Lahjoita
Nainen istuu sohvalla ja hymyilee, valokuva.

Hyvinvointialueiden päättäjät haluavat toimia aktiivisesti asunnottomuuden poistamiseksi

Viime keväänä toteutetun tutkimuksen mukaan hyvinvointialueiden päättäjät pitävät asunnottomuutta merkittävänä yhteiskunnallisena ongelmana, ja enemmistö heistä aikoo tulevaisuudessa toimia itse aktiivisesti asunnottomuuden poistamiseksi. Inhimillisen näkökulman lisäksi asunnottomuuden ratkaisemisen nähdään vähentävän yhteiskunnan kustannuksia.
JAA

Asunnottomuus on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, jonka poistaminen koetaan yleisesti tärkeäksi. Tätä mieltä ovat niin kansalaiset kuin päättäjät Helsingissä, Länsi-Uudenmaan, Vantaan ja Keravan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueilla. Asennetutkimus* toteutettiin viime keväänä.

Eri alueiden päättäjien näkemysten välillä on toki eroja. Esimerkiksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuutetut pitävät asunnottomuutta vähemmän merkittävänä yhteiskunnallisena ongelmana kuin muiden tutkittujen alueiden päättäjät. Tähän vaikuttaa varmasti osin se, että asunnottomuus koettelee vaikeimmin Helsinkiä, Turkua, Vantaata ja Espoota – Varsinais-Suomen pienemmistä kunnista valituiksi tulleilla valtuutetuilla ei välttämättä ole samanlaista kokemusta asunnottomuusongelmasta kuin kaupungeista valituiksi tulleilla päättäjillä.

Kaikkien tutkittujen alueiden valtuutetut katsoivat, että asunnottomuuden poistaminen tuo yhteiskunnalle säästöjä pitkällä aikavälillä.

Suuri enemmistö tutkimukseen vastanneista ajattelee, että kaikilla tulisi olla oma asunto ja että asuntoa ei tarvitse ansaita. Sekä kansalaiset että päättäjät katsovat kuitenkin, että asunnottomuuden juurisyyt ovat moninaisia ja vaikeita, ja siksi niihin voi olla haastavaa vaikuttaa. Päättäjien mielestä kolme toimivinta keinoa asunnottomuuden ratkaisemiseksi ovat asunnottomuutta ehkäisevien mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuuden parantaminen, asunnottomille suunnattujen tukiasuntojen tarjoaminen sekä kohtuuhintaisen vuokra-asumisen lisääminen.

Erityisesti Helsingin sekä Vantaan ja Keravan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueiden päättäjät näkivät asunnottomille suunnattujen tukiasuntojen ja asumisyksiköiden tarjoamisen hyvänä keinona asunnottomuuden poistamiseen. Muina keinoina päättäjien vastauksissa nousi esiin muun muassa asunnottomuutta ennaltaehkäisevän asumisneuvonnan saatavuuden merkitys. Kansalaisten näkemys tärkeimmistä keinoista asunnottomuuden vähentämiseksi on pitkälti yhteneväinen päättäjien ajatusten kanssa.

Erityisen ilahduttavaa on, että 80 prosenttia kaikista valtuutetuista sanoo aikovansa toimia aktiivisesti asunnottomuuden vähentämiseksi omalla alueellaan.

Oma asunto on lähtökohta muiden, asunnottomuuteen johtaneiden juurisyiden ratkaisemiselle. Nämä haasteet voivat liittyä esimerkiksi päihderiippuvuuteen, mielenterveyshaasteisiin, taloudellisiin ongelmiin tai puutteellisiin asumistaitoihin. Kaikkia näitä on huomattavasti helpompi lähteä ratkomaan, kun asuminen on ensin varmistettu. Kadulta käsin on liki mahdotonta päästä elämässä eteenpäin ja esimerkiksi kuntoutua päihderiippuvuudesta.

Pelkkä asunto ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan aktiivista tukea muiden elämän haasteiden ratkaisemiseen ja asumisen onnistumisen varmistamiseen, jotta ihmisiä yksilöllisine tarpeineen pystytään tukemaan eteenpäin elämässä. Tämän mahdollistaminen vaatii yhteistyötä hyvinvointialueiden, kuntien ja kaupunkien sekä julkisten palvelujen tuottajien ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Vain yhteistyössä pystytään kehittämään aukottomia ja yksilön kokonaisvaltaisesti huomioon ottavia, vaikuttavia palveluratkaisuja.

*Sininauhasäätiö-konserni tilasi keväällä 2022 Aula Research -tutkimusyritykseltä asennetutkimuksen, jossa selvitettiin kansalaisten ja vaikuttajien asenteita asunnottomuutta ja sen poistamista kohtaan. Selvitys toteutettiin Helsingissä sekä Länsi-Uudenmaan, Vantaan ja Keravan sekä Varsinais-Suomen hyvinvointialueilla. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 026 kansalaista ja 98 valtuutettua eli noin 30 % tutkittujen alueiden valtuutetuista.

Viestintäpäällikkö
Sanna Haanpää-Liukko