Lahjoita

Vastuullisuus

Tavoitteena kokonaisvaltainen vastuullisuus

Vastuullisuus ja vaikuttavuus toiminnan keskiössä

Toteutamme työssämme vahvasti sosiaalista vastuuta – se on toimintamme ytimessä jo toimintamme tarkoituksen ja arvopohjamme myötä. Laajennamme jatkossa vastuullisuustyömme kattamaan vahvemmin myös taloudellisen kestävyyden ja ympäristövastuun ja sisällytämme ne vastuullisuuskatsauksiimme.

Vuoden 2021 vastuullisuuskatsaukseen pääset tutustumaan tästä (PDF).

Sininauhasäätiö-konsernin johtoryhmä aloitti vuoden 2021 aikana konsernin olennaisten vastuullisuusteemojen määrittelemisen. Lähtökohtina työssä hyödynnettiin strategian ja sen linjausten ohella muun muassa yhteistyökumppani- ja asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia sekä konsernissa käynnissä olevaa skenaariotyötä ja sen pohjamateriaaleja. Lisäksi Sininauha Oy:n osallistuminen julkisiin kilpailutuksiin tuotti lisätietoa tilaaja-asiakkaiden toimintamme vastuullisuuteen liittyvistä odotuksista ja tarpeista.

Toimialamme takia kaikkein olennaisimmat esiin nousseet vastuullisuuden teemat liittyvät sosiaaliseen vastuullisuuteen – asiakkaisiimme, henkilöstöömme ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Johtoryhmä katsoi kuitenkin perustelluksi laajentaa vastuullisuusnäkökulmaa kattamaan myös taloudellisen kestävyyden ja ympäristövastuun alueet. Vastuullisuuden olennaisiksi teemoiksi määriteltiin

  • Asiakas toiminnan keskiössä
  • Hyvinvoiva, kehittyvä työyhteisö
  • Läpinäkyvyys ja taloudellinen kestävyys
  • Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
  • Ympäristövaikutusten vähentäminen

Aikaisempaa kokonaisvaltaisempi ja suunnitelmallisempi vastuullisuustyö käynnistyy Sininauhasäätiö-konsernissa vuoden 2022 toisella puoliskolla. Sidosryhmäkartoituksen ja muun tiedon pohjalta laadimme olennaisuusanalyysin ja työstämme vastuullisuusohjelman tavoitteineen.