Lahjoita
Mustiin pukeutunut henkilö istuu metalliportailla.

Jalkautuva asunnottomuustyö vie palvelut kadullekin

Sininauhasäätiön AIMO-työ vie palveluohjausta ja asumisneuvontaa sinne, missä asunnottomat ovat. Sanna Väisänen AIMO-työstä kirjoittaa, että asiakasmäärät ovat jatkuvassa kasvussa, tarve jalkautuvalle työlle on suuri.
JAA

”Ihmisroska-uutisointi on kirvoittanut useita artikkeleita ja mielipidekirjoituksia mediassa, joissa asunnottomat jakavat kokemuksiaan ja asiantuntijat osaltaan kritisoivat järjestelmän toimimattomuutta sekä negatiivista asenneilmapiiriä suhteessa vähäosaisiin ja päihteidenkäyttäjiin. Kadulla asuvien palvelut koetaan yleisesti riittämättömiksi. (Samaa tematiikkaa pohdittiin 18.9.218 Helsingin Sanomien Valtovaaran artikkelissa, jossa asunnottomana pitkään ollut Markku pohtii omaa tilannettaan. Kirjoituksessa A-klinikkasäätiön ylilääkäri peräänkuuluttaa enemmän kadulle vietäviä palveluja, jolla tavoitettaisiin ihmisiä, jotka eivät halua tai eivät kykene asioimaan julkisissa palveluissa tai päivätoimintakeskuksissa.)

Sininauhasäätiö vie palveluohjauksen kadulle

Sininauhasäätiöllä on pitkät perinteet asunnottomuus työn sektorilla, jonka avulla on tavoitettu lukuisia kadulla ja kaverien nurkissa asuvia ihmisiä. Aimo-hankkeen jalkautuvan palveluohjauksen kautta apu on viety sinne, missä ihmiset liikkuvat ja pystytty tavoittamaan ihmisiä, joita ei välttämättä julkisissa palveluissa tavoiteta. Matalan kynnyksen päiväkeskuksien kautta on saatu yhteys ihmisiin, joiden luottamus yhteiskuntaan on hataralla pohjalla. Vaatii paljon panostamista ja sensitiivisyyttä, jotta saavutetaan luottamus, joka on ehdoton edellytys siihen, että ihminen ottaa tarjottua apua vastaan. Luottamuksen saavuttamiseksi käytetään paljon aikaa, se ei ole milloinkaan kertadiili ”ota tai jätä” –luonteisesti. Palveluohjuksessa pyritään siihen, että kunkin ihmisen kohdalla löydettäisiin hänen yksilöllisiin tarpeisiin perustuva palvelu- ja asumisratkaisu, ja aina yhdessä asiakkaan kanssa häntä kuunnellen ja rinnalla kulkien. Toiminnan avulla on pystytty asuttamaan ihmisiä, joilla on taustalla pitkä asunnottomuus ja moninaisia mielenterveys- ja päihdeongelmia Asunto ensin –periaatteen mukaisesti. Asumisen onnistumisen takaamiseksi on tuen tarve arvioitu ja viety tarvittava tuki kotiin. Ymmärrys siitä, miten pitkä asunnottomuus ja päihde- ja mielenterveydenongelmat vaikuttavat kokonaisvaltaisesti ihmisen elämään, on erityisen tärkeää, jotta on osattu räätälöidä tarvittava tuki yksilöllisesti. Monesti elämänhallinta ja elämänlaatu ovat asunnon ja tuen myötä kohonnut niin paljon, että asiakas on pystynyt siirtymään entistä itsenäisempään asumiseen.

Kova tarve lisäresursseille

Tosiasia on, että kadulla tapahtuva sosiaalialan työ on ehdottoman tärkeää, ja jonka avulla tavoitetaan ihmisiä, joita ei muuten tavoitettaisi. Tosiasia on myös se, että nykyiset resurssit eivät riitä kattamaan tarpeita – asiakaskunnan tarpeet tuntuvat jatkuvasti vain kasvavan. Ehkä yhteiskunnallisella tasolla on aika tunnustaa tarve jalkautuvalle, kadulla tapahtuvalle työotteelle, sekä se että palveluiden saamisen ehtona ei voi olla asiointi palveluille varatuissa toimipisteissä. Palvelut pitää viedä sinne, missä ihmiset ovat ja elävät. Jokaisella ihmisellä on oikeus ihmisarvoiseen elämään ja ihmisarvoinen kohtelu on vastikkeetonta. Asunto on ihmisen perusoikeus ja ilman asuntoa on vaikea lähteä selvittelemään muita elämän haasteita.”

Lue lisää jalkautuvasta asunnottomuustyöstämme: https://www.sininauhasaatio.fi/toimintamme/asumisen-tuki-ja-neuvonta/jalkautuva-asumis-ja-palveluohjaus-aimo/

Asumis- ja palveluohjaaja
Sanna Väisänen