Lahjoita
asunnoton vanhempi mies

Asiakkaan kuuleminen edistää asunnottomuuden ehkäisyä

Enemmistö helsinkiläisistä ja turkulaisista pitää asunnottomuuden poistamista tärkeänä. Jotta asunnottomuuden poistaminen onnistuu, tarvitaan erilaisia asumismuotoja ja oikea-aikaista tukea. Lisäksi tarvitaan ammattitaitoista henkilökuntaa, joka ymmärtää asiakkaiden tarpeita.
JAA

Suomalaisen asunnottomuustyön tavoitteena on viimeisten vuosikymmenien ajan ollut poistaa asunnottomuus Suomesta erityisesti asunto ensin -mallin avulla. Ohjelman perustana on näkemys siitä, että ihmisarvo ja oma koti ovat jakamattomia oikeuksia. Asunnottomuus on äärimmäinen syrjäytymisen muoto.

Asunto ensin –mallia voidaan hyvin perustein pitää julkisen sektorin onnistuneena uudistuksena. Keskeistä on ollut linjaus siitä, että asunto on ihmisen perusoikeus ja pohja kuntoutumiselle. Asunnottomuuden taustalta löytyy niin yksilöllisiä kuin rakenteellisia tekijöitä.

Pelkät asunnot eivät yksinään riitä. Tarvitaan monentyyppistä asuntokantaa aina asumispalveluyksiköistä omiin asuntoihin. Lisäksi tarvitaan muuta tukea, kuten mielenterveys- ja päihdepalveluja, taloudellista tukea, tukea arjen hallintaan ja arjessa selviytymiseen.

Ulkopuolinen tutkimuslaitos Aula Research selvitti kyselytutkimuksella toukokuussa turkulaisten ja helsinkiläisten mielipiteitä ja käsityksiä asunnottomuudesta ja asunnottomuuden hoidosta. Vastauksia saatiin yhteensä yli 600 ihmiseltä.

90 prosenttia vastaajista piti tärkeänä, että asuinkaupunki pyrkii poistamaan asunnottomuuden kokonaan.

Vastausten perusteella voidaan todeta, että yleinen suhtautuminen asunnottomuuden poistamiseen on positiivinen ja asunnottomuus koetaan yhteiskunnallisena ongelmana, joka tulee ratkaista. Vastausten mukaan 90 prosenttia vastaajista piti tärkeänä, että asuinkaupunki pyrkii poistamaan asunnottomuuden kokonaan.

Ns. nimby-ilmiöstä huolimatta myös asumispalveluyksiköiden naapurusto suhtautuu asumispalveluyksiköihin myönteisesti ja näkee asunnottomuuden yhteiskunnallisena ongelmana. Enemmistö naapurustostakin kokee, että asunto on perusoikeus, jota ei tarvitse ansaita, ja pitää toimenpiteitä asunnottomuuden poistamiseksi hyvin tärkeänä.

Jotta asunnottomuuden poistaminen yhteiskunnastamme onnistuu, tarvitaan paitsi erilaisia asumismuotoja myös oikea-aikaista tukea ja apua ihmisille, jotka ovat asumispolkunsa alkutaipaleella.

Asunnottomuuden eteen tehtävä työ on asiakasintensiivistä toimintaa.

Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta on perusta sille, että voidaan toteuttaa palveluita, joilla aikaansaadaan vaikuttavia ja hyviä tuloksia. Työn tulokset rakentuvat asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisestä, työssä onnistumisesta sekä työyhteisön kehittämisestä.

Työhyvinvoinnilla on suora yhteys palvelun laatuun. Maine hyvänä työpaikkana on kilpailutekijä.

Johtaminen on työssä onnistumisen keskipisteessä. Organisaation arvomaailma välittyy hyvän johtamistyön kautta palvelutoimintaan ja tukee tavoitteiden saavuttamista.

Asunnottomuuden eteen tehtävä työ on niin asiakasintensiivistä toimintaa, että asiakkaiden äänen kuuleminen on ensiarvoisen tärkeää. Uskon, että näin myös palveluiden tavoitteet ja toiminnan arvot saavat syvällisemmän sisällön ja siten myös vaikuttavat paremmin työn organisointiin, sitoutumiseen ja työssä viihtymiseen.

Toimitusjohtaja
Kimmo Karvonen