Lahjoita
Mies istuu selkä päin kameraan. Taustalla muita ihmisiä istumassa, valokuva.

Ehdokkaat haluavat poistaa asunnottomuuden, Koti kaikille kaipaa konkretiaa

Toimivassa yhteiskunnassa asunnottomuuteen päätynyt ihminen saa tarvitsemansa tuen ja kotiavaimet nopeasti. Hallituksen ja kansanedustajien on oltava kuitenkin edistämässä asiaa päättäväisesti. Järjestimme Takuusäätiön ja Marttaliiton kanssa Oikeudenmukainen ja kestävä Suomi -vaalikeskustelun, jossa ehdotettuja ratkaisuja Sininauhasäätiön Koti kaikille -toiminta kommentoi.
JAA

Kansallismuseossa 9.3.2023 järjestetyssä tilaisuudessa oli mukana keskustelemassa Tiina Elo (Vihreät), Mikko Kinnunen (Keskusta), Pia Lohikoski (Vasemmistoliitto), Mari Rantanen (PS), Nasima Razmyar (SDP) ja Daniel Sazonov (Kokoomus).

Tilastot osoittavat, että nuorten asunnottomuus on lisääntynyt Suomessa. Nuorten asunnottomuuteen kuuluu usein muun muassa ylisukupolvista huono-osaisuutta, palveluiden ulkopuolelle jäämistä, velkaantumista ja päihteiden käyttöä. Millaisia toimia ehdokkaat esittivät asunnottomien nuorten tilanteen parantamiseksi?

Varhainen ennaltaehkäisy

Perussuomalaisten Mari Rantanen puhui varhaisesta ennaltaehkäisystä, johon liittyy varhaiskasvatus, koulu ja perhe. Lisäksi hän piti tarpeellisena, että tarjolla on erilaisia asumismuotoja kuten hätämajoitusta, tuettua asumista ja vuokra-asuntoja. ”Tärkeintä, ettei kukaan ole kadulla”, Rantanen sanoi.

Koti kaikille kommentoi: On pelkästään positiivista, että asunnottomuuden ennaltaehkäisy nähdään laajasti. Lapsuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa sekä perheiden auttaminen etunojassa voivat ehkäistä asunnottomuutta aikuisuudessa. Onhan esimerkiksi lapsena koettu köyhyys yksi asunnottomuusriskiä nostava tekijä. Vastausta ei kuitenkaan tullut siihen, millaisia tukitoimia PS voisi edistää asunnottomuudesta sekä velka-, mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville nuorille.

Oikea-aikainen mielenterveyspalveluihin pääsy

Keskustan Mikko Kinnunen oli Rantasen linjoilla siinä, että nuoria olisi tuettava kokonaisvaltaisesti ja nopeasti, jos ongelmia ilmenee. Kinnusen puheessa korostui mielenterveyspalveluiden, kuten alkupään tuen, merkitys lyhytterapioineen ja asumisen neuvontoineen. Kinnunen näkee niiden olevat olevan osa asunnottomuuden ratkaisun isoa kuvaa.

Koti kaikille kommentoi: Oikea-aikainen pääsy mielenterveyspalveluiden piiriin voisi todella ennaltaehkäistä asunnottomuutta. Hyvä, että Kinnunen mainitsi asumisen neuvonnan mielenterveyspalveluiden yhtenä osana. Kokonaisvaltainen lähestymistapa nuoret huomioivaan asunnottomuuden poistoon jäi puuttumaan.

Nuorille suunnattu tukiasuminen

Vihreiden Tiina Elo tarjoili asunnottomien nuorten tilannetta helpottamaan ajatusta räätälöidyistä tukiasunnoista. Lisäksi hän piti tärkeänä huolehtia siitä, ettei kukaan putoa palveluiden väliin, hyvinvointialueiden ja kuntien rikkonaisesta rajapinnasta.

Koti kaikille kommentoi: Nuorille suunnatuille tukiasunnoille on tarve. Joidenkin täytyy harjoitella asumisentaitoja, joillain on monia ongelmia, joiden vuoksi asuminen ei meinaa onnistua. Elämänhallinnan vahvistaminen ja riippuvuuksien selättäminen vaatii sote-palveluilta verkostomaista otetta nuoren tilanteesta. Olisi ollut hyvä kuulla Elon ehdotukset siitä, kuinka palvelujärjestelmän aukot kursitaan kiinni.

Asunnottomuuspalveluiden rahoitus

Kokoomuksen Daniel Sazonov sanoi, että asunnottomuuskysymys on hyvinvointiyhteiskunnan ytimessä. Lääkkeeksi asunnottomuuteen Sazonov lisäisi asunto ensin -paikkoja ja asuntotarjontaa yleensäkin. Keinovalikoimasta hän nosti esiin myös häätöjen ehkäisyn. Sote-rahoitusmalli ei Sazonovin mukaan tunnista asunnottomuusongelmaa riittävästi.

Koti kaikille kommentoi: Sazonovin pointti sote-rahoituksesta on tärkeä. Jos asunnottomuuspalveluille ei saada pysyvyyttä rahoitusvajeen vuoksi, on asunnottomuuden vähentämisen konkretia harmillisen heikolla pohjalla. Joskaan vailla asuntoa olevia nuoria ei puheenvuorossa huomioitu erikseen. Pelkkä asunto ei kaikkien kohdalla riitä ratkaisuksi.

