Lahjoita

Työmme ja arvomaailmamme

Jokaisen elämä on tärkeä. Aina on toivoa.

Työmme ja arvomaailmamme

Tukea ja koteja asunnottomuutta kohdanneille. Neuvontaa ja tukea asumiseen ja arkeen. Palveluiden ulkopuolelle joutuneiden oikeuksien ja ihmisarvon vahvistamista.

Sininauhasäätiö-konserni tarjoaa palveluiden ulkopuolelle joutuneelle kodin ja tuen sekä puolustaa hänen oikeuksiaan ja ihmisarvoaan. Sininauhasäätiö on vuonna 1957 perustettu yleishyödyllinen järjestö, joka tarjoaa tukea asunnottomille ja asunnottomuuden uhkaamille ihmisille avustaen heitä pääsemään omaan kotiin ja saamaan tarvitsemansa tuen sekä tarjoaa ja kehittää  päihde- ja mielenterveysehtoisia palveluja asiakaskuntansa hyväksi.

Sininauhasäätiö on konserni, johon kuuluu kehittämistyötä tekevän säätiön lisäksi myös päihde- ja mielenterveysehtoista asumispalvelua sekä katkaisu- ja vieroitushoitopalveluita tarjoava Sininauha Oy.  Konsernissa on noin 150 työntekijää.  Sininauhasäätiö on yksi Sininauhaliiton jäsenjärjestöstä ja toimii kristilliseltä arvopohjalta.

Koteja ja tukea

Me uskomme, että kaikki alkaa asunnosta: Jokaisella on oikeus omaan kotiin, omalla ovellaan ja omalla nimellään. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, pitkäaikaisasunnottomat sekä taloudellisiin vaikeuksiin joutuneet ovat usein asumisen pudokkaita, joille ei helposti löydy sijaa asuntomarkkinoilla.

Olemme päihde- ja mielenterveysehtoisen työn ammattilaisia. Tarjoamme sekä  Asunto ensin –periaatteen mukaisessa asumista, että päihteettömyyteen tukevaa asumista. Asunto ensin -periaatteen mukaan ajatellaan, että asunto on ensimmäinen askel ihmisen sosiaalisessa kuntoutumisessa. Kun asuminen on turvattu, yksilöllä on voimavaroja keskittyä myös muuhun kuntoutukseen. Elämän monimutkaisten ongelmien selvittelyn ensiaskel on pysyvä, turvallinen oma koti. Kadulla kuntoutuminen on hyvin vaikeaa. Päihde-ehtoisen asumisen rinnalla Sininauhasäätiö ja sen omistama Sininauha Oy tarjoaa myös päihteetöntä asumista ja siihen liittyvää tukea.

Olemme rinnalla kulkijoita ja kohtaamisen ammattilaisia. Asiakaskuntamme on moninainen ja siihen kuuluu muun muassa asunnottomia, päihde- ja mielenterveysehtoisia kuntoutujia, maahanmuuttajia, palvelujen ulkopuolelle joutuneita paperittomia, räätälöidyistä työllistymis- ja opintopoluista uusia alkuja etsiviä ja arjen toimintakykyynsä vahvistusta hakevia ihmisiä. Kunnioitus muita kohtaan ja toisten erilaisuuden hyväksyminen luovat pohjaa tälle työlle.

Uskomme osallisuuden vahvistavaan voimaan. Panostamme vertaisohjaajakoulutukseen sekä käytämme kokemusasiantuntijoita ja vapaaehtoisia työmme suunnittelussa.

Tukea asumiseen ja elämänhallintaan

Pelkkä asunto on vasta alku. Asumisen ja arjen rakentamisen onnistuminen, siis se, että asukas elämäntilanteensa haasteellisuudesta ja mahdollisesti hyvin pitkäänkin jatkuneesta asunnottomuudesta huolimatta saisi pidettyä kiinni asunnostaan ja luotua elämäänsä mielekästä arkea ankkuripaikkoineen ja merkityksellisine verkostoineen, vaatii usein monipuolista tukea.  Siksi asiakkaidemme elämänhallintaa ja arjen onnistumista vahvistetaan tarjoamalla kotiin vietävää asumisen tukea ja neuvontaa sekä monenlaista kynnyksetöntä päivätoimintaa, vertaistoimintaa sekä toimintakykyä tukevia ryhmätoimintoja.

Joka yö tuetuissa asunnoissamme yöpyy lähes 450 asukasta. Toisten polut vievät asunnoistamme eteenpäin, kohti itsenäisempää asumista ja elämistä. Mutta onnistumista on sekin, että asukkaan elämänlaatu paranee ja tarjoamamme asunto alkaa pikku hiljaa tuntua kodilta.

Rohkeasti ihmisen puolella

Puolustamme heikommassa asemassa olevien ihmisten oikeuksia. Sininauhasäätiö on yhteiskunnallisesti aktiivinen toimija. Tavoitteenamme on vähentää asunnottomuutta, vahvistaa päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä edistää asiakaskuntamme yhteiskunnallista osallisuutta. Kehitämme jatkuvasti uusia toimintamuotoja ja palveluita, jotta voimme paremmin vastata asiakaskuntamme kohtaamiin haasteisiin.

Kristillinen arvopohjamme näkyy erityisesti siinä, miten kohtaamme asiakaskuntaamme: uskomme luovuttamattomaan ihmisarvoon ja kunnioittavaan kohtaamiseen. Aina on toivoa ja aina on mahdollisuus.

Suomi on Euroopan ainoa maa, jossa asunnottomuus on laskussa. Se johtuu sinnikkäästä työstä, jossa asunto nähdään ensimmäisenä askeleena eteenpäin.