Sininauhasäätiö

Lahjoita

Voit tukea työtämme lahjoittamalla tai ryhtymällä vapaaehtoiseksi.

Tue työtämme

Sininauhasäätiö tekee sinnikkäästi töitä asunnottomuuden vähentämiseksi ja kehittää keinoja etenkin syrjäytymisen vastaiseen työhön. Sininauhasäätiön palvelutyössä näkyy kokonaisvaltainen ihmiskäsitys kohtaamisessa, auttamisessa sekä vertaistuessa. Perustehtävänämme on kodin ja tuen tarjoaminen asunnottomille ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisen tukeminen sekä näiden ihmisten oikeuksien puolustaminen. Tässä työssä merkittävä rooli on myös vertaistuella ja vapaaehtoistyöllä. Kunnioitus muita kohtaan ja toisten erilaisuuden hyväksyminen luovat pohjaa tälle työlle.

Tätä tärkeää työtä voi auttaa tekemällä vapaaehtoistyötä, tuomalla asunnottomien kaipaamia tarvikkeita jaettavaksi tai lahjoittamalla.

Rahalahjoitus

Rahalahjoituksilla tuetaan asiakkaidemme eli asunnottomien ja tuetuissa asumisyksiköissä asuvien asukkaidemme elämänhallintaa ja terveyden edistämistä.

Keräystili: FI18 5789 5420 0361 59 (OKOYFIHH)

Viitetekstillä: Lahjoitus

Mihin lahjoitusvarat menevät?

Keräämme varoja myös asiakkaidemme arjen pulmien auttamiseen, kuten vaikkapa siivousvälineiden hankkimiseen, päiväkeskuskävijöiden retkiin (esim. uimahallireissuun tai jalkapalloa pelaamaan) tai päiväkeskuksen yhteiskäytössä oleviin tarvikkeisiin. Tällä hetkellä lahjoitukset kohdistuvat erityisesti

  • päihderiippuvaisten ja pitkäaikaisasunnottomien terveyttä ja arjen hallintaa edistävään toimintaan
  • ennaltaenkäisevään päihdetyöhön sekä päihdehaittoja vähentävään työhön.

Lahjoittamalla tuet päihderiippuvaisen terveyttä ja arjen hallintaa edistävää toimintaa.

Kun ihminen kamppailee päihderiippuvuuden kanssa, olisi hyvä saada elämään jotakin muuta sisältöä kuin päihteiden käyttö. Haluamme tarjota asiakkaillemme vaihtoehtoja päihteiden käytön tilalle. Asunnoton voi tulla aamupalalle päiväkeskukseen, mutta mitä sen jälkeen? Sininauhasäätiöllä on vertaisia ja vapaaehtoisia jotka voisivat lähteä kaveriksi esimerkiksi uimaan, kuntosalille, maalaamaan, kirjoittamaan, musiikkikerhoon tai kokkikerhoon.

Lahjoitusvaroilla hankitaan lippuja eri harrastuksiin, hankitaan tarvikkeita eri vertaisryhmätoimintoihin tai vaikkapa kahvipullat ryhmätapaamisiin tai ruokatarvikkeet kokkikerhoon. Ryhmätoiminta kuten taidekerho tai kokkikerho tukee ihmisen voimaantumista ja osallisuutta. Itsetuntemus ja itsetunto kasvavat, sekä tukevat ihmisen kykyä suunnitelmallisen toiminnan toteuttamiseen. Tämän lisäksi ryhmissä asiakkaamme saavat tärkeää vertaistukea. Lahjoituksellasi tuet muutosta terveempään elämään.

Voit lahjoittaa myös ennaltaehkäisevään työhön

Sininauhasäätiön toimintaan kuuluu myös ennaltaehkäisevä toiminta. Sininauhasäätiö tarjoaa vertaistukea päihteidenkäyttäjille sekä heidän perheilleen. Päihteiden käyttö vaikuttaa kaikkiin ympärillä oleviin läheisiin. Kun läheiset saavat tukea omassa voimaantumisen prosessissaan, on sillä laajat vaikutukset. Tutkimusten mukaan päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat voivat siirtyä seuraavalle sukupolvelle. Sininauhasäätiössä olemme nähneet tämän käytännössä. Monella päihderiippuvaisella on kokemus omassa lapsuudessaan vanhempien päihteiden käytöstä. Elämän haasteissa ei ole ollut muita malleja kuin turvautua päihteeseen, turruttaa mieli. Pyrimme toiminnallamme ennalta ehkäisemään ylisukupolvista päihteiden käyttöä. Teorian tasolla tiedostetaan, että lapset tarvitsevat tällaisessa tilanteessa tukea, mutta käytännön tuki jää usein olemattomaksi. Perheklubeihimme ovat tervetulleita myös lapset. Kun asioista puhutaan heidän ikätasoon sopivalla tavalla, ilman salailua, päihteisiin liittyvä häpeä hälvenee. Puhuminen helpottaa oloa ja antaa uuden työkalun haasteiden käsittelyyn.

Sininauhasäätiö on mukana erilaisissa nuorten päihteiden käyttöä ennaltaehkäisevissä tapahtumissa pääkaupunkiseudulla. Tarjoamme nuorille mahdollisuuksia tulla mukaan toimintaamme vapaaehtoisina saaden arvokasta kokemusta, sisältöä ja merkitystä elämään. Voit tehdä lahjoituksen ennaltaehkäisevän toiminnan tukemiseen. Lahjoitusvaroilla tuetaan perheklubitoimintaa ja erilaisten päihteettömien nuorten tapahtumien järjestämistä. Lahjoituksellasi tuet nuorten terveempää tulevaisuutta.

Sininauhasäätiöllä on rahankeräyslupa. Rahankeräysluvan numero on RA/2017/778. Rahankeräyslupa on voimassa 15.08.2017 – 14.08.2019 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Varojen käyttötarkoitus ja kohdealue: Kerättäviä varoja käytetään Sininauhasäätiön tukiasunnoissa asuvien ja muiden säätiön asiakkaiden elämänhallintaa ja terveyden edistämistä tukeviin tarkoituksiin (kuten ruoka-apu, hygieniatarvikkeet, arjen aktiviteetit, retkeily, kulttuuri), joita ei voida muilla tuotoilla kattaa. Jos keräyksen tuotto ylittää keräysajalla 50 000 €, voidaan rajan ylittävät varat käyttää säätiön asumisyksiköiden asuntojen korjauksiin tai perusparannuksiin.

Kiitos kun välität!

Lisätietoja:

favicon

Soile Bar-Yosef

Vapaaehtoistyön koordinaattori

Puh. 040 637 2900