Lahjoita
Kirjaa pitelevät kädet ja tähtivalonauha.

Kaikki on peruttu, joulu ei

Joulu merkitsee minulle lupausta valosta, vaikka muutoin olisi sysipimeää. Omanlaistaan kajoa syksyyni on tuonut asettuminen Sininauhasäätiö-konserniin. Olen tutustunut ihmisiin, kiertänyt tiimejä ja yksiköitä. Olen iloinnut avoimesta vastaanotosta sekä suorasta kysymyksestä: mitä pappi tekee tällaisessa organisaatiossa?
JAA

Minulle yhteisö merkitsee joukkoa ihmisiä, jotka kiinnittyvät toisiinsa yhteistä tarkoitusta varten ja jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Siksi yhteisössä pappina toimimisessa on omat, hienot erityispiirteensä.

Päivä rakentuu, kun on kuulolla ja antaa asioiden tapahtua. Joskus luullaan, että tarvitsisi olla jokin todella hengellinen juttu, ennen kuin papin kanssa voi keskustella. Ei tarvitse. Tärkeää on olla saatavilla sille, mikä ihmisille on totta.

Toki hengellisistäkin asioista keskustellaan. Usein sitten, kun on tultu enemmän tutuiksi. Meillä jokaisella on paljon oman elämämme kokemusta siitä, miten meille tärkeät asiat tarvitsevat aikaa, luottamusta ja turvaa. Siksi pienikin sananvaihto on hetkenä merkittävä.

Tee huomisesta parempi – lahjoita täällä!

Sininauha-yhteisön kantava voima on ihmisen näkeminen kokonaisvaltaisesti. Se muistuttaa Jeesuksen tavasta asettua vuorovaikutukseen ihmisten kanssa tavalla, joka oli vahvan, jopa hämmentävän suuren, läsnäolon täyttämää. Aivan kuin toiminnan tarkoitus olisi aina ollut nostaa esiin elämän näkymätön ja syvä ulottuvuus.

Havainnot tuolla maaperällä ovat arvokkaita, elämän ja kuoleman kysymyksiä. Ne avaavat meille jotain itsestämme, yhdistävät toisiimme ja maailmaan. Jokaisen kokemusmaailma on erilainen ja tärkeä.

Jos katsoo maailmaa, näyttää, ettei voi riemuita. Silti ilo on. Joulua ei ole peruttu, vaikka moni muu asia on.

Joulu on suurempaa kuin mitä ihmisinä sanomme tai teemme.

Joulu rohkaisee luottamaan jumalalliseen rakkauteen. Se on suurempaa kuin mitä ihmisinä sanomme tai teemme.

Sanotaan, että ”Jumala on se, josta ei voi puhua”. Tämä ei tarkoita, että Jumala olisi tabu, vaan, että sanoilla tavoitamme vajavaisesti sen, mitä ne yrittävät kuvata ja että jumalallinen rakkaus on pitkälti käsittämätön. Silti se antaa merkkejä itsestään, kannattelee kaiken päivää. Tuo lupauksen sammumattomasta valosta ja iloisemmasta ajasta keskelle pimeää.

Parhain terveisin, matkaseurasta iloiten,

Hengellisen työn asiantuntija, yhteisöpappi
Jenni Tuulensuu