Lahjoita
Kaksi kättä kohtaa, valokuva.

Kaikki alkaa kohtaamisesta

”Uskon vakaasti, että tulevaisuuden asiakastyön keskiössä on vaikuttavuus, eivätkä suoritteet, joita asiakkaiden kanssa tehdään. Tämä vaikuttavuuden näkökulma auttaa aidosti asiakkaitamme. Tärkeintä kaikessa on asiakkaan näköinen paras, ei meidän mielestämme paras.”
JAA

Sininauha Oy on yhteiskunnallinen yritys, jonka ensisijainen tehtävä on auttaa, tukea ja kulkea asiakkaiden ja asukkaidensa rinnalla myytäviä palveluja tuottamalla. Koska olemme yritys, tavoitteemme ja tehtävämme on tuottaa myös taloudellista tulosta palveluillamme. Sininauhasäätiö omistaa Sininauha Oy:n 100-prosenttisesti. Sininauha Oy:n tuottama tulos menee lyhentämättömänä Sininauhasäätiön kautta yhteiseen hyvään ja muun muassa asuntojen hankkimiseen.

Sininauha Oy:ssä konsernin strategian mukaisesti on asiakas aina keskiössä ja uskomme, että jos asiakkaamme voivat hyvin, niin sekä henkilöstö että yritys tulevat tiiviisti mukana. Perustehtävämme on auttaa ihmisiä, joilla on päihde- ja mielenterveysongelmia sekä tarjota tukea asunnottomille ja asunnottomuuden uhkaamille ihmisille. Autamme heitä pääsemään omaan kotiin sekä saamaan tarvitsemansa tuen.

Lisäksi vahvistamme asiakkaidemme elämänhallintaa ja mahdollistamme arjen onnistumisia. Meillä koko porukalla on vahva näkemys siitä, että tarjoamalla asiakkaille polkuja ja kokonaisvaltaista tukea varsinkin asumisen alkuun, voimme auttaa ja tukea saavuttamaan oman näköisen elämän.

Hankkeessa talous paranee vaikuttavan asiakastyön avulla.

Sininauha Oy tuottaa palveluja tällä hetkellä seitsemään asumisyksikköön ja kohta lähes 300 hajasijoitettuun asuntoon. Lisäksi tarjoamme tukea asukkaan omaan kotiin, päihde- ja terveysneuvontapalveluja, kriisi- sekä ensisuoja toimintaa. Asumisen tukea tarjotaan meillä Asunto ensin -periaatteella. Meillä on myös päihteettömyyteen vahvasti ohjaavaa, päihteetöntä asumista.

Uskon vahvasti, että hyvää taloudellista tulosta voidaan tehdä laadukkaalla asiakastyöllä. Laadukas asiakastyö ja hyvä taloudellinen tulos eivät poissulje toisiaan. Tästä hyvänä esimerkkinä meidän Essi-Allianssi -hanke. Hankkeessa talous paranee vaikuttavan asiakastyön avulla. Mitä vaikuttavampaa asiakastyötä teemme, sitä parempi on taloudellisen tulos. Tärkeintä on, että asiakkaamme saavat oikeaa tukea ja apua.

Uskon vakaasti, että tulevaisuuden asiakastyön keskiössä on vaikuttavuus, eivätkä suoritteet, joita asiakkaiden kanssa tehdään. Tämä vaikuttavuuden näkökulma auttaa aidosti asiakkaitamme. Tärkeintä kaikessa on asiakkaan näköinen paras, ei meidän mielestämme paras.

Joskus jopa se, että asiakkaan tilanne on pysynyt ennallaan, on meille voitto.

Vaikuttavuus onkin toimintojemme keskiössä ja sen mittaaminen on lähivuosina keskiössä. Tätä varten meillä on henkilöstön kanssa yhteistyössä kehitetty muun muassa Sinimittari. Mahtavaa saada mittarien avulla näkyväksi upea työmme.

Vaikuttavuutta ja hyvää yritystoimintaa ei kuitenkaan voi tehdä ilman sitoutunutta ja osaavaa henkilöstöä. Henkilöstö on kaikkein tärkein työkalumme. Ilman hyvää työntekijäkokemusta harva organisaatio saa aikaiseksi hyvää asiakaskokemusta. Pyrimme kehittämään tehtäviä niin, että osaava henkilöstö pääsee aidosti mukaan kehittämään asiakastyötä. Heillä on paras näkymä siihen, miten voimme tehdä työstämme aina vaan parempaa ja laadukkaampaa.

Sininauha Oy:n ja koko konsernin arvot ovat myös tärkeitä. Keskeistä on, että jokainen työntekijämme voi allekirjoittaa arvomme.

Sininauhasäätiö-konserni menee sinnekin mihin muut eivät mene.

Haluamme tehdä työtämme ennakkoluulottomasti, uusia työtapoja rohkeasti kehittäen ja kokeillen. Haluamme olla edelläkävijöitä. Arvopohjamme perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen ja siihen, että jokaisen ihmisen elämä on arvokas. Työssämme kehitysaskeleet voivat olla hyvinkin pieniä, ja joskus jopa se, että asiakkaan tilanne on pysynyt ennallaan, on meille voitto.

Jokainen kohtaaminen asiakkaan kanssa on merkityksellinen. Kaikki voi alkaa juuri siitä kohtaamisesta.

Palvelujohtaja
Sanni Joutsenlahti