Lahjoita

Sininauha Oy - palvelutoiminta

Sininauha Oy – arvopohjainen asunnottomuuden ja päihdetyön asiantuntija

Sininauha Oy on Sininauhasäätiön omistama yhteiskunnallinen yritys, joka on perustettu vuonna 2012. Osakeyhtiö tarjoaa mielenterveysehtoisia asumis- ja päihdepalveluita, jotka on kohdennettu asunnottomuuden, päihteiden ja mielenterveyspulmien kanssa painiville ihmisille.

Sininauha Oy:llä on 7 asumisyksikköä ja satoja hajasijoitettuja asuntoja. Se toimii pääkaupunkiseudulla ja seudun kehyskunnissa sekä Turussa ja Turun seudulla. ​

Sininauha Oy tarjoaa:

Vuonna 2019 mm.

869 asukasta sai tukea asumispalveluyksiköissä tai omassa kodissa.

279 asukasta muutti pois, osa itsenäisempään asumiseen.

351 uutta asukasta sai meiltä kodin.

Asunto ensin ja asunto ensin 2.0

Suomessa on tehty pitkäjänteistä työtä asunnottomuuden vähentämiseksi jo 80-luvulta alkaen. Etenkin pitkäaikaisasunnottomuuden hoidossa on saatu aikaan maailmanlaajuisesti upeita tuloksia: Suomi on ainoa Euroopan maa, jossa asunnottomuus vähenee edelleen. Tämä on vaatinut sekä tehokasta asunnottomuuspolitiikkaa että asunnottomuustoimijoiden ennakkoluulotonta työtä.

Asunto ensin -malli on ollut keskeinen asunnottomuuden vähentämisessä.

Mallissa asunnottomalle hoidetaan ensin asunto, ja sitten vasta mietitään muita tukitoimia, joita ihminen mahdollisesti tarvitsee. Päihteidenkäyttö ei estä asunnon saantia, ja mallissa pyritään turvaamaan asumisen pysyvyys.

Myös Sininauhasäätiö-konserniin kuuluva Sininauha Oy on toteuttanut Asunto ensin -mallia jo vuosien ajan.

Lisäksi Sininauha Oy on Asunto ensin 2.0 -mallin uranuurtaja ja testilaboratorio. Lue aiheesta lisää Sininauha Oy:n nettisivuilta!