Lahjoita

Hyvää työntekijäkokemusta rakentamassa

Viime vuosina on paljon puhuttu työntekijäkokemuksesta ja sen merkityksestä organisaation strategisena kilpailuetuna. Minulle pitkän linjan HR:n ammattilaisena on ollut ilo huomata, että työntekijäkokemus on nostettu yhtä tärkeäksi elementiksi kuin asiakaskokemus.
JAA

Ilman hyvää työntekijäkokemusta harva organisaatio saa aikaiseksi hyvää asiakaskokemusta, eikä näitä edes mielestäni tarvitse laittaa tärkeysjärjestykseen. Tärkeintä on johdon ja esimiesten ymmärtää, että molemmat ovat organisaatiolle tärkeitä ja että ilman toista ei ole toista.

Mistä hyvä työntekijäkokemus sitten syntyy? Ja miksi se on niin tärkeä asia työyhteisöille?

Aikaisemmin työntekijöistä kilpailtiin pääasiassa erilaisilla palkkiomalleilla, bonuksilla, työsuhde-etuuksilla ja erilaisilla virkistystapahtumilla. Toki nämä ovat edelleen tärkeitä asioita, mutta nykyajan työntekijöille nämä pelkästään eivät riitä.

Nykyisin tärkeimmäksi asiaksi nousee itse työ, sen merkityksellisyys ja työpaikkojen yhteisöllisyys. Työntekijöiden sitoutuneisuutta ja omistautuneisuutta ei lisätä sillä, että kehitetään vain palkitsemisjärjestelmää, vaan nyt organisaatioiden pitää ehdottomasti keskittyä työtehtävien muokkaamiseen niin, että työntekijät itse ovat tässä prosessissa mukana ja että työ koetaan merkitykselliseksi.

Mistä sitten työn merkityksellisyys syntyy? Filosofi ja tutkija Frank Martela on mielestäni kiteyttänyt työn merkityksellisyyden hyvin ja voin tämän allekirjoittaa täysin:

”On kaksi asiaa, joiden kautta työn arvokkuus ja merkityksellisyys syntyvät: mahdollisuus toteuttaa itseään ja mahdollisuus tehdä työnsä kautta jotain hyvää.”

Työntekijäkokemus syntyy siis työn merkityksellisyydestä, yhteisöllisyydestä, yhteisistä tavoitteista ja päämääristä. Lisäksi jokaisen tulee tietää, mitä minulta odotetaan työntekijänä, ja joskus on ihan kiva saada palautettakin. Turhaan ei myöskään puhuta arvoista ja siitä, että jokaisen työntekijän pitää pystyä allekirjoittamaan organisaation arvot. Jos näin ei ole, niin silloin valitettavasti tehtävässä on väärä henkilö.

Sininauhasäätiö-konserni menee sinnekin mihin muut eivät mene.

Työ ei siis ole pelkkä tulonlähde, vaan se on tärkeä osa elämäämme, jonka kautta pääsee toteuttamaan itseään ja olemaan osa isompaa yhteisöä. Työn merkityksellisyys hyödyttää myös työnantajaa, koska työnsä merkitykselliseksi kokeva työntekijä on tutkimusten mukaan tehokkaampi, sitoutuneempi, luovempi, terveempi ja onnellisempi.

Me Sininauhasäätiö-konsernissa teemme työtä yhteiskuntamme heikompiosaisten kanssa asunnottomuuden ja mielenterveys- ja päihdetyön parissa. Tärkeä tehtävämme on puolustaa heikommassa asemassa olevien henkilöiden oikeuksia ja tuoda heidän ääntään kuuluviin. Arvopohjamme perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen ja siihen, että jokaisen ihmisen elämä on arvokas. Hyvin arvokasta ja merkityksellistä työtä siis!

Missiomme: ”Sininauhasäätiö-konserni menee sinnekin mihin muut eivät mene”

Konsernissamme työskentelee noin 170 ammattilaista ja osaajaa, joista suurin osa tekee töitä asiakasrajapinnassa. Työ on rankkaa ja haastavaa, eikä tätä työtä tehdä ison palkan takia. Työ on kuitenkin hyvin palkitsevaa, kun työntekijänä olet vaikuttamassa asiakkaidemme ja asukkaidemme elämänlaatuun.

Työssämme kehitysaskeleet voivat olla hyvinkin pieniä ja joskus jopa se, että asiakkaan tilanne on pysynyt ennallaan, on meille työvoitto. Jokainen kohtaaminen on merkityksellinen, eikä sillä ole väliä kohtaako asiakkaamme omaohjaajan vai vaikkapa minut henkilöstöpäällikön. Myös minä olen töissä asiakkaitamme varten, vaikka teen työtäni vähän eri näkökulmasta.

Työn rankkuudesta ja haastavuudesta huolimatta meillä henkilöstö on hyvin omistautunutta ja tekee työtä suurella sydämellä. Henkilöstökyselymme (vuosi 2019) perusteella henkilöstömme omistautuneisuus on 4,3/5, ja organisaatiomme vahvuuksia ovat nimenomaan työn merkityksellisyys ja yhteisöllisyys.

Jokaisella yhteisömme jäsenellä on oma tärkeä roolinsa, olipa kyse toimitusjohtajasta, ohjaajasta tai asukkaastamme.

Tähän meidän yhteisöömme kuuluvat niin työntekijät kuin asiakkaamme/asukkaamme. Meillä jokainen saa olla oma yksilö omine vikoineen ja vahvuuksineen. Meillä saa mokata (ja itse ainakin mokaan joka päivä) ja kukaan tai mikään tehtävä ei ole tärkeämpi kuin joku toinen.

Jokaisella yhteisömme jäsenellä on oma tärkeä roolinsa, ja olipa kyse toimitusjohtajasta, ohjaajasta tai asukkaastamme, elämme yhteisössämme vertaisina jäseninä. Tällaisessa organisaatiossa, joka toimii niin kuin lupaa, on ilo ja kunnia tehdä töitä.

Sitä en kiellä, etteikö tähän tilanteeseen pääseminen olisi vaatinut paljon työtä ja mokiakin. Työntekijäkokemuksen rakentaminen on vaatinut paljon työtä johdolta, esimiehiltä, HR:ltä ja koko henkilöstöltämme. Olemme muun muassa kehittäneet johtamista ja johtamisrakenteita, panostaneet lähiesimiestyöhön ja esimiesten valmentamiseen, sekä tehneet paljon työtä sen eteen että oikeat ihmiset ovat oikeissa tehtävissä. Tämä on välillä tarkoittanut myös vaikeita ja kipeitäkin ratkaisuja.

Suunnitelmallisella ja päämäärätietoisella työllä olemme päässeet tähän tilanteeseen, mutta tämäkään ei meille riitä, vaan haluamme olla vielä parempia; haluamme olla toimialallamme edelläkävijäorganisaatio!

Osaavista työntekijöistä tullaan kilpailemaan tulevaisuudessa entistä kiivaammin, ja tässä kilpailussa pärjäävät ne organisaatiot, joilla on positiivista vetovoimaa ja jotka pystyvät tarjoamaan merkityksellisen työn. Voin aidosti todeta, että me Sininauhasäätiö-konsernina olemme tällainen organisaatio nyt ja tulevaisuudessa!

Henkilöstöpäällikkö
Heidi Nikkilä