Lahjoita
Farkkuasuun pukeutuneet ihmiset pitävät käsistä kiinni, valokuva.

Kuinka viestinnällä puretaan asunnottomuuden stigmaa?

Viestinnällä on ihmisen omaa ajatustyötä tukeva vaikutus, pohtii viestinnän harjoittelija Joonas Määttä. Tarinat, asiantuntijuus ja yhteiskunnallinen markkinointi ovat esimerkkejä viestinnällisistä keinoista, joilla puretaan asunnottomuuden stigmaa.
JAA

Asunnottomuuteen sekä päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyy usein stigma. Stigmalla tarkoitetaan sosiaalista leimautumista, joka aiheuttaa itsearvostuksen vähenemistä, häpeää ja kärsimystä. Usein stigmatisoituneita ihmisiä kohtaan on vastakkainasettelua, jossa heidät nähdään muita vähempiarvoisena. Luokittelun lisäksi ihmisille muodostuu usein negatiivisia ennakko-oletuksia ja stereotypioita. Saatetaan ajatella, että asunnottomat ovat likaisia ja epäsiistejä, vaikka todellisuudessa asunnottomuus ei näy päällepäin.

Leimaantumista ja ennakko-oletuksia voidaan purkaa tehokkaan ja avoimen viestinnän avulla. Viestinnässä auttaa esimerkiksi asunnottomuustoimijoiden yhteistyössä tekemä Opas asunnottomuudesta viestimiseen.

Avoimuus ja yleisesti asioista puhuminen ovat avainasemassa, kun käsitellään vaikeita aiheita, kuten asunnottomuutta. Asunnottomuus on kuitenkin koko yhteiskuntaa koskettava ilmiö, jonka on oltava näkyvillä, jotta se saadaan ihmisten tietoisuuteen ja asioihin saadaan muutosta. Suomessa asunnottomuus ei näy kadulla samalla tavalla kuin esimerkiksi useissa Keski-Euroopan maissa. Tällöin on todennäköistä, että asunnottomuus jää piiloon, eikä siitä keskustella. Tähän voidaan vastata muun muassa tehokkaalla viestinnällä.

Meidän on hyvä muistaa, että kuka tahansa voisi olla asunnoton, eikä niinkään spekuloida syitä yksilön asunnottomuudelle.

Sininauhasäätiöllä asiakas on aina keskiössä. Pyrimme siihen, että kerromme asioista totuudenmukaisesti ja ihmisläheisesti. Tämä on yksi keino purkaa stigmoja. Mediassa on valitettavasti paljon negatiivista näkyvyyttä, joka syyllistää asunnottomia ja päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiviä. Yksilöiden syyttäminen, laajempien sosiaalisten ja taloudellisten voimien sijasta se lisää ennakko-oletuksia ja ajaa stigmatisoituneita kauemmaksi yhteiskunnasta. Meidän on hyvä muistaa, että kuka tahansa voisi olla asunnoton, eikä niinkään spekuloida syitä yksilön asunnottomuudelle. Tarinoissa on myös tärkeää yhdistää yksilö laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin, artikkeli viestinnän strategioista ehdottaa.

Asunnottomuudesta puhuttaessa on muistettava neutraalit ilmaisut sekä kunnioitus. Vakavista asioista voi kuitenkin viestiä kevyemmällä tavalla, kuten esimerkiksi Sinipiuhan YouTube-kanavalla. Tutkittu tieto ja asiantuntijuus vahvistavat viestiä ja sitä kautta purkavat ennakko-oletuksia.

Koska ennakko-oletukset ovat meidän päämme sisällä, meidän on mahdollista purkaa ne.

Olen Sininauhasäätiössä viestinnän harjoittelija ja opiskelen kauppatieteitä, pääaineenani markkinointi. Puhtaimmillaan viestintä on informaation jakamista, kun taas markkinointia pidetään usein viestintää kaupallisempana keinona. On kuitenkin olemassa yhteisen hyvän vuoksi toteutettavaa yhteiskunnallista markkinointia (social marketing).

Markkinoinnin yksi johtavista tutkijoista Philip Kotler määrittelee yhteiskunnallisen markkinoinnin olevan prosessi, joka käyttää kohderyhmän käytökseen vaikuttamiseen kaupallisen markkinoinnin keinoja. Samalla yhteiskunnallinen markkinointi luo arvoa, joka hyödyntää koko yhteiskuntaa. Yhteiskunnallinen markkinointi on vaikuttava työkalu ennakko-oletusten purkamiseen ja sitä käytetään koko ajan enemmän ja enemmän ihmisten tavoittamiseen. Kiteytettynä sen avulla kyetään purkamaan stigmaa sekä myös muokkaamaan sosiaalisia toimintamalleja. Lue lisää yhteiskunnallisesta markkinoinnista.

Viestinnän rooli ennakko-oletusten purkamisessa on merkittävä. Muutos kuitenkin lopulta lähtee ihmisestä itsestään. Olemme kaikki ihmisiä, joten miksi lokeroida toisia. Koska ennakko-oletukset ovat meidän päämme sisällä, meidän on mahdollista purkaa ne. Viestintä tukee tässä purkuprosessissa.

Viestinnän harjoittelija
Joonas Määttä