Piirretty, kuva, jossa henkilöiden kasvoja ja tekstiä.
Livekuvittaja Aino Sutisen piirros vaalikeskustelusta. Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Lakiin kirjattu oikeus asuntoon

Vasemmistoliiton Pia Lohikoski kertoo ensimmäisenä, että puolueensa haluaa poistaa asunnottomuuden ja kirjata lakiin oikeuden asuntoon. Varsin moninaisia keinoja on kirjattu vaaliohjelmaan vuokrien nousun hillinnästä erityyppisten asumisratkaisujen varmistamiseen. Keinot ovat osittain samoja kuin muiden puolueiden ehdokkaat toivat keskusteluun, mutta Vasemmisto huomioi ainoana puolueena sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asunnottomuuden.

Koti kaikille kommentoi: Lakiin kirjattuna oikeus asuntoon vahvistaisi sitä, mihin Suomi on jo muun muassa TSS-sopimuksen myötä sitoutunut. Hyvä asia, jos oikeus asuntoon olisi sanoitettuna selvemmin lainsäädännössä kuin se nyt on. Lisäksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen palvelukatveen huomioiminen on tervetullut avaus. Toimenpiteet hyödyttäisivät toki nuoriakin. Nuoria ei erikseen mainittu, vaan Lohikoski kertasi Vasemmiston vaaliohjelmassa kerrotut asunnottomuuden poiston toimet.

Konkreettisia toimia asunnottomille nuorille

Nasima Razmyar Sosialidemokraateista puhuu kohtuuhintaisen rakentamisen, Ara-tuotannon ja asunto ensin -mallin tarpeellisuudesta. Razmyar sanoo, että kaupunkien sisällä voitaisiin priorisoida niitä, jotka ovat asunnottomina. Lisäksi Razmyarin mukaan on tärkeää, että tarve elämänhallintaa tukeville ja muille tukitoimille huomioidaan.

Koti kaikille kommentoi: Nyt liikutaan tärkeissä perusasioissa, mutta vastaus jäi hieman tarkentumattomaksi sen suhteen, mitä Razmyar ja Sdp tarjoaisi asunnottomuutta kokeville nuorille. Veikkauksena on, ettei demareiden ehdokas erityisesti tunne nuorten asunnottomuutta kokevien tilanteen problematiikkaa.

Asuntotakuu

Asunnottomuusajat voivat venyä usein kohtuuttoman pitkiksi, helposti ihan vuosikausiksi. Ongelmat monimutkaistuvat pitkittyessään ja hätämajoitus ja tilapäismajoitus eivät ole asunnottomuuden ratkaisuja. Pysyvään asumismuotoon pääsylle ei ole asetettu tavoiteaikaa.

Kysyimme ehdokkailta, voisiko oikeus asuntoon toteutua nykyistä paremmin asettamalla asuttamiselle tavoiteaika, eräänlainen asuntotakuu (vertauksena hoitotakuu).

Kaikki muut paitsi Vasemmistoliitto ilmoittivat, etteivät kannata asuntotakuuta. Se nähtiin yhtäältä ”hokkuspokkustemppuna”, jonka toimivuutta käytännössä epäiltiin (Perussuomalaiset). Edellisellä hallituskaudella on väännetty erilaisista takuista ja mitoista, joten asuntotakuu ei herättänyt ratkaisuna innostusta.

”Asunnon saamista tulisi käsitellä yhtenä osa-alueena elämänhallinnan kokonaisuudessa”, sanoi Keskustan ehdokas.

Asuntotakuun sijaan painotettiin konkretian tarvetta, koska oikeaan suuntaan ollaan menossa (Kokoomus). Myöskään SDP eikä Vihreät eivät lähteneet peesaamaan Vasemmistoa, joka ainoana joukosta puolusti lakiin kirjattua asuntotakuuta ja siihen kytkettyä aikatavoitetta asunnon järjestämiselle.

Lohikoski (vas.) vielä täydensi Twitterissä, että: ”Asuntotakuu lakiin olisi yksi keino ja toimi muiden joukossa, mutta samalla se olisi konkreettisiin muihin tekoihin velvoittava.”

Koti kaikille kommentoi: Syy, miksi esitimme kysymyksen asuntotakuusta on se, että väliinputoamisia ja ulossulkemista palveluista tapahtuu. Takuu vahvistaisi velvoitetta turvata oikeus asuntoon myös niiden kohdalla, jotka ovat nyt palvelupolkujen ulkopuolella. Pitkäaikaisasunnottomien joukossa on niitä, jotka eivät saa apua tilanteeseensa, koska vastuutahot priorisoivat toisia avuntarvitsijoita yli toisten. Takuu estäisi tämän valikoinnin, koska oikeuksia ei voi pistää tärkeysjärjestykseen.

Ihmisiä poseeraa kameralle rivissä, valokuva.
Tilaisuuden juonsivat Marianne Heikkilä (kuvassa vasemmalla), Juha Pantzar ja Kimmo Karvonen. Keskustelemassa olivat Perussuomalaisten Mari Rantanen, Vihreiden Tiina Elo, Keskustan Mikko Kinnunen, Vasemmistoliiton Pia Lohikoski, Keskustan Daniel Sazonov sekä Sosiaalidemokraattien Nazima Razmyar.

 

Vaikuttamistyön päällikkö
Pauliina Liukkonen