Lahjoita

Historia ja perustehtävä

Sininauhasäätiö on tehnyt yli 60 vuotta työtä asunnottomuuden vähentämiseksi.

Jo yli 60 vuotta työtä asunnottomuuden vähentämiseksi

Sininauhasäätiö on Sininauhaliiton vuonna 1957 perustama yleishyödyllinen, kristillisellä arvopohjalla toimiva säätiö. Säätiö on perustettu lahjoitusvaroin ja toiminut alun perin nimellä Raittiuskotisäätiö. Nimi vaihdettiin vuonna 1995 Sininauhasäätiöksi.

2010-luvulla Sininauhasäätiöstä kasvoi konserni, kun säätiö yhtiöitti palvelutuotantoaan. Konserni muodostuu siis Sininauhasäätiöstä ja Sininauha Osakeyhtiöstä, jonka säätiö omistaa kokonaan. Sininauha Oy on yhteiskunnallinen yritys, jonka tuotot käytetään yhteiseen hyvään: asunnottomuuden ja siihen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.

Konserni on Sininauhaliitto Ry:n jäsenjärjestö.

Perustehtävämme on vähentää asunnottomuutta ja tarjota tukea

Konsernin perustehtävänä on tarjota asunnottomuutta kohdanneille koti ja tuki. Myös päihdetyö on osa perustehtäväämme. Lisäksi puolustamme heikommassa asemassa olevien ihmisten oikeuksia.

Sininauhasäätiö keskittyy oman perustehtävänsä mukaisesti asunnottomuuden poistamiseen, asukaslähtöisen tuen antamiseen sekä palveluiden kehittämiseen. Lisäksi tarjoamme monipuolista päiväkeskus- ja työtoimintaa ja toimintakykyä vahvistavia ryhmiä. Asiakkaiden perusoikeuksien puolustaminen on tärkeä osa asiakastyötä. Sekä säätiö että Sininauha Oy tekevät laajaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat muut järjestöt, yritykset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä seurakunnat.

Toteutamme Asunto ensin -mallia

Me uskomme, että kaikki alkaa asunnosta: jokaisella on oikeus omaan kotiin, omalla ovellaan ja omalla nimellään. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, pitkäaikaisasunnottomat sekä taloudellisiin vaikeuksiin joutuneet ovat usein asumisen pudokkaita, joille ei helposti löydy sijaa asuntomarkkinoilla.

Konserni tarjoaa sekä Asunto ensin -periaatteen mukaista asumista että päihteettömyyteen tukevaa asumista. Asunto ensin -periaate tarkoittaa, että ilman asuntoa elävälle ihmiselle on ensin varmistettava pysyvä asumisratkaisu, asunto, ja vasta sen jälkeen voidaan alkaa ratkoa elämän muita haasteita, esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmia.

Kadulla kuntoutuminen on mahdotonta. Siellä voimat menevät pelkkään selviytymiseen.

Asunto ensin -mallilla on saavutettu viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa hienoja tuloksia: ainoana maana koko maailmassa olemme onnistuneet vähentämään pitkäaikaisasunnottomuutta.

Kun asuminen on turvattu, ihmiselle jää voimia keskittyä myös muuhun kuntoutumiseen.