Lahjoita

Jokainen huumekuolema on liikaa

Tänäkin vuonna huumeisiin kuolee Suomessa satoja ihmisiä. Vaikka huumekuolemia voitaisiin estää, emme ole ottaneet kaikkia keinoja huumekuolemien estämiseksi, ODE-hankkeen projektikoordinaattori Suvi Helle muistuttaa.
JAA

Mitä jos kertoisin sinulle, että Suomessa asuu ihmisryhmä – muutamia tuhansia ihmisiä, pienen kaupungin verran – joka voi kaikilla mittareilla mitattuna hyvin huonosti ja johon kuuluvilla on jopa kymmenkertainen ennenaikaisen kuoleman riski?

Mitä jos kertoisin, että tiedämme kyllä hyviä tapoja tukea ja auttaa näitä ihmisiä, ehkäistä ennenaikaisia kuolemia, sairastumista ja pahoinvointia, mutta emme oikein ole saaneet aikaiseksi?

Pidämme kotimaatamme hyvinvointivaltiona, jossa sairauksiin saa asiantuntevaa hoitoa ja kaikkia kohdellaan tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä. Suomessa sydänleikkaukseen pääsee yritysjohtajan lisäksi myös siivooja ja työtön. Visioissamme sosiaali- ja terveyspalvelut ovat uudistuneina ja virtaviivaisina kansalaisen tukena, kun hänellä on hätä. Olemme ylpeitä siitä, että kaikista pidetään huolta.

Onnettomuuksia ehkäistään monin tavoin ja niin on tehty jo vuosikymmeniä. Kun halutaan lisätä tiellä liikkujien turvallisuutta, ei keskitytä vain yksilön valintoihin, vaan turvallisuus nähdään kokonaisuutena. Turvavyöt säädetään pakollisiksi, valaistusta lisätään, tielle rakennetaan hidastustöyssyjä. Näiden toimien tiedetään vähentävän onnettomuuksia ja liikennekuolemia.

Vakavien sairauksien kohdalla tarkastellaan, onko diagnoosi tehty mahdollisimman aikaisin, onko hoitoketju ollut toimiva ja miten parhaiten sitouttaa potilas hoitoon.

Huumeisiin kuolleilla on oma muistopäivänsä, sillä heitä on paljon.

Mikään tämä ei päde siinä kohtaa, kun puhe kääntyy päihteiden käyttäjiin. Kun ihminen käyttää päihteitä aktiivisesti, yhteiskunnan vastaus avunpyyntöihin on olkien kohauttelu.

Tänäkin vuonna huumeisiin kuolee Suomessa satoja ihmisiä. Viimeisimmän vahvistetun tilaston mukaan vuonna 2019 huumekuolemien määrä Suomessa oli 234. Vuonna 2018 huumekuolemia tilastoitiin 261.

Muutama vuosi sitten tehtiin väitöskirjatutkimus huumeita käyttävien ihmisten kuolleisuudesta. Tutkimus on karua luettavaa. Tahattomia yliannostuksia, itsemurhia, sairauksia. Tutkimuksessa todettiin, että aineistona olleiden päihteidenkäyttäjien kuoleman riski oli yhdeksänkertainen muuhun väestöön verrattuna. Tutkimuksessa käsiteltyjen vuosien jälkeen huumekuolleisuus Suomessa on kasvanut.

Perinteisesti marraskuun alussa vietetään huumeisiin kuolleiden muistopäivää. Muistotilaisuuksia järjestetään eri puolilla Suomea. Huumeisiin kuolleilla on oma muistopäivänsä, sillä heitä on paljon. Tyypillisesti huumeisiin kuollut on melko nuori, jota jäävät kaipaamaan ystävien, sisarusten ja ehkä lasten lisäksi myös omat vanhemmat. Päivä koskettaa monia.

Ihmisen arvo ei koskaan ole riippuvainen hänen valinnoistaan, taustastaan tai asemastaan yhteiskunnassa. Nyt on viimeinen hetki ottaa kaikki keinot käyttöön huumekuolemien ehkäisemiseksi. Koska jokainen ihminen on arvokas. Koska jokainen huumekuolema on liikaa.

Perinteinen Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus järjestetään tiistaina 9.11.2021 klo 18 Helsingin Vanhassa kirkossa.

Lähteet

Onyeka: Premature deaths among illicit drug users: a follow-up study on treatment seeking clients in Finland, 2015.

Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Projektikoordinaattori, ODE-hanke
Suvi Helle