Lahjoita
Tatuioitu käsi tietokoneen äärellä.

Meille töihin

Sininauhassa työskentelee hyvin koulutettu, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö. Työntekijämme haluavat tehdä työtä, jolla on merkitystä.

 Tervetuloa töihin Sininauhasäätiöön!

Kiinnostaako työ Sininauhasäätiössä? Sininauhasäätiö on yleishyödyllinen organisaatio, jossa saa tehdä merkityksellistä työtä: työllä on laaja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä yksilöiden että koko yhteiskunnan näkökulmasta.

Sininauhassa työskentelee hyvin koulutettu, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö. Työntekijämme haluavat tehdä työtä, jolla on merkitystä. Arvostamme myös kokemusasiantuntijuutta ja vertaistyöntekijöitä.

Johtamista, kehittämistä ja jokapäiväistä toimintaamme ohjaavat henkilöstöpoliittiset periaatteet. Painotamme työhyvinvointia, ammatillisuutta ja työssä kehittymistä. Hyvä yhteistyö ja tiedonkulku sekä työoloista, turvallisuudesta ja työilmapiiristä huolehtiminen ovat jokaisen konsernin työntekijän asia.

Avoimet paikat

 • Valitettavasti tällä hetkellä meillä ei ole avoimia paikkoja

Seuraa lisäksi ilmoitteluamme avoimista tehtävistä sekä nettisivuillamme että sosiaalisen median kanavissamme. Katso myös avoimet työpaikkamme Sininauha Oy:n tehtävissä. Meillä on ajoittain tarjota myös harjoittelu-, oppisopimus- ja opintomahdollisuuksia. Tule tutustumaan!

 

 

 

 

 

 

Lisää uratarinoita:

Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen

Henkilöstön vahva ammattitaito, osaaminen ja sen jatkuva kehittäminen on kokonaisuus, jonka avulla varmistamme henkilöstömme monipuolisen rakenteen ja ammatillisen osaamisen Sininauha Oy :ssa. Tärkeä osa henkilöstön osaamisen kehittämistä on työssä oppiminen.

Koulutusten ja valmennusten lisäksi kannustamme seuraaviin menetelmiin:

 • työnohjaus, mentorointi, ammatillisen kehittymisen ryhmät
 • työyhteisöjen kehittämispäivät ja itse työn kehittäminen ja työssä kehittyminen
 • työkierto, sijaisuudet konsernin sisällä, vastuulliset eritystehtävät, urakehitys
 • projektit, kehittämishankkeet
 • vierailut ja opintokäynnit
 • Osaamisen johtaminen on systemaattista johtamistyötä, joka lähtee yhtiön strategisista tavoitteista ja osaamistarpeista. Tarpeen mukaan osaamista voidaan hankkia myös yhtiön ulkopuolelta.

Kannustamme työntekijöitämme huolehtimaan oma-aloitteisesti fyysisestä ja psyykkisestä omasta jaksamisestaan, terveydestään ja osaamisestaan sekä henkilökohtaisen ja työelämän yhteensovittamisesta.

Työhyvinvoinnin edistämiseksi

 • painotamme toistemme arvostusta ja kunnioittavaa kohtaamista
 • korostamme esimies- ja työyhteisötaitoja sekä jokaisen vastuuta hyvästä työilmapiiristä
 • kehitämme työtehtäviä monipuolisiksi ja parannamme työolosuhteita.

Keskeisiä työvälineitä tässä ovat mm.

 • henkilöstön osallistaminen työn sisällön/työsisältöjen kehittämiseen ja päätöksentekoon
 • kehityskeskustelut
 • henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat
 • erilaiset henkilöstökyselyt
 • riskien arviointi ja siihen pohjautuvat kehittämisohjelmat
 • hyvä ja kattava työterveyshuolto – sisältäen perusterveydenhuollon lisäksi erikoislääkäri konsultaation

Kannustamme työntekijöitämme fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen vapaa-ajallaan liikunta- ja kulttuuriseteleiden avulla.