Lahjoita
Vaaleaan villapaitaan pukeutunut henkilö pitää käsissään led-valonauhaa.

Testamenttilahjoitus

Sininauhasäätiö perustettiin vuonna 1957 tarjoamaan apua ja tukea asunnottomille ja mielenterveys ja päihdetaustaisille ihmisille. Yli kuudenkymmenen toimintavuotensa aikana Sininauhasäätiö ja sen omistama tytäryhtiö Sininauha Oy on antanut tuhansille asunnottomille mahdollisuuden omaan kotiin. Jokainen ihminen on kotiavaimen arvoinen. Uskomme, että avain kotiin on avain kaikkeen. Ilman avainta omaan kotiin on vaikea laittaa muutakaan elämää tolalleen.

Testamenttilahjoitus vaikutti merkittävällä tavalla Sininauhasäätiön toimintaan

Sininauhasäätiön historiassa yhdellä yksittäisellä testamenttilahjoituksella on ollut merkittävä rooli. Olga Hjellman teki Sininauhaliitolle vuonna 1978 testamenttilahjoituksen, jonka avulla hankittiin Sininauhasäätiön ensimmäisen asumispalveluyksikön Topi-Katin asunnot Hämeentieltä Helsingistä yhdessä Sininauhaliiton ja Samaria ry:n kanssa. Topi-Katissa oli noin 50 asuntoa ja kirkkosali sen asukkaille. Tämä yksikkö toimi vuoteen 2014 asti. Topi-Katin hankkimista rahoitti merkittävällä tavalla myös Raha-automaattiyhdistys.

Tarina kertoo, että testamenttilahjoituksen tehneelle Olgalle oli Sininauhaliiton toiminta tuttua, sillä hänen ystävänsä oli Sininauhaliiton hallituksessa ja Olgalla oli alkoholisoitunut läheinen, joka oli myös asunnottomuutta kokenut.

Sininauhasäätiön toiminnan historiassa tämä oli merkittävä vaihe, jonka jälkeen toiminta laajeni uusien asumispalveluyksiköiden ja toimintojen myötä. Testamenttilahjoituksena saatujen Topi-Katin asuntojen vuokratuotoilla pystyttiin maksamaan omarahoitusosuuksia uusien asuntojen hankkimisessa, jota tuki Raha-automaattiyhdistys investointiavustusten muodossa.

Olga Hjellmanin testamenttilahjoitus oli merkittävä, jotta asunnottomille ihmisille pystyttiin tarjoamaan koteja ja uusia mahdollisuuksia. Tänä päivänä Sininauhasäätiö-konsernilla on käytössään jo noin 600 asuntoa, jotka ovat kaikki asunnottomuutta kokeneiden ihmisten koteina. Lisäksi Sininauhasäätiöllä on päiväkeskuksia sekä monta muuta toimintamuotoa, jolla kohdataan ja tuetaan asunnottomuutta kokeneita ihmisiä.

Jokainen testamentti on meille merkityksellinen.

Sinun ei tarvitse testamentata koko omaisuuttasi, testamenttilahjoitus voidaan määrittää hyvin tarkasti. Se voi olla osa omaisuuttasi tai vaikkapa jokin esine. Testamenttia pystyy myös muuttamaan lakimiehen avustuksella, mikäli tilanteesi muuttuu. Testamenttisi jää elämään pitkään ja mahdollistaa merkittävien asioiden tapahtumisen sekä osoittaa sen, mikä sinulle on ollut tärkeää.

Voit nauttia omaisuudestasi elämäsi ajan ja jättää sen vielä jälkeesi tekemään hyvää toisille.

Testamenttaamalla omaisuuttasi Sininauhasäätiölle autat yhteiskunnassamme kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ja turvaat heille elämän perusasioita sekä ihmisarvoisen elämän.

Testamenttilahjoitukset ovat verovapaita, eivätkä yleishyödylliset yhteisöt maksa saamastaan perinnöstä veroa.

Kerromme mielellämme lisää. Annamme myös juridista neuvontaa testamentin laatimisen suhteen.

 

Ota yhteyttä

Sininauhasäätiö kuvake, sydämen muotoinen nauha, jonka sisällä on sininen talo.

Soile Bar-Yosef

Vapaaehtoistoiminnan ja varainhankinnan päällikkö

Puh. 040 637 2900