen kuvailee.  ”Nuoret tulevat erittäin vaikeista lähtökohdista ja kaipaavat tavallisia, arkisia ja turvallisia kokemuksia.”

Tukipisteessä nuoren elämän kokonaistilannetta voidaan arvioida ja lähteä yhdessä ratkomaan akuutteja ongelmia. Palvelujen piiristä pudonneet nuoret voidaan saattaa ja ohjata takaisin palvelujen piiriin.

”Tukipisteessä vahvistetaan niin sanottua normaalia arkea. Että aamulla herätään ja syödään aamupalaa. Päivällä tarjolla on yhteistyökumppaniemme kanssa järjestettyä toimintaa ja erilaisia vertaisryhmiä. Illalla rauhoitutaan ja levätään.”

Yhteistyö keskiössä

Kodinomaiseksi rakennettavasta tukipisteestä ei ole tule kenellekään pysyvä koti, vaan sinne ohjautuvat nuoret pyritään poluttamaan verkostojen avulla tuen ja asumisen piiriin.

”Mukana tässä on monia eri asunnottomuustyötä tekeviä järjestöjä ja muita lähitoimijoita, kuten nuorten sosiaalityö ja nuorten poliisin tiimi. Verkostot ovat tässä lähellä ja hyvällä yhteistyöllä pyrimme auttamaan jokaista nuorta eteenpäin niin asumisessa kuin muissakin elämän alueissa. ”

Koko hanke on syntynyt yhteisestä ideoinnista ja sitä toteutetaan Sininauhasäätiön ja Vva Ry:n yhteistyönä.

”Tiivistä yhteistyötä tehdään luonnollisesti myös poliisin, lastensuojelun ja muiden viranomaisten kanssa.”

Keskiössä on yhteinen huoli nuorista.

”Kadulla ja tuttavilla asustelevat nuoret elävät jatkuvasti hyväksikäytön ja väkivallan uhan alla. Epävarmoissa oloissa myös päihteiden käyttö ja muu elämä helposti kriisiytyy. Tämä kierre me halutaan katkaista ja tarjota turvaa, ohjausta ja huolenpitoa”, Laasonen tiivistää.

Nuoli-hanke on STEA-rahoitteinen kolmivuotinen kumppanuushanke.

Parhaillaan Nuoli-hankkeeseen haetaan projektipäällikköä: Lue lisää rekrystä! Ovet nuorille avataan kevään aikana, kunhan myös ohjaajat pääsevät aloittamaan työnsä.  Nuoli-hankkeen puitteissa on tarkoitus rakentaa toimiva malli vaikeassa elämäntilanteessa olevien nuorten auttamiseen, josta eri toimijat ja kunnat voivat ottaa esimerkkiä omiin palveluihinsa.

Lisätietoja: Petra Laasonen, kehittämispäällikkö, petra.laasonen@sininauhasaatio.fi , puh.040 661 6923

Sari Saaristo