Lahjoita

Ihmiseltä ihmiselle

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat ihmis- ja perusoikeuksia, jotka kuuluvat meille jokaiselle. Me Sininauhasäätiö-konsernissa teemme työtä heikommassa asemassa olevien ihmisten kanssa ja toimimme näiden äänenä ja puolesta puhujina.
JAA

Viestimme on se, että asunnottomia ja muuten heikossa asemassa olevia ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti, ja he ovat osa meidän yhteisöämme ja yhteiskuntaamme.

Sininauhasäätiön Koti kaikille -hanke herättelee meitä kaikkia sosiaalisessa mediassa julkaistavassa stigman purkukalenterissa purkamaan stigmoja, jotka liittyvät asunnottomiin ihmisiin. Esimerkiksi 2.12. julkaistussa kirjoituksessa oli olettamuksena, että asunnoton ihminen ei olisi osa yhteiskuntaa ja että asunnottomat ihmiset olisivat yhteiskunnan ulkopuolella. Mutta näinhän se ei ole ja kyllä arvokas, tasa- ja yhdenvertainen elämä kuuluu kaikille, myös siis asunnottomille.

Asiakaskuntamme yhdenvertainen kohtelu on meille tärkeä arvo ja niin myös meille työnantajana. Arvopohjamme perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen, mikä korostuu myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteissamme. Sininauhasäätiö-konsernin kaikissa toiminnoissa ja tehtävissä noudatetaan tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia toimintamalleja.

Pidämme näitä tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia toimintamalleja erityisen tärkeinä henkilöstön johtamiseen ja kehittämiseen sekä palvelusuhteiden ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Tasa-arvolla ja yhdenvertaisuudella Sininauhasäätiössä tarkoitamme sitä, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet tulla valituksi avoimia tehtäviä täytettäessä, kehittyä työssään ja urallaan.

Toiminta-ajatuksemme ja johtamisfilosofiamme ”sinisenä lankana” on se, että jokaisen elämä on ainutlaatuinen ja arvokas.

Toteutimme Sininauhasäätiö-konsernissa kesällä 2021 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn henkilöstölle. Edellinen kysely oli tehty vuonna 2018. Kyselyyn vastasi 143 työntekijää ja vastausprosentti oli 72 prosenttia. Tulokset olivat parantuneet huomattavasti kolmessa vuodessa ja henkilöstön kokemus on parantunut tyydyttävältä tasolta nyt kiitettävälle tasolle (asteikko 1–5) lähes kaikilla osa-alueilla. Myöskään eri sukupuolten välillä ei ole eroa tasa-arvoisuuden kokemuksessa.

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu pitäisi olla jokaisen työyhteisön perusperiaatteita, mutta se ei ole mielestäni sama asia kuin työntekijöiden tasapäistäminen. Työyhteisössämme on tehty paljon toimenpiteitä sen eteen, että kaikkia työntekijöitä koskevat samat toimintamallit ja käytänteet. Se ei kuitenkaan pois sulje sitä, etteikö työntekijöitä voisi kohdella ja johtaa yksilöllisesti. Raamit johtamiselle ja esihenkilötyölle pitää olla, mutta koska me kaikki olemme erilaisia työntekijöinä, niin meitä tulee myös johtaa yksilöllisesti.

Tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisen kohtelun ytimenä on mielestäni yhdenmukainen johtaminen, jonka keskiössä on aina ihminen ja ihmisyys, sen vahvistaminen ja kunnioittaminen. Toiminta-ajatuksemme ja johtamisfilosofiamme ”sinisenä lankana” on se, että jokaisen elämä on ainutlaatuinen ja arvokas, ja tämä tarkoittaa johtamisessa sitä, että jokaista työntekijää kohdellaan yksilönä ja jokainen työntekijä kohdataan yksilönä. Tätä filosofiaa haluamme noudattaa sekä asiakas- että esihenkilötyössä.

Kyllä me työnantajana tavoittelemme vielä parempaa, mikä tarkoittaa, että jatkamme työtä tasa-arvon edistämiseksi.

Iso kiitos tästä työstä kuuluu meidän omistautuneelle ja ammattitaitoiselle esihenkilökunnallemme! Lupaukset tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta työpaikasta ja erinomaisesta johtamisesta lunastetaan arjen johtamis- ja esihenkilötilanteissa!

Tulosten paranemisesta olen todella tyytyväinen ja voin todeta, että olemme varmasti tehneet oikeita toimenpiteitä vuosien varrella, jotta kokemus tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta on saattanut parantuntua näinkin paljon. Mutta kyllä me työnantajana tavoittelemme vielä parempaa, mikä tarkoittaa, että jatkamme työtä tasa-arvon edistämiseksi.

Tähän loppuun haluaisin vielä nostaa stigman poistokalenterista erään asunnottoman lausahduksen, joka kiteyttää mielestäni erinomaisesti sen, miten tärkeää on kohdata toisemme ihminen ihmisenä; tilanteessa kuin tilanteessa.

”Tää on se juttu; ihmiseltä ihmiselle! Ei asunnottomat ihmiset ole mitään ufoporukkaa tai eri kastia, joka on ikuisesti tuomittu tilanteeseensa. Kanssakulkijoina tässä ollaan.”

Hyvää joulun aikaa!

Henkilöstöjohtaja
Heidi Nikkilä