Lahjoita

Matkamme vaikuttavuuden osoittamiseen

Palvelumuotoilu on työssäni tärkeä lähestymistapa prosesseihin, niiden muotoutumiseen ja toteuttamiseen. Palvelumuotoilun avulla pystymme tarkastelemaan toimintaa monista eri tietolähteistä ja yhdistämään kerätyn tiedon, unohtamatta implementoinnin tärkeyttä. Matkamme vaikuttavuuden mittaamiseen ja osoittamiseen on yksi kiehtovimmista prosesseistamme.
JAA

Loppuvuodesta kirjoitin blogin, jossa kerroin uuden asiakastyönmittarimme, Sinimittarin kehittämisestä ja käyttöönotosta. Nyt voin iloisena kertoa, että Sinimittari on käytössä koko palvelutoiminnan puolella. Se on osittain otettu käyttöön myös kehittämistoiminnassa, mikä tietenkin vaati räätälöintiä, jotta mittari istuu hankkeisiin asetettuihin tavoitteisiin ja seurattaviin asioihin.

Sen lisäksi, että Sinimittari on arjen työväline, se on paljon muutakin. Sinimittarin antaa meille dataa arjesta, se segmentoi meille palvelukokonaisuuksia ja asiakasryhmien profiileja asiakaskokonaisuuksien sisälle. Asiakastyön näkökulman lisäksi Sinimittari antaa meille monipuolisesti tärkeää tietoa toiminnan ja palveluiden kehittämiseen, vaikuttavuuden arviointiin sekä toimintamme että palveluiden laadullisen seurantaan ja arviointiin.

Tarkastelemme jatkuvasti teemmekö oikeita asioita ja teemmekö niitä vaikuttavalla tavalla.

Olemme Sininauhasäätiö-konsernissa tänä strategiakautena panostaneet prosesseihin, tiedon keräämiseen ja ennen kaikkea tiedon käsittelyyn. Kaiken tämän lähtökohtana on lisätä asiakasymmärrystä, tiedolla johtamista sekä tehdä näkyväksi työmme vaikutuksia. Asiakasymmärrys on parhaimmillaan synteesi erilaisista tietolähteistä löytyvästä tiedosta. Sen muodostamiseen tarvitaan uudenlaista ajattelua ja uudenlaisia toimintatapoja.

Kaikki tämä erilaisista tietolähteistä löytyvät tieto vie meidät yhteen suuren tavoitteemme kanssa: inhimillisen vaikuttavuuden ja vaikuttavuuslukujen osoittamiseen ja todentamiseen. Tarkastelemme jatkuvasti teemmekö oikeita asioita ja teemmekö niitä vaikuttavalla tavalla.

Käynnistimme alkuvuodesta yhteistyön NHG:n (Nordic Healthcare Group) kanssa. Yhteistyön tavoitteena oli tukea Sininauhasäätiö – konsernia kehittämään ja käynnistämään vaikuttavuuden arviointia. Tiedonkeruuta meillä on viimeisen parin vuoden aikana tehty paljon ja tämä on ollutkin yksi suurimmista kehityskohdistamme. Halusimme vielä tehostaa kyselyidemme sisältöjä, jotta varmasti kysymme oikeita asioita ja saamme kyselyiden kautta vaikuttavuusosoittimia. Halusimme myös varmistuksen siitä, että hyödynnämme kaiken keräämämme tiedon. Emme todellakaan halua tilannetta, että vaivalla kerätty tieto valuu käsistämme.

Yhteistyössä kehitimme vaikuttavuustiedon tiedonkeruutapojamme sekä mallinnettiin vaikuttavuusketjun malli meille sopivaksi.  Vaikuttavuuden mallintamisen tueksi haastateltiin eri sidosryhmiä sekä konsernin työntekijöitä. Vaikuttavuuden mallintamista lähestyttiin palveluiden sekä yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten kartoittamisen näkökulmasta.

Tämä on palvelumuotoilijan unelmamatka.

Sidosryhmien haastatteluissa kehitystarpeina nähtiin muun muassa vaikuttavuuden arvioinnin vahvistaminen, tavoitteen kirkastaminen, asiakkaiden segmentointi ja mittaamisen yhtenäistäminen. Tuntui hyvältä nähdä aineistosta nousseet kehitystarpeemme. Tämä osoitti sen, että olemme menossa oikeaan suuntaan kehitystyössämme. Olemme itsekin tämän kehitystarpeemme tunnistaneet ja nyt meillä on toimintasuunnitelma tehdä tämä paremmin.

Meillä on käsissä uudistetut tiedonkeruumenetelmät sekä vaikuttavuuden arviointimalli. Tulemme käymään vaikuttavuuden arvioinnin mallin mukaisesti kaikki toimintamme ja palvelumme läpi. Hyödynnämme tässä kaikkea sitä tietoa, jota vuosittain keräämme.

Tämä on palvelumuotoilijan unelmamatka. Saan olla mukana alusta loppuun, osallistaa ihmisiä ja kerätä tietoa monesta eri näkökulmasta. Seuraavassa blogissa kerron miten matka on edennyt. Tässä syksyn aikana tulette vielä kuulemaan NHG:n tekemän loppuraportin tuloksista.

Palvelumuotoilun ja markkinoinnin asiantuntija
Petra Pohjanheimo