Lahjoita

Arvoisat yhteistyökumppanimme

Teidän ansiostanne teimme ennätyksen yhteistyökumppanikyselyn vastauksien määrässä. Vastauksia saimme 146, eli suuri kiitos kuuluu teille kaikille!
JAA

Yhteistyökumppanikyselyn kautta saamamme tieto on meille arvokasta. Käymme lukuja ja palautteita syvällisesti läpi. Luvut kertovat suuntaa, mutta sanat lukujen takana avaavat meille vielä enemmän.

Oli ilo huomata, kuinka syventyneesti kyselyyn oli uppouduttu ja kuinka se oli jaksettu mennä läpi. Kyselyhän ei missään tapauksessa ollut lyhyt, sillä halusimme yhdellä lomakkeella mahdollisimman paljon tietoa, jota voimme hyödyntää kehittämistyössämme.

Saimme monipuolista tietoa, tsemppejä, kiitosta ja ideoita kehittämiskohtiimme. Tämä aineisto antaa meille tavan tehdä yhteiskehittämistä. Vaikka yhteiskehittäminen usein mielletään ihmisten väliseksi tavoitteelliseksi tekemiseksi, osallistaminen yhteiskehittämiseen voidaan tehdä kevyemmin, yhteistyökumppanikyselyn kautta.

Missä asiakkaamme olisivat ilman meidän palveluitamme ja millaisia kustannuksia se synnyttäisi?

Jotta tunnette olevanne mukana tässä kehitystyössä, kerromme tietenkin tuloksista teille viestintäkanavissamme. Pysykää mukana!

Toiminnan kehittämisen lisäksi kysyimme palveluidemme ja toimintojemme vaikutuksista. Näihinkin saimme monipuolista tietoa, jonka avulla pystymme entistä paremmin rakentamaan vaikutusketjuja ja palvelupolkuja.

Teidän kokemuksenne vaikutuksista on meille arvokasta. Vaikuttavuuden arvioinnissa on tärkeää, että asioita tarkastellaan monista eri näkökulmista. Tarvitsemme monipuolista tietoa haitta- ja onnistumisketjuista, jotta voimme niitä luotettavasti tehdä. Vaikuttavuuden osoittamisessa on tärkeää tarkastella muun muassa sitä, missä asiakkaamme olisivat ilman meidän palveluitamme ja millaisia kustannuksia se synnyttäisi.

Luvut ja palautteet auttavat peilaamaan toimintaamme ja sitä, teemmekö mitä lupaamme ja mistä puhumme.

Mottomme työssämme on: menemme sinne, minne muut eivät mene.

Yhteistyökumppanikyselyllä varmistamme, että mottomme ja strategiamme toteutuvat ja näkyvät. Luvut ja palautteet auttavat peilaamaan toimintaamme ja sitä, teemmekö mitä lupaamme ja mistä puhumme. Näistä palautteista saamme vahvistusta sille, että teemme todella oikeita asioita. Jos aineistosta nousee, että lupaamamme asia ei toteudu, niin laitamme sen toteutumaan.

Haluankin tähän loppuun nostaa yhden suoran lainauksen aineistosta: ”Kehitätte järjestelmän aukkokohtia, mikä hyödyttää asiakaskuntaa.”

Yhteistyöterveisin

Markkinoinnin ja palvelumuotoilun asiantuntija
Petra Pohjanheimo