Lahjoita

Aino Sunin ohjaama video vauhdittaa Sininauhasäätiön Katu ei ole koti -kampanjaa

Kodittoman nuoren elämä raskasta ja kuluttavaa – ja usein vain selviämistä päivästä toiseen. Katu ei ole koti -kampanjalla Sininauhasäätiö kerää varoja näiden nuorten auttamiseksi. Käsikirjoittaja ja ohjaaja Aino Suni on yksi Katu ei ole koti -kampanjan vapaaehtoisista ja myös tämänvuotisen kampanjavideon ohjaaja.
JAA

Katu ei ole koti- kampanjalla kerättävillä varoilla tuetaan muun muassa Sininauhasäätiön nuorten harjoitteluasunnon toimintaa sekä hankitaan päivittäin tarvittavia hygienia- ja muita tarvikkeita jaettavaksi kodittomien nuorten kohtaamis- ja tukipiste Nuolessa. Kampanja on käynnissä 11.–13.9.2022.

Aino Suni tuli mukaan Sininauhasäätiön vapaaehtoistoimintaan viime syksynä. Aika nopeasti tämän jälkeen Sininauhasäätiön Vapaaehtoistyön ja varainhankinnan päällikkö Soile Bar-Yosef kysyi, olisiko hän kiinnostunut ohjaamaan vuoden 2022 Katu ei ole koti -kampanjavideon.
”Olin heti innolla mukana ja iloinen mahdollisuudesta käyttää osaamistani kampanjan hyväksi,” sanoo Aino Suni.

Suni tunnetaan Ei koskaan enää -dokumenttielokuvasta, joka kertoo rap-artisti Mercedes Bentsona tunnetun Linda-Maria Roineen tarinan. Sunin ensimmäinen pitkä fiktioelokuva Sydänpeto tulee ensi-iltaan marraskuun alussa.

Suni tutustui viime kevään ajan nuorten kohtaamis- ja tukipiste Nuolen toimintaan ja sen nuoriin asiakkaisiin vierailemalla siellä säännöllisesti. Tavoitteena oli löytää sopivia henkilöitä haastateltavaksi ja kuvattavaksi kampanjavideota varten. Kuvausten onnistumisen takia oli tärkeää, että Sunin kasvot tulivat nuorille tutuiksi ja että heidän ja Sunin välille syntyi luottamussuhde. Ajatuksena oli, että video kertoisi kodittomien nuorten arjesta ja heidän kokemuksistaan Nuolesta.

”Halusin ymmärtää paremmin, millaisia vaikeuksia asunnottomuutta kokevat nuoret kohtaavat päivittäin ja millaista apua he tarvitsevat ja saavat Nuolesta. Eniten yllätyin siitä, miten positiivisesti nuoret suhtautuivat minuun ja videohankkeeseen.”

Nuoret halusivat auttaa kampanjassa, jotta entistä useampi koditon nuori voisi saada apua. Nuolessa nuorten on mahdollista ruokailla, peseytyä ja levätä sekä saada tukea ja neuvoja asioihin, jotka ovat heille keskeisiä sillä hetkellä. Nuolessa voi asioida anonyymisti ja päihtyneenä, eikä kuntarajoja ole.

Sunin haastattelemat nuoret kokivat tulleensa kohdatuksi Nuolessa yksilöinä ja työntekijöiden välittävän heistä aidosti.

Nuorten elämäntilanteen arkaluonteisuus oli myös otettava huomioon kuvattavia valittaessa. Nuorten asunnottomuuden taustalla voi olla taloudellisia vaikeuksia, päihderiippuvuutta, mielenterveysongelmia tai kriisiytyneitä perhesuhteita.

”Olen kuullut ihmisten elämäntarinoita ja sitä kautta oppinut ymmärtämään asunnottomuuteen ja päihderiippuvuuteen liittyviä asioita.”

Entä miltä asunnottoman nuoren elämä sitten näyttää dokumentaristin silmin?

“Elämä kadulla on todella raskasta ja kuluttavaa. Nuoret joutuvat käyttämään valtavasti energiaa asioihin, joihin muut suhtautuvat itsestäänselvyyksinä, kuten ruoka ja lämmin ja turvallinen nukkumapaikka. Heidän asemassaan on äärettömän vaikeaa tehdä suuria elämänmuutoksia, sillä elämä on selviytymistä päivästä toiseen.”

Kodittomiin nuoriin tutustumisen myötä Suni on vakuuttunut, että yhteiskunnassamme ja asenteissamme on vakava valuvirhe.

”Lasten ja nuorten annetaan syrjäytyä ja heidät jätetään liian usein oman onnensa nojaan. Avun saaminen vaatii valtavasti itseohjautuvuutta nuorilta ihmisiltä, joiden fyysiset ja henkiset resurssit eivät siihen enää yksinkertaisesti riitä.”

Sunin kokemukset vapaaehtoistyöstä ovat kaikesta huolimatta myönteiset.

“Voin lämpimästi suositella vapaaehtoistyötä Sininauhasäätiössä. Erilaisia tapoja auttaa on lukuisia. Parasta on ehdottomasti ihmisten kohtaaminen. Se on avartanut ainakin minun maailmaani ja ihmisten kanssa yhteyden löytäminen antaa merkitystä myös omaan elämään.”

Katu ei ole koti -kampanjavideo syntyi monen henkilön yhteistyön tuloksena. Lämmin kiitos kaikille videon tekemiseen osallistuneille!

Ohjaus ja leikkaus: Aino Suni
Kuvaus: Anne-Mari Musturi
Äänitys ja äänisuunnittelu: Salla Hämäläinen
Värimäärittely: Hannu Käki
Kalusto: Tuffi Films ja Luvy Loves Drama

Ilmoittaudu mukaan vapaaehtoiseksi Katu ei ole koti -kampanjan ennakkoiltaan!
Ennakkoilta on 8.9.2022 klo 17.30–19 Clarion Helsingissä. Ilmoittaudu 31.8 mennessä tämän linkin kautta.
Kampanjapäivät ovat 11.–13.9.2022.